Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-08451b4f-1356-4a30-abc7-41ffaaff2457

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pan-European Transport Corridor No. 2 and the development potential of Mazovia municipalities

Autorzy Zakrzewski, B.  Nowacki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Paneuropejski Korytarz Transportowy nr 2 i potencjał rozwojowy gmin Mazowsza
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Paper refers to research of Motor Transport Institute to characterise transport potential of Mazovia. Much of cargos are carried by international corridor No. 2. that leads through Mazovia. The fact that Mazovia is a transit region appears to be an advantage. Only through some of the geographical areas runs such an important transport route, a major stream of cargo, goods and people. This region, through lack of infrastructure in the east, does not fully exploit its transport potential, which properly directed, could provide faster economic growth. The crucial is the need to build the eastern section of the A-2 highway, which will facilitate the connection of eastern European Union border regions with Mazovia region and thus with the rest of Poland and the European Union.
PL Celem artykułu jest przedstawienie badań realizowanych przez ITS, dotyczących charakterystyki potencjału transportowego Mazowsza, przez które Paneuropejskim Korytarzem Transportowym nr 2 przewożone są masy ładunków. Fakt, iż Mazowsze jest regionem tranzytowym wydaje się atutem, gdyż nie przez każdą krainę geograficzną przechodzą tak ważne szlaki transportowe, duże potoki ładunków, towarów i ludzi. Region ten, poprzez braki infrastrukturalne na wschodzie województwa, nie w pełni wykorzystuje jednak swój transportowy potencjał, który odpowiednio ukierunkowany mógłby zapewnić szybszy rozwój gospodarczy. Kluczowa jest w tym przypadku konieczność budowy wschodniego odcinka autostrady A-2, która usprawni połączenie wschodnich regionów przygranicznych Unii Europejskiej z Mazowszem a co za tym idzie z resztą Polski i Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe
PL paneuropejski korytarz transportowy   Instytut Transportu Samochodowego   województwo mazowieckie   transport ładunków   transport samochodowy   efektywność transportu   infrastruktura transportu   autostrada A2  
EN international Pan-European transport corridor   Motor Transport Institute   Masovian district   trucking   car transport   transport efficiency   transport infrastructure   A2 highway  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1709--1714
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., mapy, tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zakrzewski, B.
autor Nowacki, G.
Bibliografia
1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastructury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014.
2. Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013.
3. Brdulak J., Zakrzewski B., Methods of Calculating the Efficiency of Logistics Centres, Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, Committee of Transport, 2013, Vol. 27-28, Issue 3-4.
4. Brdulak J., Zakrzewski B., Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, Transport Samochodowy, 2008, nr 4.
5. Brdulak J., Zakrzewski B., Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008, s. 35-45.
6. Fierla I. (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011.
7. Fierla I. (red.) Polska w Europie, zarys geograficzno-ekonomiczny, PWE, Warszawa 2011.
8. Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza nr 14, MBPR, Warszawa 2014.
9. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020, Warszawa 2006.
10. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2016, pp. 8-10.
11. Zakrzewski B., Organizacja centrum logistycznego na Południowym Podlasiu – badania ankietowe, „Kwartalnik Celny”, 2009, nr 2(8).
12. Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego 60 lat minęło…1952-2012, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
13. Zakrzewski B., Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej regionów nadgranicznych na przykładzie województwa lubelskiego, Praca ITS nr 6511, ITS, Warszawa 2015-2016.
14. http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm (Access: 7.10.2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-08451b4f-1356-4a30-abc7-41ffaaff2457
Identyfikatory