Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-08e4fa89-7906-463e-90ec-0356e5edcf36

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Wpływ zaawansowanego utleniania na toksyczność związków fenolowych

Autorzy Olak-Kucharczyk, M.  Ledakowicz, S. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Influence of advanced oxidation process on toxicity of phenolic compounds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu izomerów fenylolofenolu w środowisku wodnym w polu promieniowania UVC i w układzie H2O2/UVC. Szczególną uwagę poświęcono analizie toksyczności roztworów przed i po procesie degradacji. Zanik izomerów fenylofenolu zachodził zarówno przy zastosowaniu promieniowania UVC jak i w układzie H2O2/UVC. Wszystkie roztwory wodne izomerów fenylofenolu wykazywały działanie toksyczne w stosunku do bakterii E. coli. Naświetlanie mieszanin reakcyjnych promieniowaniem UVC nie spowodowało wyeliminowania ich toksyczności. Natomiast pogłębione utlenianie w układzie H2O2/UV przyczyniło się do uzyskania nietoksycznych roztworów poreakcyjnych.
EN This work presents the experimental results of phenylphenol isomers degradation using UVC radiation and advanced oxidation processes in H2O2/UV system. An important step of this research was the toxicity determination of reaction mixtures before and after degradation processes. The highest PP isomers decay rate was obtained during advanced oxidation in H2O2/UV system. The aqueous solutions of all tested compounds exhibit toxicity against bacteria E. coli. UVC photolysis did not eliminate the toxicity of reaction solutions. While, in case of advanced oxidation in H2O2/UV system the non-toxic solutions were obtained.
Słowa kluczowe
PL fenylofenole   fotoliza   pogłębione utlenianie   toksyczność  
EN phenylphenols   photolysis   advanced oxidation   system   toxicity  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2015
Tom Nr 4
Strony 191--193
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Olak-Kucharczyk, M.
  • Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, Łódź, magdalena.olak@p.lodz.pl
autor Ledakowicz, S.
  • Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, Łódź
Bibliografia
1. Balakrishnan S., Eastmond D.A., 2006. Micronuclei and cell proliferation as early biological markers of ortho-phenylphenol-induced changes in the bladder of male F344 rats. Food Chem. Toxic., 44, 1340-1347. DOI: 10.1016/j.fct.2006.02.011
2. Błędzka D., Gryglik D., Olak M., Gębicki J.L., Miller J.S., 2010. Degradation of n-butylparaben and 4-tert-octylphenol in H2O2/UV system. Rad., Phys. Chem., 79 , 409-416. DOI:10.1016/j.radphyschem.2009.11.012
3. Broderius S.J., Kahl M.D., Hoglund M.D., 1995. Use of joint toxic response to define the primary mode of toxic action for diverse industrial organic chemicals. Environ. Toxicol. Chem., 14, 1591-1605. DOI: 10.1002/ etc.5620140920
4. Canonica S., Meunier L., von Gunten U., 2008. Phototransformation of selected pharmaceuticals during UV treatment of drinking water. Water Res., 42, 121-128. DOI: 10.1016/j.watres.2007.07.026
5. Curtis C., Lima A., Lozano S.J., Veith G.D., 1982. Evaluation of a bacterial bioassay as a method for predicting acute toxicity of organic chemicals to fish [in:] Pearson J.G., Foster R.B., Bishop W.E. (Eds), Aquatic toxicology and hazard assessment: 5th Conf. ASTM STP 766. American Society for Testing and Materials, Philadelphia,170-178
6. Gryglik D., Olak M., Miller J.S., 2010. Photodegradation kinetics of androgenic steroids boldenone and trenbolone in aqueous solution. J. Photo chem. Photobiol., A: Chemistry, 212, 14-19. DOI: 10.1016/ j.jphotochem.2010.03.005
7. HACH DR/2000 Spectrophotometer handbook ToxTrakTM test. 665. Loveland, CO: HACH Company, 1988-1995b
