Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0681f9b0-cf8e-46da-8a55-dbace7b2e27e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania nagrzewania się elementów trących podczas zużywania ściernego

Autorzy Sadowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research the heating elements of friction during abrasive wear
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono przegląd publikacji z ostatnich kilku lat poruszających zagadnienie tarcia i zużywania ściernego. Opisano sposób przeprowadzenia badań własnych, mających na celu uzyskanie informacji o nagrzewaniu się elementów trących w procesie zużywania ściernego wybranych metali. W pracy zostały zaprezentowane i opisane wyniki pomiarów temperatury próbek oraz przeciwpróbek. Przeprowadzone badania umożliwiają analizę zachodzącego nagrzewania w skali makroskopowej.
EN The work was carried out a review of the publication of the last few years, moving the issue of friction and abrasive wear. Describes how to conduct their own research, in order to obtain information about the heating of the friction elements in the process of abrasive wear of selected metals. The study has been presented and described the results of temperature measurements of samples and countersamples. The study enables the analysis of the setting of heating on a macroscopic scale.
Słowa kluczowe
PL tarcie   zużycie ścierne   elementy trące   pomiary temperatury   nagrzewanie   mikrościeranie  
EN friction   abrasive wear   temperature measurements   heating   micro-abrasion  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1329--1334
Opis fizyczny Bibliogr. 61 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sadowski, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Krasickiego 54
Bibliografia
1. Bogucki R., Badania prototypów nakładek elastomerowych na człony taśm gąsienicowych, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (32) nr 1, 2013.
2. Sraszczyński J., Tomczyński Sz., Zyska A., Badania mechanizmu zużycia ściernego kompozytów z cząstkami SiC i Cgr, Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997
3. Kinal G., Ocena wpływu obróbki laserowej wybranych żeliwnych elementów maszyn na ich odporność na zużycie ścierne, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2011, Vol. 56 (2)
5. Napiórkowski J., Ligier K., Analiza procesu zużywania ceramiki tlenkowej α-Al2O3 w zróżnicowanej glebowej masie ściernej, 12014 Tribologia
6. Napiórkowski J., Ligier K., Pękalski G., Właściwości tribologiczne węglików spiekanych wglebowej masie ściernej, 2-2014 Tribologia
7. Kostencki P., Łętkowska B., Nowowiejski R., Polowe badania odporności na zużycie ścierne lemieszy płużnych wykonanych ze stali z dodatkiem boru, 3-2013 Tribologia
9. Bujak J., Słomka Z., Badania wysokotemperaturowej odporności na zużycie ścierne wielowarstwowych powłok AlCrTiN osadzanych metodą łukowo-próżniową, 6-2012 Tribologia
10. Capanidis D., Tański A., Badania odporności na zużycie ścierne wybranych polimerów inżynieryjnych, 4-2012 Tribologia
11. Pawelec Z., Zużycie tribologiczne skojarzenia kompozyt – kompozyt w obecności różnych materiałów ściernych, 4-2012 Tribologia
12. Osuch-Słomka E., Badanie zużywania ściernego powłok przeciwzużyciowych metodą ball-cratering, 2-2012 Tribologia
13. Bujak J., Smolik J., Paćko D., Wpływ właściwości mechanicznych powłok AlCrTiN osadzanych metodą niskociśnieniowego odparowania łukowego na ich odporność na zużycie ścierne w podwyższonej temperaturze, 2-2015 Tribologia
14. Napiórkowski J., Rychlik A., Analiza procesu zużywania warstw napawanych w gliniasto-piaszczystej masie ściernej, 4-2011 Tribologia
