Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09a0e271-404b-48e1-b491-f7e6f679b292

Czasopismo

Śląskie Wiadomości Elektryczne

Tytuł artykułu

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy - wymagania prawa pracy

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection against electromagnetic hazards in the work environment -labour law provisions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ze względu na konieczność zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określono wymagania dotyczące rozpoznania, oceny i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych związanych z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i obiekty materialne. W artykule omówiono najistotniejsze wymagania z tego zakresu, wprowadzone w 2016 r. do prawa pracy.
EN Provisions regarding identification, evaluation and limitation of electromagnetic hazards linked with direct and indirect effects of electromagnetic field interactions with humans and material objects were set up because of the need to ensure safety and hygiene environment for workers. In the article it was describe the key provisions in that field, established in 2016 by labour law.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo w elektryce   zagrożenia elektromagnetyczne   BHP  
EN safety in electricity   electromagnetic hazards   OSH  
Wydawca Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach
Czasopismo Śląskie Wiadomości Elektryczne
Rocznik 2018
Tom Nr 4 (120)
Strony 26--30
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bioelektromagnetyzmu
autor Gryz, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bioelektromagnetyzmu
Bibliografia
[1] Bezpieczeństwo Pracy, 2013, nr 9. Numer tematyczny: Pola elektromagnetyczne. Pod red. J. Karpowicz i K. Gryzą.
[2] Bieńkowski P., Karpowicz J., Kieliszek J., Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), 41-74.
[3] Szuba M., Hasiec I, Papliński P., Śmietanka H., Zajdler K., Zmyślony M., Karpowicz J., Gryz K., Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prąd i przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ - wymagania szczegółowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), 91-150.
[4] Karpowicz J., Gryz K., Pola i promieniowanie elektromagnetyczne. W: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne. Red. D. Augustyńska, M. Pośniak. Warszawa, CIOP-PIB, 2016,245-267.
[5] Karpowicz J., Gryz K., Dostosowanie środków ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi do wymagań prawa pracy. Poradnik. CIOP-PIB, Warszawa, 2018.
[6] Serwis internetowywww.ciop.pl/BEZPIECZNIEJ.
[7] Środowiskowe narażenie zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Pod red. J. Karpowicz i J. Bugajskiej. Warszawa, CIOP-PIB 2013.
[8] Zradziński P., Uwarunkowania wykorzystania numerycznych modeli pracowników do oceny zagrożeń bezpośrednich wynikających z narażenia na pole elektromagnetyczne, Podstawy i Metod Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 75-89.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-09a0e271-404b-48e1-b491-f7e6f679b292
Identyfikatory