Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-08adda3d-bfe6-4ecd-94d9-165a7b74dce0

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina

Autorzy Gilewska, M.  Otremba, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Revitalisation of post-mining resions in the area of the town of Konin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych po odkrywkach węgla brunatnego Niesłusz i Gosławice. Zlokalizowane są one w północnej części miasta Konina i zajmują około 15,6% jego powierzchni. W latach 60 i 70 XX wieku zostały zrekultywowane, głównie leśnie i rolniczo. Znaczna część tych terenów z biegiem lat uległa wtórnej degradacji i konieczna jest ich rewitalizacja, służąca rozwojowi społeczności lokalnej. Te tereny mogą wpisać się w strefę zieleni miejskiej wzbogaconej o tereny rekreacyjne i sportowe. Z uwagi na osiadanie, nieciągłość litologiczną w ograniczonym zakresie pełnić mogą funkcje terenów inwestycyjnych.
EN The study is concerned with the process of revitalisation of post-mining regions of Niesłusz and Gosławice brown coal open-cast mines. These areas are situated in the northern part of the town of Konin and occupy approximately 15,6% of its area. In 1960s and 1970s, they underwent restoration, mainly in the form of forest or agricultural reclamation. With the passage of time, considerable parts of these grounds underwent secondary degradation. Their revitalisation is essential as this would support development of local population because these areas could be turned into urban green land which would also comprise areas for recreation, extreme sports etc. Due to their mining subsidence and lithological discontinuity, they can also be used to a limited extent as investment parks.
Słowa kluczowe
PL odkrywka węgla brunatnego   zwałowisko   rekultywacja leśna   rekultywacja rolnicza   rewitalizacja przyrodnicza  
EN forest recultivation   agricultural recultivation   natural recultivation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 59--67
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Gilewska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji
autor Otremba, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji
Bibliografia
1. BENDER J., 1995. Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Z. Nr 418, 75-86.
2. BENDER J., GILEWSKA M., 1989. Technologia urabiania nadkładu i formowania zwałowisk w górnictwie odkrywkowym i jej skutki gospodarcze. [W:] Zagadnienia sozologiczne w przemyśle wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych. Kraków, AGH, 19-31.
3. BENDER J., WASILEWSKI S., 1976. Niektóre aspekty rolniczej rekultywacji zwałowiska w Konińskim Zagłębiu Węglowym. Ochrona Ter. Górn. 35,3-6.
4. GALANTKIEWICZ E., 2010. Wyimki. Kronika 65-lecia Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. s. 278.
5. GILEWSKA M., 1998. Właściwości próchnicy wytworzonej w procesie rekultywacji gruntów pogórniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 153-166.
6. GILEWSKA M., OTREMBA K., 2002. Zmienność przestrzenna wybranych właściwości gruntów pogórniczych. Rocz. AR Pozn. CCC XLII, Melior. Inż. Środ. 23, 83-93.
7. KASZTELEWICZ Z., 2010. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Monografia, Fundacja Naukowa i Tradycje Górnicze, AGH Kraków; s. 493.
8. Konin – Nasze miasto, 2013. Hałdy na Zatorzu zamienią w drugą Maltę. http://konin.naszemiasto.pl.
9. Oferty inwestycyjne miasta Konin, 2013. http://www.konin.pl/index.php/oferty-inwestycyjne.html.
10. SKAWINA T., 1969. Rezultaty badań nad modelem rekultywacji terenów pogórniczych w Polsce. Zesz. Nauk. AGH Kraków, Nr 212, Geodezja Z. 12, 115-136.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-08adda3d-bfe6-4ecd-94d9-165a7b74dce0
Identyfikatory