Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-078ddd39-439b-4519-82c4-a58f49802417

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Możliwości regulacyjne farm wiatrowych w kontekście usług regulacyjnych zdefiniowanych w IRIESP

Autorzy Czarnecki, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibility of control of wind farms in the context of regulatory services defined in transmission grid code
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono zdolności regulacyjne nowoczesnych siłowni wiatrowych w kontekście wymagań technicznych stawianych dostawcom usług regulacyjnych przez Operatora Systemu Przesyłowego. Wykazano, że są one zdolne do świadczenia usług w zakresie regulacji mocy czynnej oraz mocy biernej. Wskazano również na korzystne z punktu widzenia potrzeb KSE właściwości techniczne najnowszych siłowni wiatrowych, które nie zostały zdefiniowane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej jako usługi regulacyjne
EN The paper presents the regulatory capabilities of modern wind turbines in the context of the technical requirements posed by regulatory service providers to the Transmission System Operator. It has been shown that they are able to provide services in the field of regulation of active power and voltage and reactive power. Also points to the beneficial from the point of view of the KSE technical properties latest wind turbines that are not defined in the Operation and Maintenance Manual Transmission Grid as a service adjustment.
Słowa kluczowe
PL usługa regulacyjna   siłownie wiatrowe  
EN regulatory services   wind turbines  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 147--150
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Czarnecki, B.
Bibliografia
1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi; wersja 1.0, tekst obowiązujący od dnia: 01.01.2015;
2. www.pse-operator.pl
3. Czarnecki B., Kakol A. i inni: Analiza potencjału rynku usług regulacyjnych dla potrzeb OSD, możliwych do wytworzenia przez lokalne źródła energii elektrycznej w sieci SN; Instytut Energetyki O/Gdańsk, Gdańsk 2012
4. Gamesa, Krzywa wytwarzania mocy biernej przez siłownię wiatrową G8x, 2009
5. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r.
6. Instrukcja pracy systemów połączonych UCTE – Załącznik 1: Regulacja mocy i częstotliwości, PSE SA, 2004
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-078ddd39-439b-4519-82c4-a58f49802417
Identyfikatory