Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09158c7f-7c7b-4a03-bfcb-570235b7d1a0

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Ocena rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w wiodących krajach UE w latach 1990-2011

Autorzy Mindur, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Evaluation of Combined/Intermodal Transport Development in the Leading EU Countries in the 1990-2011 Period
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii intermodalnej. Przedstawiono wielkość i strukturę przewozów kombinowanych wykonanych przez operatorów zrzeszonych w UIRR. Dokonano analizy działalności handlowej największych przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie, a także wskazano najnowsze struktury organizacyjne na tym rynku, zwracając szczególną uwagę na czynniki decydujące o tendencjach wzrostowych.
EN The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size and structure of combined transport, carried out by operators associated in the UIRR were presented. The analysis of commercial activities of the biggest companies successful in the combined/intermodal transport market in Europe was made, and also the latest organizational structures on this market were outlined, with particular attention paid to the factors determining upward tendencies.
Słowa kluczowe
PL transport kombinowany   transport intermodalny   rozwój transportu  
EN combined transport   intermodal transport   development of transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 8--12
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mindur, L.
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Bibliografia
1.Hupac. Annual Report 2010, www.hupac.ch (dostęp: 15.10.2012).
2.Kombiverkher. Annual Report 2010, www.kombiverkher.de (dostęp: 15.10.2012).
3.Raporty UIRR za lata 1990-2011.
4.Mindur L., Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny (w:) Technologie transportowe (pod red. L. Mindura). Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom 2014.
5.Wronka J., Rynek transportu kombinowanego w Europie (w): Transport multimodalny. Konferencja Naukowa, Jastrzębia Góra, 7-8 maja 1998.
6.Wronka J., Transport/kombinowany/intermodalny - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-09158c7f-7c7b-4a03-bfcb-570235b7d1a0
Identyfikatory