Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-06a3aab3-5962-4b69-9767-9c6cd4188ae1

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Problem doboru najlepszego modelu dla symulacji cyklu wytwarzania blachy ze stali DP

Autorzy Pernach, M.  Kuziak, R.  Pietrzyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problem of selection of the best model for simulation of manufacturing chain for DP steel strips
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano klasyfikacji modeli przemian fazowych w aspekcie ich możliwości obliczeniowych i czasów obliczeń. Dla potrzeb optymalizacji cyklu produkcji wybrano prosty model opisujący kinetykę przemian fazowych i oceniono możliwości tego modelu w zakresie przewidywania parametrów charakteryzujących własności wyrobów. Wykazano, że model ten w sposób pośredni pozwala przewidywać skład chemiczny i własności martenzytu.
EN Classification of phase transformation models with respect to computing times and predictive capabilities is presented. For optimization of manufacturing cycle simple model, which describes kinetics of phase transformations, was selected. Capabilities of this model regarding prediction of properties of products were evaluated. It was shown that this model allows for indirect calculation of chemical composition and properties of martensite.
Słowa kluczowe
PL stal DP   numeryczne modelowanie   cykl wytwarzania   optymalizacja  
EN DP steel   numerical modeling   manufacturing cycle   optimization  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 714--719
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Pernach, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pernach@agh.us.edu.pl
autor Kuziak, R.
  • Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
autor Pietrzyk, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Matlock D. K., Krauss G., Speer J. G.: New microalloyed steel applications for the automotive sector. Materials Science Forum, 2005, nr 500-501, s. 87-96.
2. Hofmann H., Mattissen D., Schaumann T. W.: Advanced Cold Rolled Steels for Automotive Applications. Steel Res. Int., 2009, nr 80, s. 22-28.
3. Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Gołąb R.: Multiscale modeling of microstructure evolution during laminar cooling of hot rolled DP steel. Arch. Civil Mech. Eng., 2010, nr 10, s. 57-67.
4. Rauch Ł., Pernach M., Bzowski K., Pietrzyk M.: Zastosowanie metodyki statystycznie podobnych reprezentatywnych elementów objętości do opisu mikrostruktury stali DP. Rudy Metale 2011, t. 56, s. 704-709.
5. Rauch Ł., Pernach M., Bzowski K., Pietrzyk M.: On application o f shape coefficients t o creation of the statistically similar representative element of DP steels. Comp. Meth. Mat. Sci., 2011, nr 11, s. 531-541.
6. Pietrzyk M., Kuziak R., Radwański K., Szeliga D.: Physical and Numerical Simulation of the Continuous Annealing of DP Steel Strips. Steel Res. Int., 2013, nr 84 [w druku].
7. Thomser C., Uthaisangsuk V., Bleck W.: Influence of martensite distribution on the mechanical properties of dual phase steels: experiments and simulation, steel research international, 2009, nr 80, s. 582-587.
8. Kuziak R., Pietrzyk M.: Physical and numerical simulation of the manufacturing chain for the DP steel strips, steel research international, special edition conf. ICTP, 2011, s. 756-761.
9. Lenard J.G., Pietrzyk M., Cser L.: Mathematical and physical simulation of the properties of hot rolled products, Elsevier, Amsterdam, 1999.
10. Madej Ł., Kuziak R., Libura W., Pietrzyk M.: Physical and numerical modelling of cold rolling of ferritic-pearlitic steels accounting for microstructural effects. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2013, nr 8, s. 569-574.
11. Halder C., Madej Ł., Pietrzyk M.: Discrete micro scale cellular automata model for modelling phase transformation during heating of dual phase steels. Arch. Civil Mech. Eng., 2013, nr 13, [przyjęty do druku].
12. Pernach M., Bzowski K., Pietrzyk M.: Application of numerical solution of the diffusion equation to modelling phase transformation during heating of DP steels in the continuous annealing process. Comp. Meth. Mat. Sci., 2012, nr 12, s. 183-196.
13. Szeliga D.: Selection of the efficient phase transformation model for steels. Comp. Meth. Mat. Sci., 2012, nr 12, s. 70-84.
14. Scheil E.: Anlaufzeit der Austenitumwandlung. Archiv Für Eissenhüttenwesen, 1935, nr 12, s. 565-567.
15. Maynier P., Dollet J., Bastien P.: Prediction of microstructure via empirical formulae based on CCT diagrams, Hardenability Concepts With Applications to Steel. The Metallurgical Society of AIME, 1978, s. 163-178.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-06a3aab3-5962-4b69-9767-9c6cd4188ae1
Identyfikatory