Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-090dba07-12d8-46a9-bdd7-2a8e52af5d2d

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Dobór optymalnych inhibitorów hydratacji skał ilastych do przewiercania warstw łupkowych

Autorzy Zima, G.  Uliasz, M.  Błaż, S.  Jasiński, B.  Wiśniowski, R.  Wysocki, S. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Selection of the optimal shale hydration inhibitors for drilling in shale formations
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wyniki badań przydatności nowych środków aminowych, kopolimerów i poliglikoli pod kątem zastosowania ich w płuczkach wiertniczych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych. Przeprowadzono badania parametrów reologicznych opracowanych płuczek, ich wpływu na dezintegrację wzorcowej skały ilastej (łupek mioceński) oraz badania odporności termicznej, odporności na skażenie jonami jedno- i wielowartościowymi. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano składy płuczek wiertniczych charakteryzujących się odpowiednimi parametrami technologicznymi oraz skuteczną inhibitacją hydratacji skał ilastych.
EN The paper presents the results of the usefulness of the new amine, copolymers and poliglycols for their application in drilling fluids for drilling shale rocks. There were carried out studies of rheological parameters, their impact on the disintegration of standard rocks (Miocene) and research of thermal resistance, resistance to contamination ions single- and multi-valued. Based on the obtained results were proposed drilling fluids characterized by the appropriate technological parameters and effective hydration inhibition of shale rocks.
Słowa kluczowe
PL płuczki wiertnicze   skały ilaste   przewiercanie  
EN drilling muds   shale formations   shale rocks  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 259--263
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Zima, G.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Uliasz, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Błaż, S.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Jasiński, B.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Wiśniowski, R.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
autor Wysocki, S.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Beims T. – Next-generation systems optimize WBM performance in horizontal shale plays. American Oil & Gas Reporter 2010, vol. 53, nr 8, pp. 78 – 91.
[2] Błaż S. – Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki wiertniczej do przewiercania formacji łupkowych. Nafta-Gaz 2013, nr 2, ss. 123 – 133.
[3] Błaż S. – Nowa generacja płuczek wiertniczych do przewiercania reaktywnych skał ilastych. Nafta-Gaz 2010, nr 5, ss. 390 –398.
[4] Chudoba J., Uliasz M., Raczkowski J., Pawłowski J. – Przemysłowe zastosowanie płuczek glikolowo-potasowych. Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2000 nt. Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, Zakopane 25 – 28 wrzesień 2000, Prace IGNiG nr 110, ss. 483 – 488.
[5] Chudoba J., Uliasz M., Zima G. – Płuczka wiertnicza z dodatkiem szkła wodnego o różnych modułach. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie, Kraków 29–30 czerwca 2000, tom I, ss. 59 – 61.
[6] Deville J.P., Fritz B., Jarrett M. – Development of water-based drilling fluids customized for shale reservoirs. SPE 140868, Texas 2011.
[7] Fritz B., Jarrett M. – Potassium silicate-treated water-based fluid: An effective barrier to instability in the Fayetteville shale. IADC/SPE 151491, California 2012.
[8] Hoover E., Trenery J. – High-performance WBM optimizes efficiency in demanding Vicksburg wells. American Oil & Gas Reporter 2008, vol. 29, nr 8, pp. 71–74.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja II. Wiertnictwo
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-090dba07-12d8-46a9-bdd7-2a8e52af5d2d
Identyfikatory