Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06fc5d6b-ef05-4924-b797-5059e7f01b99

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Determinanty uzupełniające ocenę ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego

Autorzy Pacana, A.  Dobosz, M.  Woźny, A.  Saja, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Additional determinants of occupational risk assessment exemplified by the position of a truck driver
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu przeanalizowany został problem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego pracownika na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy definiuje ryzyko zawodowe jednakże nie wskazuje metody jego oceny. Dlatego też można przyjąć, że wiedza dotycząca właściwej oceny ryzyka zawodowego u pracodawców determinuje proces jej tworzenia. Im większa wiedza dotycząca analizowanego zagadnienia tym większa wnikliwość przy doborze czynników wpływających na ostateczną ocenę ryzyka zawodowego. W przypadku małej lub marginalnej wiedzy daje się zauważyć bagatelizowanie istotnych zagrożeń. W opracowaniu przeanalizowano determinanty uzupełniające (niebrane do tej pory pod uwagę), które mają znaczący wpływ na ostateczny wynik oceny ryzyka. Analizie poddano czynnik ludzki mający znaczący wpływ na zagrożenie, jakim jest wypadek drogowy.
EN The aim of the article is to present the problems associated with properly developed occupational hazard for a truck driver of a truck. § 2 point 7 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 26 September 1997 (JOL 2003 No. 169, item 1650 as amended) on the general safety regulations defines an occupational hazard but does not indicate the method of its assessment. In the authors' opinion, this knowledge of proper risk assessment at the employer determines the process of its creation. The higher knowledge of the issues, the greater insight when selecting the factors that influence the final assessment of occupational risk. In the case of small or marginal knowledge underestimation of significant threats can be noticed.
Słowa kluczowe
PL kierowca samochodu ciężarowego   ryzyko zawodowe   ocena ryzyka zawodowego   czynnik ludzki  
EN truck driver   occupational risk assessment   human factor  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 374--377
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pacana, A.
autor Dobosz, M.
autor Woźny, A.
autor Saja, P.
Bibliografia
1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.).
2. Kowalczyk C., Jak ocenić ryzyko zawodowe?, PIP, Warszawa 2010.
3. Musiałek M., Rupental M., Kwalifikacja wstępna, podręcznik kierowców kategorii D, D+E, D1, D1+E, Wyd. Winfor, Szczecin 2009.
4. Próchniewicz H., Podręcznik kierowcy B, Wyd. Grupa Image, Warszawa 2010.
5. Pacana A. Woźny A., Ocena ryzyka zawodowego – teoria i przykłady, Rzeszów 2013.
6. Najmiec A., Łuczak A., Bartuzi P., Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach transportowych - specyfika obciążeń kierowców i psychospołecznych aspektów pracy, CIOP-PIB Zakład Ergonomii, Warszawa 2008.
7. Śmidowski M., Werner K., Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, Tarbonus, Tarnobrzeg 2007.
8. Smoliński D., Ocena ryzyka zawodowego: procedury postępowania: wzory dokumentacji: przykłady obliczeń, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
9. Woźny A., Dobosz M. Podstawowa dokumentacja służb BHP, Rzeszów 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06fc5d6b-ef05-4924-b797-5059e7f01b99
Identyfikatory