Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-08737316-807b-4c5f-93b3-580d0d01a9f2

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Badania nad zagospodarowaniem lnianki siewnej do wytwarzania biodiesla

Autorzy Mosio-Mosiewski, J.  Łuczkiewicz, T.  Warzała, M.  Nawracała, J.  Nosal, H.  Krusiak-Popowska, D. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Study on utilization of Camelina seed for production of biodiesel fuel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne oleju lniankowego uzyskanego z nasion obecnie najczęściej uprawianej w warunkach polowych Polski lnianki ozimej odmiany Luna. Odmiana została wpisana do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa na podstawie kompleksowej oceny wszystkich cech agronomicznych w doświadczeniach polowych przeprowadzonych w latach 2008–2010 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym UP w Dłoni. Oznaczono liczby: kwasową, jodową i zmydlania oraz zawartość fosforu, gęstość, lepkość kinematyczną i dynamiczną oleju lniankowego. Określono skład chemiczny surowego oleju lniankowego. Wytworzono FAME z oleju lniankowego w skali przemysłowej i uzyskano estry metylowe oleju lniankowego oraz frakcję glicerolową.
EN Camelina oil from the seeds of winter camelina variety Luna was studied for acid, iodine and saponification nos., P content, d., kinematic and dynamic viscosities and chem. compn. and then used for prodn. of fatty acid Me esters by 2-step transesterification in presence of KOH at 50°C for 1 h in a steel reactor (2 m³). The aq. Glycerol-contg. phase was neutralized with H₃PO₄ and distd. to sep. Glicerol and PK fertilizer. The product quality was good enough for usual applications.
Słowa kluczowe
PL olej lniankowy   biodiesel   lnianka siewna  
EN Camelina sativa   biodiesel   camelina oil  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2015
Tom T. 94, nr 3
Strony 369--373
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Mosio-Mosiewski, J.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn Koźle
autor Łuczkiewicz, T.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Warzała, M.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn Koźle
autor Nawracała, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Nosal, H.
  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn Koźle
autor Krusiak-Popowska, D.
  • Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań, popwska@up.poznan.pl
Bibliografia
1. J. Zubr, Ind. Crops Prod. 1997, 6, 113.
2. W.F. Schillinger, D.J. Wysocki, T.G. Chastain, S.O. Guy, R.S. Karow, Field Crops Res. 2012, 130, 138.
3. L.M. Browne, K.L. Conn, W.A. Ayer, J.P. Tewari, Tetrahedron 1991, 47, 3909.
4. G. Sharma, V.D. Kumar, A. Haque, S.R. Bhat, S. Prakash, V.L. Chopra, Euphytica 2002, 125, 411.
5. A.E. Henderson, R.H. Halest, J.J. Soroka, J. Insect Behav. 2004, 17, 17.
6. Ł. Jęczmionek, Nafta-Gaz 2010, 9, 841.
7. D.J. Wysocki, T.G. Chastain, W.F. Schillingerc, S.O. Guy, R.S. Karow, Field Crops Res. 2013, 145, 60.
8. Patent pol. 216247 (2011).
9. Patent pol. 217413 (2009).
10. J. Mosio-Mosiewski, M. Muszyński, H. Nosal, M. Warzała, Środowisko Rozwój 2008, 18, 31.
11. J. Mosio-Mosiewski, M. Warzała, H. Nosal, Przem. Chem. 2010, 84, 4.
12. S.W. Kruczyński, K. Kołodziejczyk, M. Owczuk, P. Orliński, J. Mosio-Mosiewski, M. Warzała, H. Nosal, Zesz. Nauk. Instytutu Pojazdów (Politechnika Warszawska) 2012, nr 2, 88.
13. PN-EN 14214, Ciekłe przetwory naftowe. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych. Wymagania i metody badań.
14. PN-ISO 660:1998, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
15. PN-EN 14111:2004, Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie liczby jodowej.
16. EN ISO 3657:2004, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby zmydlenia.
17. PN-ISO 10540‑1:2005, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości fosforu. Część 1: Metoda kolorymetryczna.
18. PN-EN ISO 3675:2004, Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem.
19. PN-EN ISO 3104:2004, Przetwory naftowe. Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
20. PN-EN ISO 12058-1:2005, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką. Część 1: Metoda Hoepplera.
21. Pat. pol. 403880 (2014).
22. Pat. pol. 401757 (2014).
23. Pat. pol. 211444 (2012).
24. C. Kijora, S.D. Kupsch, Lipid/Fett 1996, 98, nr 7-8, 240.
Uwagi
PL Praca powstała w ramach projektu specjalnego Eureka współfinansowanego przez MEiN (E! 4018 Camelina-Biofuel).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-08737316-807b-4c5f-93b3-580d0d01a9f2
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2015.3.22