8. Jonkers N., Kohler H-P. E., Dammshauser A., Giger W., 2009. Mass flows of endocrine disruptors in the Glatt River during varying weather conditions. Env. Poll., 157, 714-723. DOI:10.1016/j.envpol.2008.11.029
9. Krüger T., Long M., Bonefeld-Jørgensen E.C., 2008. Plastic components affect the activation of the aryl hydrocarbon and the androgen receptor. Toxicology, 246, 112-123.DOI: 10.1016/j.tox.2007.12.028
10. Ledakowicz S., Miller J.S., Olejnik D., 1999. Oxidation of PAHs in water solutions by ultraviolet radiation combined with hydrogen peroxide. Int. j., Photoen., 1, 55-60. DOI: 10.1155/S1110662X99000100
11. Ledakowicz S., Miller J.S., Olejnik D., 2001. Oxidation of PAHs in water solutions by ozone combined with ultraviolet radiation. Int. J. Photoen., 3, 95-101. DOI: 10.1155/S1110662X01000113
12. Ledakowicz S., Miller J.S., Perkowski J., 2002. Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających [w:] Zarzycki R. (red.). Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska, PAN Łódź
13. Nunoshiba T., Watanabe E., Takahashi T., Daigaku Y., Ishikawa S., Mochizuki M., Ui A., Enomoto T., Yamamoto K., 2007. Ames test-negative carcinogen, ortho-phenyl phenol, binds tubulin and causes aneuploidy in budding yeast. Mutation Res., 617, 90-97. DOI: 10.1016/j.mrfmmm. 2007.01.002
14. Olak M., Miller J.S., 2011. Zastosowanie pogłębionego utleniania do degradacji 2-fenylofenolu w środowisku wodnym [w:] Traczewska T.M. (red.) Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 1, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2011, 303-316 (ISBN 978-83-7493- 644-6)
15. Paris F., Balaguer P., Térouanne B., Servant N., Lacoste C., Cravedi J.-P., Nicolas J.-C., Sultan Ch., 2002. Phenylphenols, biphenols, bisphenol-A and 4-tert-octylphenol exhibit α and β estrogen activities and antiandrogen activity in reporter cell lines. Mol. Cell. Endocrin., 193, 43-49. DOI: 10.1016/S0303-7207(02)00094-1
16. Peng X., Yu Y., Tang C., Tan J., Huang Q., Wang Z., 2008. Occurrence of steroid estrogens, endocrine-disrupting phenols, and acid pharmaceutical residues in urban riverine water of the Pearl River Delta, South China. Sci. Total Env., 397, 158-166. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.02.059
17. Ramos E.U., Vaes W.H.J., Mayer P., Hermans J.L.M., 1999. Algal growth inhibition of Chlorella pyrenoidosa by polar narcotic pollutants: toxic cell concentrations and QSAR modeling. Aquat. Toxicol., 46, 1-10. DOI: 10.1016/S0166-445X(98)00111-8
18. Sasaki Y.F, Saga A., Akasaka M., Yoshida K., Nishidate E., Quan SU Y., Mztzsusaka N., Tsuda S., 1997. In vivo genotoxicity of orthophenylphenol, biphenyl, and thiabenzodazole detected in multiple mouse organs by alkaline single cell gel electroforesis assay. Mutation Res., 395, 198-198. DOI: 10.1016/S1383-5718(97)00168-X
19. Schultz T.W., 1987. The use of ionisation constant (pKa) in selecting models of toxicity in phenols. Ecotoxicol. Env. Saf., 14, 178-183. DOI:10.1016/0147-6513(87)90060-1
20. Ścibior D., Czeczot H., 2006. Katalaza - budowa, właściwości, funkcje. Post. Hig Med. Dośw., 60, 170-180
21. Stouten H., 1998. Toxicological profile for o-phenylphenol and its sodium salt. J. Appl. Toxicol., 18, 261-270.
22. Sun H., Xu X-L., Qu J-H., Hong X., Wang Y-B., Xu L-C., Wang X-R., 2008. 4-Alkylphenols and related chemicals show similar effect on the function of human and rat estrogen receptor a in reporter gene assay, Chemosphere, 71, 582-588. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2007.09.031
23. Yu J.T., Bouwer E. J., Coelhan M., 2006. Occurrence and biodegradability studies of selected pharmaceuticals and personal care products in sewage effluent, Agr. Water Man., 86, 72-80. DOI: 10.1016/j.agwat.2006.06.015
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-08e4fa89-7906-463e-90ec-0356e5edcf36
Identyfikatory