Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-07a0c5f0-2d02-46fa-99eb-56757b90b1fd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

PO RPW 2007-2013 jako instrument rozwoju transportu publicznego w Olsztynie

Autorzy Stepaniuk, R.  Orzeł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of public transport in Kielce by the OP DEP 2007-2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Istotnym czynnikiem kreowania nowoczesnego systemu transportowego Olsztyna był Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „ Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu" dofinansowany został projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie". Jego głównym założeniem było przywrócenie trakcji tramwajowej. Zrealizowano także zadania związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych oraz budową ciągów pieszych i buspasów. W artykule zaprezentowano najważniejsze efekty zrealizowanego projektu.
EN Very important factor of creating modem transportation system in Olsztyn was the Operation Project: Development of Eastern Poland In the years of 2007-2013. In the frame of the Third Axis of Priority „Regional Growth Hubs’ City of Olsztyn received the subsidy for the project „Modernization and Development of integrated public transportation system in Olsztyn". The main purpose of the project was restoration of the railway traction. Project implementation also covered the tasks related to intelligent transportation systems as well as pedestrian and bus passes building. This article presents the most important results of Project implementation.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   system transportowy   Olsztyn  
EN city transport   transport system   Olsztyn  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 5
Strony 22--27
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Stepaniuk, R.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Orzeł, A.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Bąkowski W., Dyr T., Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 7-8.
2. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
3. Dyr T., Wsparcie rozwoju trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 7-8.
4. http://porpw.parp.gov.pl/index/more/44499 (dostęp z dnia 13.02.2016 r.).
5. http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/wiadomosci/Strony/Olsztyn (dostęp z dnia 21.02.2016 r.).
6. https://olsztynskietramwaje.pI/page/2/ (dostęp 17.05.2016).
7. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 października 2007 r.
8. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2007.
9. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2008.
10. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2009.
11. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2010.
12. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2011.
13. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2012.
14. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2013.
15. Stepaniuk R., Orzeł A., Ewaluacja systemu transportu miejskiego miasta Białystok na skutek PO RPW 2007-2013, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 1.
16. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle PO RPW 2007-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 7-8.
17. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkiego ośrodka metropolitarnego w świetle projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 11.
18. Wojtaszek M., Powrót tramwajów na ulice Olsztyna, „Technika Transportu Szynowego” 2016, nr 3.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-07a0c5f0-2d02-46fa-99eb-56757b90b1fd
Identyfikatory