16. Napiórkowski J., Analiza właściwości glebowej masy ściernej w aspekcie oddziaływania zużyciowego, 5-2010 Tribologia
17. Pawelec Z., Molenda J., Wolszczak M., Odporność na zużycie ścierne kompozytów metalopolimerowych, 5-2010 Tribologia
18. Koszela W., Gałda L., Dzierwa A., Sęp J., Pawlus P., Wpływ kieszeni smarowych na powierzchniach ślizgowych na zużycie ścierne, 4-2010 Tribologia
19. Łętkowska B., Dudziński W., Frydman S., Zużywanie ścierne wybranych gatunków niskowęglowych stali z borem w różnych stanach obróbki cieplnej, 4-2012 Tribologia
20. Tyczewski P., Złożone warunki zużycia mechaniczno-ścierno-korozyjnego, występujące w cukrowniach, Motrol, 2009
21. Coronado J. J., Sinatora A., Effect of abrasive size on wear of metallic materials and its relationship with microchips morphology and wear micromechanisms: Part 1, Part 2, Wear 271 (2011)
22. Silva F. J. G., Casais R. B., Martinho R. P., Baptista A. P. M., Role of abrasive material on micro-abrasion wear tests, Wear 271 (2011)
23. Svancarek P., Lendvayova S., Galusek D., Hnatko M., Vavra I., Wang X., Abrasive wear resistance of SiO2-doped polycrystalline alumina, Wear 271 (2011)
24. Lucas A., Ambrósio J. D., Otaguro H., Costa L. C., Agnelli J. A. M., Abrasive wear of HDPE/UHMWPE blends, Wear 270 (2011)
25. Maa L., Rainfortha W. M., Sunb D., Whartonb J. A., Wood R. J. K., A ‘3-body’ abrasion wear study of bioceramics for total hip joint replacements, Wear 267 (2009)
26. Sasaki T., Yakou T., Umemoto M., Todaka Y., Two-body abrasive wear property of cementite, Wear 260 (2006)
27. de Portu G., Micele L., Prandstraller D., Palombarini G., Pezzotti G., Abrasive wear in ceramic laminated composites, Wear 260 (2006)
28. Sahin Y., Kilicli V., Abrasive wear behaviour of SiCp/Al alloy composite in comparison with ausferritic ductile iron, Wear 271 (2011)
29. Pirso J., Viljus M., Juhani K., Letunovitˇs S., Two-body dry abrasive wear of cermets, Wear 266 (2009)
30. Heino V., Valtonen K., Kivikytö-Reponen P., Siitonen P., Kuokkala V., Characterization of the effects of embedded quartz layer on wear rates in abrasive wear, Wear 308 (2013)
31. Marques F., da Silva W. M., Pardal J. M., Tavares S. S. M., Scandian C., Influence of heat treatments on the micro-abrasion wear resistance of a superduplex stainless steel, Wear 271 (2011)
32. Pirso J., Viljus M., Letunovitˇs S., Juhani K., Joost R., Threebody abrasive wear of cermets, Wear 271 (2011)
33. Kacalak W., Rypina Ł., T. Królikowski, Analiza wpływu cech stereometrycznych ziaren ściernych na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia materiału w strefie mikroskrawania, Mechanik nr 8-9/2015
34. Kacalak W., Rypina Ł., Królikowski T., Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem, Mechanik nr 8-9/2015
35. Kacalak W., Tandecka K., Sempruch R., Badania modelowe procesu mikroskrawania, Mechanik nr 8-9/2013
36. Islam S., Ibrahim R. N., Mechanism of Abrasive Wear in Nanomachining, Tribol Lett (2011) 42
37. Jourani A., Hagege B., Bouvier S., Bigerelle M., Zahouani H., Influence of abrasive grain geometry on friction coefficient and wear rate in beltfinishing, Tribology International 59 (2013)
38. Masen M. A., de Rooij M. B., Schipper D. J., Adachi K., Kato K., Single asperity abrasion of coated nodular cast iron, Tribology International 40 (2007)
39. Jiapeng Sun, Liang Fang, Jing Han, Ying Han, Huwei Chen, Kun Sun, Abrasive wear of nanoscale single crystal silicon, Wear 307 (2013)
40. Khellouki A., Rech J., Zahouani H., Micro-scale investigation on belt finishing cutting mechanisms by scratch tests, Wear 308 (2013)
