PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Energochłonność operacji przygotowania rud do wzbogacania w kopalniach LGOM

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Energy-consumption of ore preparation operations for beneficiation in mines of the Legnica-Głogów Copper Region (LGOM)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest krótkim wprowadzeniem w zagadnienie energochłonności operacji przygotowania urobku do wzbogacania w KGHM Polska Miedź S.A. Na tle teorii rozdrabiania i przykładowych obliczeń podano przyczyny wysokiej energochłonności rozdrabiania rud LGOM i przedstawiono wstępne wyniki badań w tym zakresie. Oceniając ten problem w kontekście efektywności produkcji koncentratów wyrażono pogląd, że zmniejszenie energo- i kosztochłonności możliwe jest na drodze zaawansowanych analiz systemu produkcyjnego, które nie są możliwe bez odpowiednich programów badawczych w zakresie modelowania operacji rozdrabiania, klasyfikacji i wzbogacania.
EN
The article is a short introduction into the problem of energy-consumption of mined out ore preparation operations for beneficiation in the KGHM Mining and Metallurgy Combine Polish Copper JSC. Against the background of the disintegration theory and exemplary calculations the reasons of high energyconsumption of ore disintegration of LGOM ores were given and initial results of investigations regarding this subject were presented. Assessing this problem in the context of concentrate production effectiveness the opinion was expressed that the decrease of energy-consumption and costs is possible by means of advanced analyses of the production system, which are not possible without appropriate research programmes with respect to the modelling of operations of disintegration, classification and beneficiation.
Czasopismo
Rocznik
Strony
143--147
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
 • KGHM Polska Miedź S.A., Lubin
autor
Bibliografia
 • 1. Austin L. G.: A commentary on the Kick, Bond and Rittinger Laws of Grinding. Powder Technology nr 7, 1973.
 • 2. Baranow: Obzor mirowych dostiżenij i projektow rudopodgotowki nowiejszich zarubieznych fabryk. w: Ekologiczne technologie wydobycia i wzbogacania rud. TKP, Lubin 2008.
 • 3. Bond F. C.: Crushing and Grinding Calculations. Allis-Chalmers Industrial Press Department. 2, 1961.
 • 4. Broadbent S. R., Callcott T. G.: A matrix analysis of process involving particle assemblies, Phil. Trans. Royal Soc, London, vol 249 A 960, 1956.
 • 5. http://energetyka.wnp.pl/jak-mniej-placic-za-energie-przyklad-kghmpolska- miedz,120090_1_0_0.html.
 • 6. Hukki R. T.: Proposals for a solomonic settlement between the theories of von Rittinger. Kick and Bond, Trans. AIME 1962,vol. 223.
 • 7. King R. P.: Modeling and simulation of mineral processing systems, Butterworth-Heinemann, REPP Ltd. 2001.
 • 8. Konieczny A., Kasińska-Pilut E., Pilut R.: Problemy technologiczne i techniczne procesu przeróbki mechanicznej rud miedzi w świetle działalności i roli Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, 2009 Cuprum nr 1,2 (50,51).
 • 9. Kosiór A., Grotowski A.: Technologie przeróbki rud miedzi. Foresight Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce, zad. 2.3. 2007, [nie publ.].
 • 10. Kosiór A., Niedbał M. (red.): Bilans zasobów rud miedzi i soli kamiennej, ocena warunków geologiczno-górniczych ich eksploatacji. Foresight Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce, zad. 1.1,1.2. 2008, [nie publ.].
 • 11. Lynch A. J.: Mineral Crushing and Grinding Circuits. Elsevier Sci. Publ. Company, N.Y.-Amsterdam-Cambridge, 1977.
 • 12. Malewski J.: Modelowanie i symulacja systemów wydobycia i przeróbki skał. Oficyna Wydawnicza, Politechniki Wrocławskiej, 1990, Monografie nr 27.
 • 13. Malewski J.: Dwuwahadłowy aparat rozdrabiający – nowa technika pomiarów energii rozdrabiania, Przegląd Górniczy 3 (1990) ss. 13÷16.
 • 14. Malewski J., Delimata B.: Badania laboratoryjne rozdrabniania rud miedzi z uwzględnieniem składu litologicznego, 2010, [nie publ.].
 • 15. Malewski J.: Społeczne i technologiczne aspekty racjonalnej gospodarki złożem na przykładzie górnictwa rud miedzi, Mies. WUG, 5/2008.
 • 16. Pacholski E.: Źródła energii biernej. wybór rozwiązań optymalnych ograniczających przepływy energii biernej w elektroenergetycznej sieci KGHM “Polska Miedź” S.A., http://www.elma-energia.pl/resources/ file/text
 • 17. Tumidajski T., Kasińska-Pilut E., Gawęda T., Naziemiec Z., Pilut R.: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 26, Zeszyt 1, (str. 61÷72), 2010.
 • 18. Tromans D.: Mineral comminution: Energy efficiency considerations. Mining Engineering, 21/2008.
 • 19. Whiten W. J.: A matrix theory of comminution machines. Chem. Eng. Sci 1974 v. 29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-093e027f-cb5e-43cb-a63a-90a791584cd7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.