PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Laboratory tests of old reinforced concrete precast bridge beams

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Every year all over the world many concrete structures are being disassembled for various reasons. The idea of reuse of whole structural members from disassembled or renovated structures is not a new problem but still it is not well recognized. In Department of Structural Engineering of Silesian University of Technology a wide research program was undertaken concerning acquisition and reuse of steel members [1], RC and PC members [2], [3], [4] and timber ones [5], [6]. Especially reinforced concrete precast members seems to be appropriate to be subjected the procedure of reuse [7]. The paper presents the tests and investigations focused on precast elements typical for bridge structures. These are reinforced concrete I-shaped beams, obtained from the demolition of road viaduct on the route from Gliwice to Mikołów. The elements have been in service for more than 40 years. The laboratory tests consisted of the mechanical part and chemical part. The overarching goal of conducted analyses is to work out the method of usefulness evaluation of structural elements and to provide the guidelines for required tests preceding their reuse.
PL
Każdego roku na całym świecie wiele budowli betonowych z różnych przyczyn poddanych zostaje rozbiórce. Pomysł ponownego użycia całych elementów konstrukcyjnych z rozbieranych lub remontowanych obiektów nie jest zagadnieniem nowym, ale wciąż nie do końca dobrze rozpoznanym. W Katedrze Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej przeprowadzony został szeroki program badań obejmujący zagadnienia pozyskiwania i ponownego wykorzystania elementów stalowych [1], elementów betonowych i żelbetowych [2], [3], [4] oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych [5], [6]. Zwłaszcza żelbetowe elementy prefabrykowane wydają się być najbardziej odpowiednie do poddania ich procedurze ponownego wykorzystania [7]. Przedstawione w artykule badania laboratoryjne koncentrują się na elementach prefabrykowanych typowych dla konstrukcji mostowych. Są to żelbetowe belki dwuteowe, pozyskane z rozbiórki wiaduktu drogowego na trasie z Gliwic do Mikołowa. Elementy te użytkowane były przez ponad 40 lat. Badania laboratoryjne składały się z części mechanicznej i chemicznej. Celem nadrzędnym przeprowadzonych analiz jest opracowanie metod oceny przydatności elementów konstrukcyjnych i określenie wytycznych dotyczących niezbędnych badań poprzedzających ponowne wykorzystanie takich elementów.
Rocznik
Strony
57--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
 • Faculty of Civil Engineering, The Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland, szymon.dawczynski@polsl.pl
autor
 • Faculty of Civil Engineering, The Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
 • [1] Brol J., Dawczyński S., Adamczyk K.; Wtórne wykorzystanie budowlanych elementów konstrukcyjnych (Reuse of structural elements). Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014 (in Polish).
 • [2] Ajdukiewicz A., Dawczyński S., Brol J.; Reuse of reinforced concrete precast bridge beams. In Proceedings of 8th International conference: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, AMCM’2014, Wrocław, Poland, 16-18 June 2014; p.108-109.
 • [3] Ajdukiewicz A., Brol J., Dawczyński S., Adamczyk K.; Reuse of RC and PC precast members as contribution to sustainable construction, Proceedings of fib Symposium, Tel-Aviv, Israel, 22-24 April 2013; p.483-486.
 • [4] Ajdukiewicz A., Brol J., Dawczyński S.; Reuse of reinforced concrete precast roof slabs. Central European Congress on Concrete Engineering, Concrete Structures in Urban Areas, Wrocław, Poland, 4-6 September 2013; p.272-275.
 • [5] Brol J., Dawczyński S., Malczyk A., Adamczyk K.; Testing timber beams after 130 years of utilization. In Proceedings of the International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Wrocław, Poland, 15-17 October 2012; Vol.1, p.644-650.
 • [6] Dawczyński S., Brol J.; Laboratory testing of old timber structural elements. In: 2nd International Conference WASTES: solutions, treatments and opportunities, Braga, Book of proceedings. Guimaraes: Centro para a Valorizacao de Residuos, 2013; p.739-744.
 • [7] Dawczyński S., Brol J., Adamczyk K.; Reuse of precast structural elements, Proceedings of the 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, Slovakia, 3-4 October 2013; p.27-30.
 • [8] PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Concrete. Part 1: Specification, performance, production and conformity.
 • [9] ITB Instruction No. 210. Instrukcja stosowania młotka Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji (Instructions for use of Schmidt sclerometer for non-destructive quality control of concrete in construction). Building Research Institute, Warsaw, 1977 (in Polish).
 • [10] PN-B 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie (Concrete, reinforced concrete and prestressed concrete structures. Static calculations and design), 2002 (in Polish).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-08decacf-0ac8-498e-98a6-612ea35da055
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.