Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-082ff13f-c51c-47c6-87f3-bd0a14f70fd6

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Ocena możliwości badania parametrów oświetleniowych nośników reklamowych w symulatorach pojazdu osobowego

Autorzy Tomczuk, P.  Koniak, M.  Chrzanowicz, M.  Jaskowski, P. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Evaluation of testing parameters illuminance of advertising in vehicle simulators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badanie dystrakcji kierującego wiąże się z koniecznością tworzenia scenariuszy sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, których nie można realizować w warunkach rzeczywistych. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do badań nośników reklamowych są symulatory jazdy pojazdem. Pomimo rozwoju technologicznego i korzystania z coraz wydajniejszej aparatury badawczej, nadal nie można odwzorować wszystkich cech rzeczywistego otoczenia. Jednym z głównych problemów w badaniu reklam w symulatorze jest trudność wytworzenia rzeczywistych warunków oświetleniowych. W artykule przedstawiono możliwości badania nośników reklamowych w symulatorze pojazdu osobowego AS 1200-6 w kontekście odtworzenia oczekiwanych poziomów parametrów oświetleniowych oraz ograniczeń wynikających z użycia tej metody badawczej.
EN Investigation of distraction involves the need to create scenarios of potentially dangerous situations. The tools used for this type of research are vehicle simulators. Despite technological advances and better and better research equipment, it is still not possible to reproduce all the features of the real environment. One of the main problems In simulated ad research, it is difficult to produce a high level of advertising luminance on a projection screen. The article presents the possibilities of testing advertising media In the simulators of the passenger car and restrictions resulting from the use of this test method.
Słowa kluczowe
PL symulator pojazdu   badania kierowców   oświetlenie  
EN simulator vehicles   driver research   lighting  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 301--311
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Koniak, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Chrzanowicz, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
autor Jaskowski, P.
  • Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Bibliografia
1. Beijer, D., Smiley, A., Eizenman, M., 2004. Observed driver glance behaviour at roadside advertising signs. Transportation Research Record 1899, 96e103
2. Bendak, S., Al-Saleh, K.: The role of roadside advertising signs in distracting drivers. In: International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 40, nr. 3, p. 233-236, 2010.
3. Cairney, P., Gunatillake, T., 2000. Roadside Advertising Signs e A Review of the Literature and Recommendations for Policy. ARRB Transport Research for RACV.
4. Chattington M., Reed N., Basacik D., Flint A., & Parkes A. Investigating driver distraction: The effects of video and static advertising (No. CPR208). Crowthorne, UK: Transport Research Laboratory, 2009.
5. Crundall D., Van Loon E., & Underwood G.: Attraction and distraction of attention with Accident Analysis and Prevention, 38 (4), pp. 671–677, 2006.
6. Divekar, G., Pradhan, A., Pollatsek, A., & Fisher, D. (2012). External distractions: Evaluation of their effect on younger and experienced driver’s behaviors and vehicle control. Paper presented at the Transportation Research Board, Washington, DC.
7. Domke K., Wandachowicz K., Zalesińska M., Mroczkowska S., Skrzypczak P.: Ocena zagrożeń występujących w ruchu drogowym powodowana przez wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi, Nr pracy 42-17-223-42050, Urząd Miasta Poznania, grant nr RoM. III/3420-50/10, Poznań 2010.
8. Edquist, J., Horberry, T., Hosking, S., & Johnston, I. (2011). Effects of advertising billboards during simulated driving. Applied Ergonomics, 42(4), 619–626. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2010.08.013.
9. Farbry, J.,Wochinger, K., Shafer, T., Owens, N., Nedzesky, A., 2001. Research Review of Potential Safety Effects of Electronic Billboards on Driver Attention and Distraction. Federal Highway Administration, Washington, DC.
10. Goodwin, A. H., Foss, R. D., Harrell, S. S., & O’Brien, N. P. (2012). Distracted driving among newly licensed teen drivers (pp. i–43). Washington, DC: AAA Foundation for Traffic Safety.
11. Hanowski, R. J. (2011). Towards developing a US-EU common distracted driving taxonomy: Updating a naturalistic driving data coding approach (pp. 1–25). Blacksburg, VI: Virginia Tech Transportation Institute, The National Surface Transportation Safety Center for Excellence.
12. Horberry T., Anderson J., Regan M. A., Triggs T. J., & Brown J. Driver distraction: The effects of concurrent in-vehicle tasks, road environment complexity and age on driving performance. Accident Analysis & Prevention, 2006, 38, 185–191.
13. Hughes P. K., & Cole B. L. What Attracts Attention When Driving? Ergon, 1986, 29(6), 377-391.
14. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Reklama OOH w Polce Raport 2016
15. Kaber D., Pankok C. J., Corbetta B., Maa W., Hummerb J., & Rasdorfc W. Driver behavior in use of guide and logo signs under distraction and complex roadway conditions. Applied Ergonomics, 2015, 47, Pages 99–106.
