Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-076717a6-6111-44d5-8ccb-e720850eefd8

Czasopismo

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Tytuł artykułu

Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym

Autorzy Krawczyk, J.  Janus, J. 
Treść / Zawartość http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan.html
Warianty tytułu
EN An example of belt conveyor impact assessment on the velocity field in a mine drift
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozpatrywano przepływ powietrza w chodniku kopalnianym w obudowie łukowej z zabudowanym przenośnikiem taśmowym. Celem modelowania było oszacowanie wpływu obecności taśmociągu na przepływ powietrza kopalnianego w pobliżu miejsca ewentualnego zamontowania anemometru stacjonarnego lub wpływu na pole prędkości w obszarze, gdzie możliwe jest trawersowanie pola prędkości. Ocena wpływu zawierała porównanie pola prędkości dla chodnika z taśmociągiem i bez, przy takim samym strumieniu objętości (wydatku). Uwzględniono postój rozruch i ciągłą pracę przenośnika. Ograniczono się do przypadku braku urobku na taśmie i obszarów poza zasięgiem wpływu napędu i przesypów. W podsumowaniu przedstawiono kierunki i ocenę możliwości dalszych analiz, w szczególności uwzględnienia obecności urobku na taśmie zarówno w aspekcie samego pola prędkości jak i ewentualnej propagacji metanu.
EN Examination of the airflow in mine drifts consider archyielding and belt conveyor. The purpose of modeling was to example of belt conveyor impact assessment on the airflow in a mine drift in the vicinity of the possible installation of stationary anemometer or impact on velocity field in area where traverse velocity field is possible. The impact assessment included a comparison of the velocity field for sidewalk with and without belt conveyor, at the same flow rate. Modeling includes stop, start and continuous work of belt conveyor, examples ware limited to the absence of coal on the tape. Summary presents trends and evaluate opportunities for further analysis, especially taking in to account the presence of coal on the tape.
Słowa kluczowe
PL wentylacja kopalń   numeryczna mechanika płynów   przenośnik taśmowy  
EN mine ventilation   numerical fluid mechanics   belt conveyor  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Rocznik 2014
Tom Vol. 16, no. 3-4
Strony 23--29
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Krawczyk, J.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor Janus, J.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
ANSYS, 2013. Fluent User Manual, Ansys Inc
Dziurzyński W, Krawczyk J., Skotniczny P., Janus J., Ostrogórski P., 2014. Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami symulacji komputerowych, w tym z wykorzystaniem modeli 3D. Raport z realizacji Etapu 8 - części strategicznego projektu badawczego PS8 pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, IMG-PAN.
Krawczyk J., Skotniczny P., Janus J., 2015. Badania modelowe i eksperymentalne zakresu zmian prędkości powietrza rejestrowanych przez czujnik w zależności od jego umieszczenia oraz profi lu prędkości powietrza w przekroju jego zabudowy. Raport końcowy z realizacji Zadania badawczego nr 1 Zadania nr 9 Projektu strategicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, SP/K/9/208300/13, wyd. IMG-PAN, s. 173.
Menter F., 2012. Turbulence Modeling for Engineering Flows. ANSYS Inc. www.ansys.com
Rove M., 1970. Measurement and computations of flow in pipe bends, J. Fluid Mech. Vol 43.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-076717a6-6111-44d5-8ccb-e720850eefd8
Identyfikatory