Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0859a643-dc2c-41c1-a049-eafc33c2d407

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza właściwości wysokoobrotowego napędu z dwupasmowym silnikiem reluktancyjnym przełączalnym

Autorzy Bogusz, P. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Property analysis of high speed two phase switched reluctance driver
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy wysokoobrotowego napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym (SRM). Dwupasmowe silniki reluktancyjne przełączalne charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. W maszynie SRM 4/2 przy dużych prędkościach wirowania wirnika w rdzeniu występują znacznie mniejsze straty w porównaniu do SRM o większej liczbie pasm. Niestety wadą tego rozwiązania jest problem z uzyskaniem w każdym położeniu wirnika momentu rozruchowego. Ma to miejsce w przypadku symetrycznej konstrukcji stojana i wirnika. Aby uzyskać moment rozruchowy w każdym położeniu zastosowano niesymetryczną budowę wirnika. W ramach niniejszej pracy zbudowano model symulacyjny omawianej maszyny, przy pomocy którego uzyskano wyniki badań dla dwóch przypadków pracy, tj. dla bardzo małych i bardzo dużych prędkości wirowania wirnika. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę właściwości tego napędu pod kątem opracowania praktycznego układu sterownika dla dwupasmowego silnika SRM.
EN This paper concerns of high speed two-phase switched reluctance drive. Two-phase switched reluctance motors (SRM) are characterized by very simple construction. In the 4/2 SRM in high-speed operation occur much smaller losses in a core compared to motor with a larger number of phases. Basic disadvantage of this solution is no possibility to obtain a starting torque in each rotor position, this happens when stator and rotor has symmetric construction. Asymmetric construction of stator and motor was used to obtain starting torque in each rotor position. In the paper was presented simulation model of discussed machine, by using which studies results for two cases i.e. high and low rotor speeds were obtained. Properties analysis of this drive were executed based on received results for practical development of drive controller.
Słowa kluczowe
PL napęd wysokoobrotowy   silnik reluktancyjny przełączalny   model symulacyjny  
EN high speed drive   switched reluctance motor   simulation model  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 225--230
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bogusz, P.
  • Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, pbogu@prz.edu.pl
Bibliografia
[1]. Hamdy R., Fletcher J.E., Williams B.W.: Bidirectional starting of a symmetry two-phase switched reluctance machine, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 15, No. 2, 2000, pp.211-217
[2]. Wen Ding, Ling Liu, Jianyong Lou: Design andcontrol of a high-speed switched reluctance machine with conical magnetic bearings for aircraft application, Electric Power Applications, IET, vol. 7, Issue: 3, 2013 , pp. 179 - 190
[3]. Khater M.M., Afifi W.A., Ei-Khazendar M.A.: Operating performances of a two-phase switched reluctance motor, 11-th International Power Systems Conference, MEPCON 2006, Vol. 2, pp. 636-642
[4]. Wróbel K., Tomczewski K.: Jednoczesna optymalizacja kształtu obwodu magnetycznego i parametrów zasilania przełączalnego silnika reluktancyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009 R 85, Nr 3, 2009, s. 107-110
[5]. Bogusz P., Korkosz M., Prokop J.: Analiza rozwiązań konstrukcyjnych silników reluktancyjnych przełączalnych przeznaczonych do napędów wysokoobrotowych, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2012 (94), str. 25-31
[6]. So-Yeon Ahn, Jin-Woo Ahn, Dong-Hee Lee: A Novel Torque Controller Design for High Speed SRM using Negative Torque Compensator, IEEE 8th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE & ECCE), 2011, pp. 937 - 944
[7]. Qingqing Ma, Daqiang Bi, Baoming Ge: Digital Control Issue of High Speed Switched Reluctance Motor, IEEE International Symposium on Industry Electronics (ISIE), 2012, pp: 641 – 646
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0859a643-dc2c-41c1-a049-eafc33c2d407
Identyfikatory