16. Lee, S.E., McElheny, M.J., Gibbons, R., 2007. Driving Performance and Digital Bill- boards Final Report. Virginia Tech Transportation Institute e Centre for Automotive Safety Research (Prepared for Foundation for Outdoor Advertising Research and Education).
17. Marciano, H., & Yeshurun, Y. (2012). Perceptual load in central and peripheral regions and its effects on driving performance: Advertising billboards. Work, 41(Suppl. 1), 3181–3188. http://dx.doi.org/10.3233/wor-2012-0580-3181.
18. Megías A., Di Stasi L. L., Maldonado A., Catena A., & Candido A. Emotion-laden stimuli influence our reactions to traffic lights. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2014, 22, 96-103
19. Megías A., Maldonado A., Cándido A., & Catena A. Emotional modulation of urgent and evaluative behaviors in risky driving scenarios. Accident Analysis & Prevention, 2011, 43(3), 813–817. http://doi.org/10.1016/j.aap.2010.10.029.
20. Merkisz J., Orszulak B., Budych K., Badania pomiarów natężenia oświetlenia stymulujące kierowcę w symulatorze pojazdu osobowego. Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 2014, vol.5, nr 4, 243-250
21. Metz B., & Krüger H.-P. Do supplementary signs distract the driver? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2014, 23, 1–14. http://doi.org/0.1016/j.trf.2013.12.012.
22. Milloy S. L., & Caird J. K. External Driver Distractions: The Effects of Video Billboards and Wind Farms on Driving Performace, 2011. In D. L. Fisher, M. Rizzo, H. K. Caird, & J. D. Lee (Eds.), Handbook of Driving Simulation for Engineering Medicine and Psychology (pp. 16.1–16.14). Taylor & Taylor Group, LLC.
23. National Highway Traffic Safety Administration [NHTSA] (2013). Traffic safety facts: Research Note (DOT HS 811 737).Washington, DC: National Highway Traffic and Safety Administration’s National Center for Statistics and Analysis.
24. Olsen, E. O., Shults, R. A., & Eaton, D. K. (2013). Texting while driving and other risky motor vehicle behaviors among US high school students. Pediatrics, 131 (6), e1708–e1715. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2012-3462.
25. Scheiber F., Limrick K., McCall R., & Beck A. Evaluation of the Visual Demands of Digital Billboards Using a Hybrid Driving Simulator. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 58th Annual Meeting, 2014, pp. 2214-2218.
26. Smiley, A., Smahel, T., Eizenman, M., 2004. Impact of video advertising on driver fixation patterns. Transportation Research Record 1899, 76e83.
27. Tantala M.W. & Tantala P.J.: An examination of the relationship between advertising signs and traffic safety. 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB, Washington, D.C. 2005.
28. Targosiński T.: Praca statutowa Instytutu Transportu Samochodowego „Badania zakłócania percepcji kierowców poprzez reklamy obecne w ich polu widzenia”. Warszawa, 2014.
29. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Dz.U. poz. 774 pos. nr 91 z 2015 r.
30. Wallace, B., 2003. External-to-vehicle Driver Distraction. Scottish Executive Social Research, Edinburgh.
31. Young M.S. et al: Conflict of interest: the implications of roadside advertising for driver attention, Transportation Research: Part F, vol. 12, nr 5, str. 381-388, 2009.
32. Young, M., & Mahfoud, J. (2007). Driven to distraction: Determining the effects of roadside advertising on driver attention. Brunel University: Ergonomics Research Group.
33. Young, M.S., Mahfoud, J.M., Stanton, N.A., Walker, G.H., et al.: Eyes front! Are roadside billboards bad for driver attention? In: Traffic Engineering & Control, vol. 48, nr. 8, p. 365-367, 2007.
34. Zalesińska M., Wandachowicz K.: Badanie reklam zewnętrznych z diodami świecącymi za pomocą miernika rozkładu luminancji, Poznan University of Technology, Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 69, ISSN 1897-0737, 275-282, Poznań 2012.
35. Zalesińska M., Wandachowicz K.: Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji występujących w polu widzenia kierowców, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 1/2014, doi:10.12915/pe.2014.01.72.
36. Zalesińska M.: Badania pilotażowe wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu, Poznan University of Technology, Academic Journals, No 73, Electrical Engineering, str. 209-218, 2013.
37. Zhang Y., Harris E., Rogers M., Kaber D., Hummer J., Rasdorf W., & Hu, J. Driver distraction and performance effects of highway logo sign design. Applied Ergonomics, 2013, 44(3), 472-479. http://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.10.009.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-082ff13f-c51c-47c6-87f3-bd0a14f70fd6
Identyfikatory