Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-083a2840-9b68-4d03-ac51-e95a01384b84

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Metody odzysku poliolefinowych odpadów opakowaniowych

Autorzy Wojnowska-Baryła, I.  Bernat, K.  Kulikowska, D.  Zielińska, M.  Cydzik-Kwiatkowska, A.  Sokołowska, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of recovery of polyolefin packaging waste
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono charakterystykę tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem składników, które nadają im określone właściwości. Zaprezentowano metody postępowania stosowane w odzysku tworzyw sztucznych. Ze względu na specyfikę technologii, wyróżnia się trzy podstawowe metody: recykling surowcowy, recykling mechaniczny (materiałowy) oraz odzysk energii. Analizowano problemy recyklingu materiałowego odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz oddziaływanie tworzyw sztucznych na środowisko. Scharakteryzowano gospodarkę odpadami z tworzyw sztucznych w Polsce oraz możliwości ograniczenia ich ilości.
EN The paper shows the characteristics of plastics with a particular emphasis on the ingredients that give them certain properties. The methods that are used in the recovery of plastics are presented. Due to the nature of these technologies, there are three basic methods: recovery material recycling, mechanical (material) recycling and energy recovery. The problems of plastic packaging waste recycling and the impact of plastics on the environment were analyzed. The waste plastics management in Poland and the possibilities of reducing their amount were characterized.
Słowa kluczowe
PL skład tworzyw sztucznych   polimer   recykling tworzyw sztucznych   odzysk energii  
EN composition of synthetic plastic   polymers   recycling of synthetic polymers recovery of energy  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 2
Strony 70--74
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys. tab.
Twórcy
autor Wojnowska-Baryła, I.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
autor Bernat, K.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
autor Kulikowska, D.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
autor Zielińska, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
autor Cydzik-Kwiatkowska, A.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
autor Sokołowska, P.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, ul. Słoneczna 45 G, 10-709 Olsztyn
Bibliografia
[1] Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/EC z 15 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
[2] Grzybowski P. 2008. Regranulacja i regranulaty. Recykling, 10 (94): 12-13.
[3] Kozłowski M. 2006. Problemy jakości w recyklingu materiałów opakowaniowych. II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa: Odpady Opakowaniowe - teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków. Wrocław, 2-3 marca 2006, 25-31.
[4] Kuciel S., Liber-Kneć A. 2005. Recykling materiałów polimerowych w Polsce. Rynek Tworzyw, 12: 7-8
[5] Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S. 2007. Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
[6] Niestępska M. 2005. Problemy odzysku tworzyw sztucznych. Recykling, 12 (60): 20-21.
[7] Osiński J., Żach P. 2009. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
[8] Pielichowski J., Puszyński A. 2003. Technologia tworzyw sztucznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2003 r. nr 163, ροz.. 1584.
[10] Saechtling H. 2000. Tworzywa sztuczne. Poradnik. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
[11] Sikora R. (praca zbiorowa) 2006. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne. Wydawnictwo Politechniki Lublin.
[12] Sobolewski Α., Wasilewski R. 2006. Zagospodarowanie odpadowych tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym. Chemik-Nauka, Technika, Rynek, 4: 221-225.
[13] Sobolewski Α., Wasilewski R. 2009. Krajowe instalacje odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Recykling, 5 (101): 22-24.
[14] Tora В., Wasilewski R. 2008. Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce, Polityka Energetyczna, t 11, z. 2. Wyd. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
[15] Ulewicz M., Siwka J. 2010. Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów. Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa.
[16] Urbaniak W. 2004. Problem recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Recykling, 9 (45): 38.
[17] Urbaniak W. 2005. Nowe uwarunkowania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Recykling, 11 (59): 20-21
[18] Wandrasz J., Wandrasz A. 2006. Paliwa formowalne biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki" Sp.z o.o., Warszawa.
[19] Wasilewski R., Stelmach S. 2009. Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w celu odzysku energii w województwie Śląskim. Problemy Ekologii, 4(14): 189-190.
[20] Zinowicz Z., Gołębiewski J., Świć A. 2003. Technologiczne problemy zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
[21] http://www.gartija.pl/art,paliwo-z-odpadow, 126.
[22] http://www.komunalny.pl/index.php?name=archive&op=show&id=5316
[23] http://www.marketeo.pl/Oferta/Aglomerator-liniowy-tzw-ucierak-489249.html
[24] http://odpady.org.pl/plugins/content/content.php7content.527
[25] http://odpady.org.pl/plugins/content/content.php7content. 192
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-083a2840-9b68-4d03-ac51-e95a01384b84
Identyfikatory