Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0923acb6-7290-41f9-a9e8-c3432d0f9e6c

Czasopismo

Roads and Bridges - Drogi i Mosty

Tytuł artykułu

Influence analysis of counterweight type used in static plate test on identified parameters of pavement courses and subgrade

Autorzy Krawczyk, B.  Mackiewicz, P.  Szydło, A. 
Treść / Zawartość http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/archive
Warianty tytułu
PL Analiza wpływu rodzaju przeciwwagi na identyfikowane parametry warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża w badaniu VSS
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Aktualne wymagania normowe oraz specyfikacje ogólne nie precyzują jednoznacznie, jak skonstruować przeciwwagę podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Brak jest przede wszystkim szczegółowych wymagań dotyczących np. ciężaru pojazdu stanowiącego przeciwwagę w badaniu VSS. Autorzy na podstawie pomiarów terenowych wykazali istotny wpływ zastosowanego ciężaru i rodzaju przeciwwagi na wartości wtórnych modułów odkształcenia E. Dodatkowo, na podstawie obliczeń numerycznych w ośrodku sprężystym, przeanalizowano czasze przemieszeń, pozwalające wyjaśnić przyczynę tych różnic. Poddano analizie trzy różne układy warstwowe podbudowy oraz podłoża nawierzchni. Przedstawiono różnice w wartościach modułów wtórnych wyznaczonych w badaniu VSS przy zastosowaniu jako przeciwwagi typowego pojazdu ciężarowego oraz łyżki koparki.
EN The requirements of the current standards and specifications do not give clear guidance as to the design of counterweight during the static plate load test. For example, there are nodetailed requirements concerning the weight of vehicle used as the counterweight. On the basis of field test results the authors have managed to demonstrate that the weight and the type of counterweight both have a considerable effect on the value of E-modulus measured after second loading. Moreover, in order to find the cause of the above-mentioned differences the deflection basins were analysed through numerical computations in flexible medium. The analyses were carried out for three different subgrade/base layer systems. The E-moduli obtained in the second loading cycle were compared between the two types of counterweight used in the test: a typical heavy truck and an excavator bucket.
Słowa kluczowe
PL czasza przemieszczeń   moduł odkształcenia   wpływ ciężaru pojazdu   VSS  
EN deflection basin   deformation modulus   vehicle weight impact   VSS (static plate load test)  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Roads and Bridges - Drogi i Mosty
Rocznik 2015
Tom Vol. 14, no. 2
Strony 143--157
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Krawczyk, B.
  • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Zakład Dróg i Lotnisk, b.krawczyk@pwr.edu.pl
autor Mackiewicz, P.
autor Szydło, A.
Bibliografia
1] Mackiewicz P., Krawczyk B.: Wpływ czasu oddziaływania obciążenia w badaniu VSS na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1,2015, 5-17
[2] Szpikowski M. i inni: Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płyta dynamiczną. IBDiM, Warszawa, 2009
[3] Kumor M.K., Farmas J., Kumor Ł.A.: Wybrane związki korelacyjne parametrów zagęszczenia określone metodami VSS i LFG. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 4, 4, 2013, 271-279
[4] PN-S-02205:1998 Roboty ziemne
[5] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa, 1998
[6] Sprawozdanie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu w sprawie metodyki badań nośności i zagęszczenia przez obciążenie płytą naciskową, metod obliczania wyników badań oraz obowiązujących wymagań. Wrocław, 1998
[7] Szydło A.: Statyczna identyfikacja parametrów modeli nawierzchni lotniskowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995
[8] Krawczyk B., Mackiewicz P.: Wpływ cyklicznych obciążeń w badaniu lekką płytą dynamiczną na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1,2015, 19-29
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0923acb6-7290-41f9-a9e8-c3432d0f9e6c
Identyfikatory
DOI 10.7409/rabdim.015.010