Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0908dfdb-ce09-417c-8dad-d3afd8ab0398

Czasopismo

Camera Separatoria

Tytuł artykułu

Zastosowanie chromatografii gazowej do badania naturalnego procesu starzenia się papierów pochodzących z Biblioteki Jasnogórskiej

Autorzy Bangrowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of Gas Chromatography to Study the Natural Aging Process of Papers from the Library of Jasna Góra
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Całkowicie niezbadanym obszarem badawczym są oddziaływania składników zawartych w substancjach pomocniczych papieru na mechanizm i kinetykę jego starzenie się. Stąd zainteresowanie sub stancjami klejącymi, stosowanymi w technologii wytwarzania historycznego papieru drukowego. Podstawowym celem pracy było zastosowanie wybranych technik chromatograficznych do oznaczania naturalnych składników zawartych w klejach z zabytkowych materiałów bibliotecznych i produktów ich przemian, jako kolejnego elementu naturalnego procesu jego starzenia się. Znajomość tych danych pozwoliła na opracowanie podstaw mechanizmu tego procesu i jego wpływu na strukturalne i mechaniczne parametry zabytkowego materiału bibliotecznego. Taka wiedza ułatwia podjęcie decyzji o zakresie ingerencji konserwatorskiej i doborze właściwych materiałów lub neutralnych współczesnych substytutów.
EN A completely unexplored area of research is constituted by the impact of secondary substances of paper on the mechanism and kinetics of paper’s aging. Hence the interest in the adhesive substances used in the manufacturing technology of historical printing paper. The main goal of the experiment was the usage of selected chromatographic techniques to mark natural ingredients in the historic library materials and the products of their reactions as yet another element of the natural process of aging. Learning the data allowed to create basic mechanism of this process and its influence on the structural and mechanical parameters of the historical library material. Such knowledge makes the decision about the degree of conservator’s interference easier as well as allows to choose appropriate materials or neutral contemporary substitutes.
Słowa kluczowe
PL zbiory biblioteczne   papier   kwasy tłuszczowe   chromatografia gazowa  
EN library collections   paper   fatty acids   gas chromatography  
Wydawca Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Czasopismo Camera Separatoria
Rocznik 2015
Tom Vol. 7, No. 2
Strony 159--158
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bangrowska, A.
Bibliografia
[1] J. Pach, W. Robak, J. Tomziński, Jasna Góra. Sanktuarium Matki Bożej. Przewodnik , Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Częstochowa 2001, s.1-2.
[2] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s.35-37.
[3] L. Ogierman, Konserwatorska ochrona zabytkowego zbioru bibliotecznego Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Wyd. Biblioteka Śląska, Katowice 2001, s. 3-24.
[4] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 7.
[5] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 32.
[6] N. Gurnagul ,Model to the Degradation of Papers of Various Origins, Journal of Pulp and Paper Science, 2003, nr 19, s. 139.
[7] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 33.
[8] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 40.
[9] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 41-46.
[10] D. Harvey, Mass spectrometry of picolinyl and other nitrogen-containing derivatives of lipid, Advances in Lipid Methodology, 1992, s. 19–80.
[11] J. Łojewska, A. Lubańska, Kinetic Approach to Degradation of Paper. In Situ FTIR Transmission Studies on Hydrolysis and Oxidation, Preservation Science, 2005, nr 2, s. 1-11.
[12] A. Bakalarz, Chromatografia w badaniu książki zabytkowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 59-65.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0908dfdb-ce09-417c-8dad-d3afd8ab0398
Identyfikatory