Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-077854f0-9d47-45eb-b4d3-fe466cd4a908

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Normatywne środki ochrony tymczasowej strefy pracy konserwatora dźwigów

Autorzy Longwic, R.  Lotko, W.  Woźniak, G.  Szydło, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Normative protection zone temporary work for service lifts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały rozwiązania mające na celu stworzenie tymczasowej strefy pracy konserwatora dźwigów w urządzeniach posiadających odstępstwo od wymaganych minimalnych wymiarów stref bezpieczeństwa w podszybiu i nadszybiu. Omówione zostały wymagania, które muszą spełniać producenci urządzeń dźwigowych, jak również opisane zostały środki tworzące tymczasową strefę bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 81-21:2010.
EN The article presents solutions aimed at creating temporary zone of the work conservator of lifts in devices having a deviation from the required minimum size of safety zone in the pit and headroom. Discussed the requirements which to be met by manufactures of lifting equipment, as well as have been described means creating a temporary a safety zone in accordance with PN-EN 81-21:2010
Słowa kluczowe
PL pomiar hałasu   dźwig   szyb dźwigowy   ochrona tymczasowa   konserwator   normy  
EN noise measurement   crane   temporary protection   conservator   standards  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 250--254
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Longwic, R.
  • Politechnika Lubelska
autor Lotko, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor Woźniak, G.
  • Politechnika Lubelska
autor Szydło, K.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. Longwic R., Maciąg P., Szydło K. ‘Metodyka pomiaru emisji hałasu w kabinach dźwigów osobowych’ Logistyka 6/2014, s. 6809-6817.
2. Lonkwic Paweł, Szydło Kamil, Longwic Rafał, Maciąg Paweł, Metoda ograniczania emisji hałasu emitowanego z wyrobów cienkościennych. Logistyka 6/2014, s. 6818-6827.
3. Szydło Kamil, Longwic Rafał, Lonkwic Paweł, Maciąg Paweł // Logistyka 3/2015.
4. Szydło K., Longwic R., Maciąg P., ‘Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego’ Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 2154-2158.
5. Szydło K., Longwic R. ‘Analiza możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny’ Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 2150-2153.
6. Lonkwic P. ‘Influence of friction drive lift gears construction on the length of braking distance’ Chinese Journal of Mechanical Engineering 2015, DOI: 0.3901/CJME.2015.0108.009, vol. 2 (2015) vol. 28, pages 363-368, IF: 0,454
7. Lonkwic P., Różyło P., Dębski H. ‘Analysis of the loading impact on the stresses value of the progressive gear body with the use of finite-element method’ MAINTENANCE AND RELIABILITY, vol. 17 (4), 542-548, 2015, IF: 0,983
8. Lonkwic P., Szydło K., Molski Sz. ‘The impact of progressive gear geometry on the braking distance length under changeable operating conditions’ Advances in Science and Technology Research Journal vol. 1 (2016), 29, pages 161-167, DOI: 10.12913/22998624/61948
9. Lonkwic P., Gardyński L. ‘Testing Polymer Rollers Memory in the Context of Passenger Lift Car Comfort’ Journal of Vibroengineering vol. 1 (2014), 16, pages 225-230, IF: 0,66
10. Polska Norma PN-EN 81-21:2010 Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach.
11. Norma europejska E 13015:2001
12. Materiały firmy LWDO Lift Service S.A.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-077854f0-9d47-45eb-b4d3-fe466cd4a908
Identyfikatory