Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06b05a64-ff94-4072-a5a8-ff7b015e51ab

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Selected aspects of implementation of weather conditions monitoring service in context of the national traffic management system

Autorzy Siergiejczyk, M.  Krzykowska, K. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
PL Wybrane aspekty wdrażania usługi monitorowania warunków pogodowych w kontekście krajowego systemu zarządzania ruchem
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the functional, physical, and communication aspects of the service implementation of intelligent transport systems. The characteristics of weather conditions monitoring service was shown as well as, technologies which enables service provisioning and distribution of data flow. Ways of delivering services, and a description of their functioning was also underlined. The implementation of intelligent transport systems is in fact one of the methods to improve the transport system in the country. It enables to increase road capacity, as well as the level of safety of traveling without interfering with the existing infrastructure. The paper was prepared on the basis of existing standards and regulations and available literature. The publication has been prepared within the framework of the project Development of Road Innovations funded by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways (Contract No.DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
PL W artykule przedstawiono funkcjonalne, fizyczne oraz komunikacyjne aspekty wdrażania usług inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiono charakterystykę usługi monitorowania warunków pogodowych, technologie umożliwiające ich świadczenie oraz rozkład przepływu danych. Wyróżniono sposoby realizacji usługi oraz opis jej funkcjonowania. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych to bowiem jedna z metod poprawy systemu transportowego w kraju. Umożliwia między innymi zwiększenie przepustowości dróg, a także poziomu bezpieczeństwa podróżowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Referat przygotowano w oparciu o istniejące normy oraz regulacje prawne oraz dostępną literaturę przedmiotu. Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu Rozwój Innowacji Drogowych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).
Słowa kluczowe
PL inteligentne systemy transportowe   FRAME   usługa monitorowania warunków pogodowych   warunki pogodowe  
EN intelligent transport systems   FRAME   weather conditions monitoring service   weather conditions  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 247--254
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Siergiejczyk, M.
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
autor Krzykowska, K.
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Bibliografia
1. "Architecture FRAME", European ITS Framework Architecture. U.K. 2011
2. Chojnacki B., Kowalewski M., Pękalski A.: "Znaczenie krajowej architektury ITS." W: Inteligentne Systemy Transportowe i sterowanie ruchem w transporcie. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej (red. Mirosław Siergiejczyk). Warszawa 2013.
3. Chowdhury M. A., Sadek A.: "Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning." Artech House ITS Library. Boston, London 2003
4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
5. GDDKiA, ITS Polska: "Inteligentne Systemy Transportowe. Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej." Specyfikacja Techniczna nr 1. Lipiec 2012.
6. Kawalec P., Sobieszuk-Durka S.: "Metody i algorytmy obszarowego sterowania ruchem drogowym." Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2011.
7. Kierzkowski A., Kisiel T. Simulation model of logistic support for functioning of ground handling agent, taking into account a random time of aircrafts arrival (2015) ICMT 2015 - International Conference on Military Technologies 2015, DOI: 10.1109/MILTECHS.2015.7153694
8. Klein L.A.: "Sensor Technologies and date requirements of ITS." Artech Hause, ITS Library, 2001
9. Kołodziejska A., Krzykowska K., Siergiejczyk M., "Wybrane aspekty wdrożenia usług ITS na drodze szybkiego ruchu", (w:) K. Zboiński, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Z. 113, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016 s. 254-264. ISSN 1230-9265.
10. Krzykowska K., Mierzejewska A., Marszałek B., "Koncepcja systemu bezprzewodowej transmisji danych między urządzeniami mobilnymi i pojazdami", (w:) I. Nowak, Czasopismo Logistyka 4/2015, Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania, ISSN 1231-5478.
11. Lubkowski, P., Łaskowski, D., Pawlak, E. Provision of the reliable video surveillance services in heterogeneous networks, Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014 pp. 883-888, 2015.
12. Lubkowski, P., Laskowski D., Selected issues of reliable identification of object in transport systems using video monitoring services, Communication in Computer and Information Science 0471, pp. 59-68, 2014, Springer Verlag, ISSN: 18650929 ISBN: 978-366245316-2.
13. Rosiński A.: Rationalisation of the maintenance process of transport telematics system comprising two types of periodic inspections. „Proceedings of the Twenty-Third International Conference on Systems Engineering”, editors: Henry Selvaraj, Dawid Zydek, Grzegorz Chmaj, given as the monographic publishing series – „Advances in intelligent systems and computing”, Vol. 1089. The publisher: Springer, 2015. Paper: 663-668.
14. Siergiejczyk M.: "Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu." Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, Nr 67, Warszawa 2009.
15. Siergiejczyk M., Rosiński A., Dziula P., Krzykowska K., "Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna autostradowych systemów telematyki transportu", Journal of KONBiN 1(33) 2015 ISSN 1895-8281, DOI 10.1515/jok-2015-015, s. 177-186.
16. Sumiła M., Siergiejczyk M.: Method of dynamic identification of hazardous driver behavior by traffic parameters detection. Safety and Reliability Methodology and Applications – Nowakowski et al. (Eds). CRC Press Taylor & Francis Group. London 2015. pp. 109-114. ISBN 978-1-138-02681-0
17. Sumiła M.: Selected Aspects of Message Transmission Management in ITS Systems. Telematics in the Transport Environment. Springer Heidenberg 2012, pp. 141 – 147. ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-642-34049-9.
18. "Telematyka transportu drogowego." Praca zbiorowa (red. Gabriel Nowacki). Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 2008.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06b05a64-ff94-4072-a5a8-ff7b015e51ab
Identyfikatory