Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-099f96af-695c-4fae-a0ef-6b61dbdc7233

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami

Autorzy Jabłoński, Ł.  Halicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of T-shaped composite reinforced concrete beams with varied interface
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań zespolonych belek żelbetowych ze stykiem usytuowanym między środnikiem a półką. Zbadano 3 serie belek różniących się sposobem ukształtowania styku. Przeanalizowano uzyskane siły niszczące, rodzaj zniszczenia, obrazy zarysowania, ugięcia i przemieszczenia na czole elementów. Ponadto obliczono teoretyczne siły, przy których następuje zarysowanie styku, oraz nośność styku według metody fib Model Code 2010 i porównano je z wynikami badań.
EN In this paper the investigation of concrete composite beams with the interface between the flange and the web are presented. There were 3 series of beams with the variously prepared interface. The ultimate load, failure type, cracks pattern, deflection and displacement on beams front are shown and analysed. Moreover, the theoretical values of the force causing the interface cracking and the interface capacity are calculated according to the fib Model Code 2010 method. These values and test results are compared.
Słowa kluczowe
PL belka żelbetowa   belka zespolona   badanie   przekrój teowy   zarysowanie   ugięcie   przemieszczenie  
EN reinforced concrete beam   composite beam   study   T-shaped cross-section   cracking   deflection   displacement  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 7
Strony 362--365
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab.
Twórcy
autor Jabłoński, Ł.
  • Politechnika Lubelska
autor Halicka, A.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
[1] Cholewicki A.: Konstrukcje zespolone z prefabrykatów. Prace Naukowe ITB, Warszawa 2001.
[2] Gohnert M.: Proposed theory to determine the horizontal shear between composite precast and in situ concrete. "Cement and Concrete Composites", nr 22/2000.
[3] Gromysz K.: Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
[4] Hegger J., Görtz S.: Nachträglich ergänzte Querschnitte mit horizontaler Fuge nach DIN 1045-1. "Beton- und Stahlbetonbau 98", nr 5/2003.
[5] Halicka A.: Studium stanu naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
[6] Jabłoński Ł., Halicka A.: Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem. Materiały X konferencji naukowej "Konstrukcje zespolone", Zielona Góra, 26-27 czerwca 2014.
[7] Jabłoński Ł.: Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku. "Budownictwo i Architektura", nr 13(3)/2014.
[8] Sadowska-Buraczewska B.: Zginane belki żelbetowe wzmacniane betonami nowej generacji. Materiały IX konferencji naukowej "Konstrukcje zespolone", Zielona Góra 2011.
[9] Tan K.H., Guan L.W., Lu X., Lim T.Y.: Horizontal Shear Strenght of Indirectly Loaded Composite Concrete Beams. "ACI Structural Journal", July-August 1999.
[10] Wilczyński R.: Konstrukcje zespolone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – wersja finalna. Pod red. B. Lewickiego. ITB, Warszawa 2004.
[11] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[12] Prenorma konstrukcji betonowych fib Model Code 2010. Tłumaczenie polskie - Polska Grupa Narodowa fib. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-099f96af-695c-4fae-a0ef-6b61dbdc7233
Identyfikatory