Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-070af49f-0a36-44f4-84bb-b12697a13a2d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Recykling odpadów PUR pochodzących z pojazdów samochodowych

Autorzy Tartakowski, Z.  Mydłowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The recycling of waste of PUR from vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W procesie recyklingu pojazdów samochodowych niektóre elementy z materiałów polimerowych stwarzają problemy z ich utylizacją. Szczególne problemy są z wyrobami o przeznaczeniu termoizolacyjnym wykonanymi ze sztywnych pianek poliuretanowych (PUR). W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania recyklatów PUR jako napełniaczy dla tworzyw termoplastycznych oraz kierunki możliwych aplikacji tych materiałów. Wykonano kompozyty na osnowie PE zawierające 5÷15% napełniacza PUR oraz przeprowadzono ich badania przetwórcze, mechaniczne i elektryczne. Na podstawie badań stwierdzono, że nowe kompozyty mogą mieć zastosowanie na wyroby techniczne w tym elektroizolacyjne.
EN In the recycling of vehicles, some parts of polymeric materials create problems with their utilization. The particular problems are associated with the products for thermal insulation made from rigid polyurethane foam (PUR).The paper presents the possibility the use of recycled PUR as fillers for thermoplastics and directions of the possible applications of this materials. It was made based composites PE containing 5÷15% of the filler PUR and studied their processing, mechanical and electrical properties. On the basis of studies it was found that the new composites can be applied at technical products including electrical insulating.
Słowa kluczowe
PL PUR   PE   recykling   właściwości mechaniczne   właściwości elektryczne  
EN PUR   PE   recycling   mechanical properties   electrical properties  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 41--45
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Tartakowski, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
autor Mydłowska, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 21).
3. Kamińska, E., Skarbek-Żabkin, A., Recykling wybranych odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, Logistyka, 2014, s. 473-479.
4. Tartakowski, Z., Mydłowska, K., Możliwości zagospodarowania odpadów polimerowych z szyb samochodowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2015, s. 239-242.
5. Tartakowski, Z., Trybuła, D., Mydłowska, K., Recykling wielowarstwowych materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach samochodowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2015, s. 243-245.
6. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/End-of-life_vehicle_statistics#Main_statistical_findings, dostęp dnia: 05.04.2016 r.
7. Jakubiak, M., Grzesik K., Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przepisy, technologia i praktyka, Logistyka, 2014, s. 4339-4347.
8. Praca zbiorowa pod red. Kozłowski M., Rydarowski H., Recykling odpadów polimerowych z elektroniki i pojazdów. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2012.
9. Małuszyńska, I., Bielecki, B., Wiktorowicz, A., Małuszyński, M. J., Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. Inżynieria ekologiczna, 2012, s. 111-118.
11. Szlezyngier, W. Brzozowski, Z., K., Tworzywa sztuczne. Tom 1, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1998: 457-465.
12. Grünbauer, H. J. M., i in., Polymeric Foams: Mechanisms and Materials, CRC Press, 2004, s. 270-305.
13. Żach, P. Polimerowe struktury porowate, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2006.
14. Schut, J., How Multi-Shot Molding Is Becoming MultiProcess, https://plasticsengineeringblog.com/2014/05/06/how-multishot-molding-is-becoming-multi-process/, dostęp dnia: 15.04.2016 r.
15. Tartakowski, Z., Wpływ czynników starzeniowych na właściwości elektryczne modyfikowanych kompozytów recyklatowych, Czasopismo Techniczne. Mechanika 2006, 6-M: 487-490.
Uwagi
PL Nieprawidłowe liczbowanie pozycji bibliograficznych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-070af49f-0a36-44f4-84bb-b12697a13a2d
Identyfikatory