Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-090c034a-59d8-473f-a827-8401840ac9d2

Czasopismo

Archives of Metallurgy and Materials

Tytuł artykułu

The Effect of Nanostructure Modification on the Silicate Binder on Its Binding Characteristics and Functional Properties

Autorzy Izdebska-Szanda, I.  Baliński, A.  Angrecki, M.  Palma, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ modyfikacji nanostruktury spoiwa krzemianowego na charakterystykę jego wiązania i właściwości użytkowe
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A method for the chemical modification of silicate binder (hydrated sodium silicate) affecting the distribution of its nanostructure elements was disclosed. The effect of silicate binder modification on the resulting technological properties of moulding sands, determined under standard conditions and at elevated temperatures in the range from 100°C to 900°C, was discussed. Modification of this type is done on inorganic binders in order to reduce their unfavourable functional properties. It is particularly important when moulding sands with the silicate binder are used for casting of low-melting alloys. Therefore special attention was paid to the impact that modification of inorganic binders may have on the knocking out properties of sands prepared with these binders, when they are used in the process of casting non-ferrous alloys.
PL Przedstawiono sposób modyfikacji chemicznej spoiwa krzemianowego (uwodnionego krzemianu sodu) wpływającej na rozkład elementów jego nanostruktury. Omówiono wpływ modyfikacji spoiwa krzemianowego na uzyskane właściwości technologiczne masy formierskiej wykonanej z jego udziałem, określone zarówno w warunkach znormalizowanych, jak i w warunkach podwyższonej temperatury w zakresie od 100°C do 900°C. Zastosowanie tego rodzaju modyfikacji spoiw nieorganicznych ma na celu ograniczenie ich niekorzystnych cech użytkowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowania masy formierskiej ze spoiwem krzemianowym do wytwarzania odlewów ze stopów metali charakteryzujących się małą wartością temperatury topnienia. Dlatego szczególną uwagę zwrócono na wpływ modyfikacji spoiw nieorganicznych na wybijalność mas z ich udziałem przy odlewaniu stopów metali nieżelaznych.
Słowa kluczowe
PL spoiwa nieorganiczne   modyfikacja chemiczna   wybijalność mas  
EN inorganic binders   chemical modification   knocking out properties  
Wydawca Polish Academy of Sciences, Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
Czasopismo Archives of Metallurgy and Materials
Rocznik 2014
Tom Vol. 59, iss. 3
Strony 1033--1036
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Izdebska-Szanda, I.
  • Foundry Research Institute, 73 Zakopiańska Str., 30-418 Kraków, Poland
autor Baliński, A.
  • Foundry Research Institute, 73 Zakopiańska Str., 30-418 Kraków, Poland
autor Angrecki, M.
  • Foundry Research Institute, 73 Zakopiańska Str., 30-418 Kraków, Poland
autor Palma, A.
  • Foundry Research Institute, 73 Zakopiańska Str., 30-418 Kraków, Poland
Bibliografia
[1] K. Major-Gabryś, S. M. Dobosz, J. Jakubski, Polish Metallurgy in 2006-2010,”Akapit”, 328 (2010).
[2] I. Vasková, Ľ. Bobok, J. Mešter, Acta Metallurgica Slovaca 7, (3), 30 (2001).
[3] R. K. Iller, The Chemistry of Silica, MIR 1, 156 (1982).
[4] P. Jelinek, Chemie modenich pojivovych systemuv sle-varenstvi, C?VS, (1973).
[5] P. Jelinek, Pojivove soustavy slevarenskich formovacich Smeli, Ostrawa, (2004).
[6] A. Baliński, About structure of hydrated sodium silicate as a binder of moulding sands, Instytut Odlewnictwa, Kraków (2009).
[7] M. Stechman, D. Różycka, A. Baliński, Polish Journal of Chemical Technology 5 (3), 47 (2003).
[8] I. Izdebska-Szanda, Moulding sand with silicate binder characterized by beneficial technological and ecological properties, Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Mechanical Engineering and Management, Poznań University of Technology, (2009).
[9] I. Izdebska-Szanda, A. Baliński, Polish Metallur gy in 2006-2010,” Akapit”, 418 (2010).
[10] A. Baliński, I. Izdebska-Szanda, Archives of Me chanical Technology and Automation, Poznań 24, 19 (2004).
[11] I. Izdebska-Szanda, A. Baliński, ELSEVIER, 2011 from Elsevier Ltd. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.04.146 (2011).
[12] I. Izdebska-Szanda, M. Szanda, S. Matuszewski, Archives of Foundry Engineering 11 (1), 43 (2011).
[13] I. Izdebska-Szanda, M. Angrecki, S. Matuszewski, Archives of Foundry Engineering 12 (2), 117 (2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-090c034a-59d8-473f-a827-8401840ac9d2
Identyfikatory
DOI 10.2478/amm-2014-0173