Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09034838-2d02-456b-a4e7-f0d067400c76

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ nowoczesnych technologii na podniesienie efektywności przedsiębiorstwa oczyszczania miasta

Autorzy Bojar, P.  Znaczko, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of modern technology RFID to improve efficiency of cleaning company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wytwarzanie odpadów jest integralną cechą aktywności gospodarczej człowieka, natomiast ich zagospodarowanie jest dużym problemem wszystkich rozwijających się gospodarek. Istnieje konieczność, aby nie spowodować szkód w środowisku naturalnym. Konieczność ta wynika z potrzeby oszczędzania zasobów, ograniczenia przestrzeni niezbędnej do ich unieszkodliwiania, przetwarzania oraz składowania. Istotą działalności przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów jest realizacja misji ekologistyki, jednakże podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa jak najbardziej efektywna jego działalność. Efektywność tą można również podnosić wdrażając nowoczesne technologie. W pracy podjęto próbę oceny wpływu wdrożenia systemu RFID w jednej z wybranych komórek firmy i analizę zysków uzyskaną z tego wdrożenia.
EN Waste generation is an integral feature of human activity, but their management is a big problem all developing economies. It is necessary not to cause damage to the environment. This necessity arises from the need to conserve resources, reduce the space necessary for their disposal, treatment and storage. The essence of the activities of companies engaged in the collection and disposal of waste is the realization of the mission ekologistyki, however, the basis for the activities of each company as the most effective of its activities. The effectiveness of this can also improve implementation of modern technologies. The study attempts to assess the impact of the implementation of an RFID system in one of the selected cells and analysis of profits obtained from this implementation.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo oczyszczania miasta   system RFID   odpady miejskie   gospodarka odpadami   utylizacja odpadów  
EN RFID system   municipal wastes   waste management   waste disposal  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 95--99
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bojar, P.
autor Znaczko, R.
  • Remondis Bydgoszcz sp. z o.o.
Bibliografia
1. Biegańska J. 1 , Ciuła J.: Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development. Archives of chaste management Vol. 13 nr 1 (2011).
2. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
3. Starostka-Patyk M., Grabara J., Grabara I.: Możliwości wykorzystania technologii rfid w logistyce odwrotnej.
4. Żygadło M.: Zintegrowany system gospodarki odpadami, w: Żygadło M. red: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, PZITS Poznań 2001.
5. Wamdrasz J.W., Biegańska J.: Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
6. Infrastruktura komunalna w 2009 r. Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2010.
7. Ciuła J.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce i Unii Europejskiej, AURA ochrona środowiska nr 8/2010.
8. http://animalmigration.org/RFID/index.htm .
9. http://www.wirelessvisionme.com/products-solutions/technologies/passive-active-rfid/ .
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-09034838-2d02-456b-a4e7-f0d067400c76
Identyfikatory