PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Ciężkowicach koło Polskiej Cerekwi

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The monitoring of groundwater in the area of the municipal landfill in Ciężkowice near Polska Cerekiew
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
komunalnych w Ciężkowicach koło Polskiej Cerekwi prowadzonego w latach 2003-2017. Monitoring wód podziemnych obejmował badania: pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW), ilości ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i zanieczyszczeń metalami –chromem, kadmem, miedzią, ołowiem, cynkiem i rtęcią. W czternastoletnim okresie prowadzonego monitoringu nie stwierdzono wyraźnego wpływu zdeponowanych odpadów na wody podziemne w rejonie składowiska. W każdej kwartalnej sesji monitoringowej notowano zawartości cynku w wodach podziemnych pobranych ze wszystkich piezometrów, ale jego stężenia nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla II klasy jakości wód podziemnych. Obecność pozostałych badanych zanieczyszczeń metalami, ilości ogólnego węgla organicznego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych stwierdzano incydentalnie, a ich zawartości mieściły się w dopuszczalnych zakresach dla I i II klasy jakości wód podziemnych.
EN
One presented results of the monitoring of groundwater in the area of the municipal landfill in Ciężkowice near Polska Cerekiew which was carried out between 2003 and 2017. The monitoring of groundwater included research on: pH value, specific electrolytic conductivity, volume of total organic carbon, contents of polycyclic aromatic hydrocarbons and contamination with heavy metals, like chromium (Cr), cadmium (Cd), copper (Cu), lead (Pb), zinc (Zn) and mercury (Hg). During the fourteen-year monitoring period, no significant impact of deposited wastes on groundwater in the area of the landfill was found. In each quarter monitoring session, zinc content in groundwater collected from all piezometers was recorded, but its concentration did not exceed the limit values for the second class of groundwater quality. The presence of other examined metal pollutions, volumes of total organic carbon and polycyclic aromatic hydrocarbons was found incidentally and their contents were within the permissible ranges for the first and second class of groundwater quality.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
34--39
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Monitoringu Środowiska, Pracownia Analiz Ekologicznych
Bibliografia
  • 1. Alloway B.J.: Heavy Metals in Soils. Blackie Ac. Chapman & Hall. Glasgow, UK 1995.
  • 2. Kazimierski B.: Monitoring wód podziemnych – przykład zastosowania lokalnego, Przegląd Geologiczny, vol.56, nr 4, 2008.
  • 3. Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
  • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, Dz. U. 2016 r., poz. 85.
  • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów, Dz. U. 2013 r., poz. 523.
  • 6. Stelmach-Orzechowska M.: Program ochrony środowiska dla gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. Eko-Logika Sp. z o.o.; 2017 (niepublikowane).
  • 7. Thym O.: Plan gospodarki odpadami dla gminy Polska Cerekiew na lata 2010-2013. Olt-Eko Sp. z o.o., 2010 (niepublikowane).
  • 8. Węglarz K.: Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne. Rocz. XLV, nr 3, 2007; 31-38.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-07f30b19-0fd7-4407-ac91-8ce112455db3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.