Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06fcca25-948c-458c-897b-fbabd0f675d4

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Skład chemiczny i izotopowy gazów z formacji łupkowych a dojrzałość źródłowej substancji organicznej

Autorzy Matyasik, I.  Janiga, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Chemical and isotopic composition of gases from shale formations and thermal maturity of source organic matter
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dla wykonania zadania pt.: Opracowanie modelu korelacyjnego parametrów składu gazu z temperaturą jego generowania (projekt Blue Gas Metodologia wyznaczania stref „sweet spot” na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D”) zostały przeanalizowane wyniki oznaczeń składu chemicznego oraz izotopowego gazów uzyskiwanych podczas wykonywania odwiertów: Lubocino-1, Opalino-2, Borcz-1, Wysin-1 i Kochanowo-1 oraz B21-2/2014 i B21-3/2015. Tak duża populacja statystyczna wyników umożliwiła szerokie podejście interpretacyjne z wykorzystaniem programu Isologica. Wzory Whiticara używane do szacowania dojrzałości termicznej źródłowej substancji organicznej dla gazów z formacji łupkowych w polskich warunkach będą wymagały skorygowania i określenia innych zależności.
EN For the task entitled: Development of a model which will correlate gas parameters with the temperature of gas formation and gas volume (project Blue Gas Methodology to determine sweet spots based on geochemical, petrophysical and geomechanical properties in connection with correlation of laboratory tests with well logs and 3D generation model) the results of chemical and isotopic composition analyses of gases acquired during drilling: Lubocino-1, Opalino-2, Borcz-1, Wysin-1, Kochanowo-1, B21-2/2014 and B21-3/2015 wells were analyzed. Such a large population of statistical results enabled a broad interpretative approach using Isologica software. Whiticar formulas used to estimate the thermal maturity of the source organic matter for the gas from shale formations in the Polish conditions will require correction and other relationships identification.
Słowa kluczowe
PL gaz   formacje łupkowe   substancje organiczne  
EN gas   shale formations   organic matter  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 723--727
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Matyasik, I.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Janiga, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Peters K.E., Walters C.C., Moldowan M.J. – The Biomarker Guide, Volume 1, Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History. Cambridge University Press 2005.
[2] Whiticar M.J. – Correlation of natural gases with their sources. AAPG Memoir 60, 1994.
[3] Whiticar M.J., Faber E. – Methane oxidation in sediment and water column environments – isotope evidence. Organic Geochemistry 1986, vol. 10.
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty I. Badania petrologiczne materii organicznej w skałach macierzystych
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06fcca25-948c-458c-897b-fbabd0f675d4
Identyfikatory