Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06b13029-b058-421c-b7c4-272583c65874

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Zmiany temperatur wewnętrznych w budynku okresowo ogrzewanym

Autorzy Byrdy, A.  Byrdy, C. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
EN Internal temperature changes in a periodically heated building
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest określenie dopuszczalnego czasu przerw w ogrzewaniu pomieszczeń w budynku podczas zimy. W artykule przeprowadzono analizę obniżania się temperatury wewnętrznej okresowo ogrzewanego budynku o masywnej konstrukcji podczas jego ostygania.
EN The aim of this paper is to define the allowed period of time of breaks in heating a building. This paper conducts an analysis of self cooling in a periodically heated building.
Słowa kluczowe
PL bezwładność cieplna   studzenie przegród  
EN thermal capacity   cooling of building components  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2012
Tom R. 109, z. 2-B
Strony 29--36
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., wz., rys.
Twórcy
autor Byrdy, A.
  • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Byrdy, C.
  • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Byrdy Cz., Wpływ masy przegród zewnętrznych budynku na wielkość strat cieplnych w okresie grzewczym, Monografia 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990.
[2] Garbalińska H., Siwińska A., Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych, „Materiały Budowlane” 2/2012.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 Nr 201, poz. 1238).
[4] PN-EN ISO 6946:1999 Załącznik krajowy NC, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania.
[5] Płoński W., Pogorzelski J.A., Fizyka budowli. Zasady projektowania przegród budowlanych w zakresie cieplno-wilgotnościowym, Arkady, Warszawa 1979.
[6] Klemm P., Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005.
Uwagi
PL Prezentowane wyniki badań, zostały zrealizowane w ramach tematu nr L-1/219/DS/2012, zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06b13029-b058-421c-b7c4-272583c65874
Identyfikatory