Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0844f527-264b-497f-8d26-456f3b462767

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Odporność na zużycie ścierne kompozytów o osnowie ze stopów aluminium

Autorzy Pawłowska, P.  Ślączka, W.  Kostecka, E.  Grabian, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Resistance of aluminium alloy matrix composites to abrasive wear
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono odporność na zużycie ścierne kompozytów o osnowie metalowej (aluminium i jego stopu). Analizowano kompozyty o osnowie ze stopu aluminium odlewnicze i obrobione plastycznie. Krótko scharakteryzowano zjawisko tribologii. Porównano wyniki badań innych autorów oraz zaprezentowano badania własne dotyczące badania odporności na zużycie ścierne kompozytów o osnowie AlSi9 zbrojonych SiC w porównaniu do żeliwa stopowego odpornego na ścieranie. Udowodniono, że materiały kompozytowe o osnowie aluminiowej odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie i coraz częściej zastępują materiały klasyczne (żeliwo, stal) stosowane na odpowiedzialne pary tribologiczne.
EN In this work we elaborate on the resistance of metal matrix composites to abrasive wear, where the metals include aluminium and its alloys. We have examined cast and plastically worked aluminium matrix composites. We have briefly characterized the phenomenon of tribology. The work shows comparisons with the findings of other authors and presents our research in the scope of examination of the resistance to abrasive wear of AlSi9 matrix composites reinforced with SiC, compared to an abrasion-resistant alloy of cast-iron. It has been proven that aluminium matrix composites are characterized by abrasion resistance and that they are increasingly replacing conventional materials (such as cast iron and steel) used for heavy-duty tribological pairs.
Słowa kluczowe
PL kompozyty   ścieralność   stopy aluminium   para tribologiczna  
EN composites   abrasion   aluminium alloy   tribological pairs  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1220--1223, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Pawłowska, P.
autor Ślączka, W.
autor Kostecka, E.
  • Akademia Morska, studentka studiów doktoranckich Wydział Mechaniczny, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, e.kostecka@am.szczecin.pl
autor Grabian, J.
Bibliografia
1. Sobczak J. J., Rozdział IV. 1. 5 „Praktyka odlewanych kompozytów metalowych” Poradnik Odlewnika. Kraków. ISBN: 878-83-904306-9-0, pp. 725-771.
2. Gawdzińska K., Chybowski L., Przetakiewicz W., Proper matrix-reinforcement bonding in cast metal matrix composites as a factor of their good quality, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16(3), pp. 553-563, 2016 [ISSN 1644-9665, DOI: 10.1016/j.Acme.2015.11.004].
3. Gawdzińska K., Chybowski L., Bejger A., Krile S., Determination of technological parameters of saturated composites based on sic by means of a model liquid, Metalurgija, Vol. 55 No. 4 November 2016, pp. 659-662, 2016 [ISSN 0543-5846, e-ISSN 1334-2576].
4. Richter J., Tribological evaluation of high-speed steels with a regulated carbide phase. Material Characterization 50/4-5, pp. 339-347 doi: 10.1016/j.Matchar.2003.08.002.
5. Richter J., Hutchings I. M., Wclyne D. N. Allsopp T., Peng X., Tribological characterization of diamondlike carbon films on nonledeburitic high-speed steels, Materials Characterization, Volume: 45, Issue: 3, 2000, pp: 233-239, https://doi.org/10.1016/S1044-5803(00) 00076-0.
6. Herbin P., Pajor M., Stateczny K., Sixaxis control joystick based on tensometric beam, Advances in Manufacturing Science and Technology, 40(4), 33-41.
7. Gawdzińska K., Bryll K., Nagolska D., Influence of Heat Treatment on Abrasive Wear Resistance of Silumin Matrix Composite Castings, Arch. Metall. Mater., Vol. 61 (2016), No 1, p. 177–182, DOI: 10.1515/a-2016-00310.
8. Biało D., Wpływ struktury kompozytów aluminiowych na proces ich zużywania przy tarciu; Tribologia kwiecień 2001, s. 535–547.
9. Pawłowska P. Zastosowanie materiałów wytwarzanych metodą Laserowej Techniki Przyrostowej (Laser Enginnered Net Shaping) w transporcie morskim ze szczególnym uwzględnieniem zużycia ściernego; praca magisterska, Szczecin 2016.
10. Gościański M., Łabęcki M., Kapcińska D., Badania tribologiczne, wytrzymałościowe i strukturalne wybranych materiałów stosowanych na elementy maszyn rolniczych pracujące w glebie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2007, Vol. 52 (2) : 43-51.
11. Röhrle M. D., Ferrotherm – und faserverstärkte Kolben für Nutz-fahrzeugmotoren, Motorentechnische Zeitschrift 52 (1991) 7/8, s. 369–370.
12. Noguchi M., Present and future of composite materials for automotive application in Japan, Procedings of the Ninth International Conference on Composite Materials, s. 1355–1362, Edited by A. Miravete, Woodhead Publishing Ltd., Madrid 1993.
13. Dobrzański L., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
14. Chlebus E., Cholewa M., Rapid prototyping – rapid tooling. Innowacyjne technologie w zastosowaniach przemysłowych, Zarządzanie Produkcją nr 3-4, 1999.
15. Deuis R. L., Subramain C., Yellup J. M., Abrasive wear of aluminium composites – a review. Wear 201 (1996) s. 132–144.
16. Posmyk A., Tribologische Eigenschaften von ausgewählten faserverstärkten Aluminiumlegierungen. Złożone do druku w Tribologie und Schmierungstechnik.
17. Schmidt K., Elementy silników samochodowych. WKŁ Warszawa 1973.
18. Konopka Z., Tribological properties of pressure die cast SiC reinforced aluminium alloy matrix composites. Cast Composites ’95, Materiały konferencyjne, s. 103–106, Zakopane 18–20 October 1995.
19. Wojciechowski A., Sobczak J., Badanie odporności na zużycie aluminiowych materiałów kompozytowych przeznaczonych na tarcze hamulcowe, Kompozyty 2001, s. 191-195.
20. WT–074/PIMOT/93: Pojazdy samochodowe, Nakładki cierne hamulców tarczowych, Wymagania i badania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
21. Posmyk A., Tarcie i zużycie materiałów kompozytowych na bazie stopów aluminium, Tribologia kwiecień 1998, s. 493-501.
22. Parsad S. V., Rohatgi P. K., Tribological Properties of Al. Alloy Particles Composites. Journal of Metals, Nov. 1987, s. 22.
23. Gibson P. R., Clegg A. J., Das A. A., Wear of Cast Al–Si Alloys Containing Graphite, Wear Vol. 95, 1984, s. 193.
24. Pietrzak K., Kaczmar J. W., Włosiński W., Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie materiałów kompozytowych ceramiczno–metalowych, Kompozyty, Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, s. 65–88, Częstochowa, 8 listopada 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0844f527-264b-497f-8d26-456f3b462767
Identyfikatory