Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-099658f9-6bed-4be8-b24d-dbc433156219

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ parametrów konstrukcyjnych przewodów wtryskowych na proces zasilania gazem silnika o zapłonie iskrowym

Autorzy Rola, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of design parameters of injection ducts on gas supply in the spark-ignition engine
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ciśnienia w przewodzie gazowym. Badania wykonano dla różnych konfiguracji układu wtryskowego (średnica i długość przewodu) oraz wybranych warunków obciążenia silnika. Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem wpływu wartości średnicy wewnętrznej i długości przewodu gazowego łączącego impulsowy zawór gazu z przewodem dolotowym oraz wartości średnicy dyszy wtryskowej zamocowanej w ściance przewodu dolotowego silnika na potrzebną wartość czasu impulsu sterującego wtryskiwaczem, gwarantującą podanie odpowiedniej dawki paliwa gazowego. Przeprowadzona analiza istotności różnic wartości średnich wykonanych pomiarów wykazała zróżnicowanie procesów gazodynamicznych w przewodzie gazowym. Zróżnicowanie to w zależności od parametrów konstrukcyjnych wpływa na przebieg wtrysku w silniku o zapłonie iskrowym. Tym samym wpływa na błąd sterowania składem mieszanki. Na podstawie analizy wyników wykazano, że zwiększająca się długość przewodu i zmniejszająca się średnica dyszy powodują zwiększenie czasu wtrysku paliwa gazowego w stosunku do wartości czasu wtrysku wtryskiwacza bezpośrednio połączonego z przewodem dolotowym.
EN This paper presents the research results on gas inlet pressure. Varied configurations of an injection system (varied duct diameters and lengths) and selected engine loads were investigated. The results were studied to specify how the desired time of a pulse to control an injector to provide a correct dose of gas is impacted by an internal diameter and length of injection ducts connecting a pulse gas injector and an inlet duct as well as a diameter of an injection nozzle installed at an intake duct wall. The significance of discrepancies in the mean values of the measurements was investigated and showed that gaseous and dynamic processes in a gas ducts can differ. Accordingly, as regarded engine design parameters, the course of injection in spark-ignition engines and thus the control error of mixture composition are impacted. Our study demonstrates that with increasing duct lengths and decreasing nozzle diameters, the time to inject gaseous fuels can be longer in relation to the time to inject gaseous fuels if an injector is directly connected to the intake duct.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   zasilanie gazem propan-butan   przewody gazowe  
EN combustion engine   propane-butane supply   gas piping  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 540--547
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rola, M.
  • Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
Bibliografia
[1] Almkvist G., Denbratt I., Josefsson G., Magnusson I.: Measurement of fuel film thickness in the inlet port of an SI engine by laser induced fluorescence. SAE Technical Paper Nr 952483/1995.
[2] Hai L., Feng J.: Simulation Research on Fuel Injection System of 16V265H Diesel Engine Introduced from U.S. IEEE, 2010.
[3] Hawryluk B.: Stochastyczny model samochodowego silnika benzynowego w aspekcie stechiometrycznego składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, 2001.
[4] Matkowić K., Jelović M., Jurić J., Konyha Z., Gracanin D.: Interactive Visual Analysis and Exploration of Injection System Simulations. IEEE Vizualization, 2005, October 23-28, Minneapolis, USA.
[5] Merkisz J.: Tendencje rozwojowe silników spalinowych. Silniki Spalinowe, Nr 1/2004.
[6] Niewiarowski K.: Tłokowe silniki spalinowe. WKŁ, Warszawa, 1983.
[7] Peters H., Spicher U.: Numerical Analyses of the Combustion Process in a Spark-Ignition Engine. The Japan Society of Mechanical Engineers, Nr 01-204 (20010701), str. 41, 2000.
[8] Rola M., Wendeker M., Jakliński P., Czarnigowski J., Grabowski Ł., Szlachetka M.: Badania symulacyjne układu zasilania gazem propan–butan silnika o zapłonie iskrowym, PTNSS CONGRESS-2007 P07-C161, Silniki Spalinowe PTNSS-2007-SC3, str. 157-163.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-099658f9-6bed-4be8-b24d-dbc433156219
Identyfikatory