41. Woldman M., Heide E., Tinga T., Masen M. A., The influence of abrasive body dimensions on single asperity wear, Wear 301 (2013)
42. Kacalak W., Szafraniec F., Lipiński D., Probabilistyczna analiza aktywności ziaren na czynnej powierzchni ściernicy, Mechanik nr 9/2014
43. Gronostajski Z., Polak S., Krawczyk J., Modelowanie numeryczne procesu zużycia ściernego matryc do kucia na gorąco, Mechanik nr 5–6/2015
44. Budinski K. G., Adhesive transfer to abrasive particles in abrasion testing, Wear 271 (2011)
45. Woldman M., Heide E., Schipper D. J., Tinga T., Masen M. A., Investigating the influence of sand particle properties on abrasive wear behaviour, Wear 294–295 (2012)
46. Kostencki P., Białobrzeska B., Zastosowanie liniowego wskaźnika zużycia do oceny odporności ściernej lemieszy płużnych, 6-2014 Tribologia
47. Belkhir N., Bouzid D., Herold V., Correlation between the surface quality and the abrasive grains wear in optical glass lapping, Tribology International 40 (2007)
48. Jakobsen P. D., Lohne J., Challenges of methods and approaches for estimating soil abrasivity in soft ground TBM tunneling, Wear 308 (2013)
49. Jensen L. R. D., Fundal E., Mřller P., Jespersen M., Wear mechanism of abrasion resistant wear parts in raw material vertical roller mills, Wear 271 (2011)
50. Mizak W., Mazurkiewicz A., Smolik J., Zbrowski A., Problemy dozowania ścierniwa w modelowaniu procesu zużycia erozyjnego, Mechanik nr 8-9/2013
51. Hawryluk M., Marciniak M., Misiun G., Możliwości badania zużycia ściernego w warunkach odpowiadających przemysłowym procesom kucia, Mechanik nr 8-9/2013
52. Ścieszka S. F., Edge failure as a means of concurrently estimating the abrasion and edge fracture resistance of hard-metals, Tribology International 38 (2005)
53. Kobrick R. L., Klaus D. M., Street K. W., Standardization of a volumetric displacement measurement for two-body abrasion scratch test data analysis, Wear 270 (2011)
54. Terva J., Teeri T., Kuokkala V., Siitonen P., Liimatainen J., Abrasive wear of steel against gravel with different rock–steel combinations, Wear 267 (2009)
55. da Silva W. M., de Mello J. D. B., Using parallel scratches to simulate abrasive wear, Wear 267 (2009)
56. Blau P. J., Dehoff R. R., Development of a two-body wet abrasion test method with attention to the effects of reused abradant, Wear 302 (2013)
57. Ruszaj A., Skoczypiec S., Obróbka elektroerozyjno-ścierna – wybrane zagadnienia, Mechanik NR 3/2015
58. Ramalho A., Miranda J. C., The relationship between wear and dissipated energy in sliding systems, Wear 260 (2006)
59. Aghdam A. B., Khonsari M. M., On the correlation between wear and entropy in dry sliding contact, Wear 270 (2011)
60. Kostencki P., Stawicki T., Wzrost temperatury lemieszy płużnych wywołany tarciem gleby podczas ich użytkowania, Tribologia, nr 1/2014 (s. 11÷25)
61. Kostencki P., Stawicki T., Temperatura warstwy wierzchniej elementów roboczych narzędzi rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby. Część I – obiekty badań i warunki ich pracy, kontaktowe pomiary temperatury, Tribologia, nr 2/2015 (s. 41÷58)
62. Kostencki P., Stawicki T., Temperatura warstwy wierzchniej elementów roboczych narzędzi rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby. Część II – pomiary termowizyjne, Tribologia, nr 2/2015 (s. 59÷73)
63. Colac R.¸ An AFM study of single-contact abrasive wear: The Rabinowicz wear equation revisited, Wear 267 (2009)
64. Żurowski W., Zepchło J., Ocena właściwości badawczych testera tribologicznego TT-4, Autobusy 6/2016
Uwagi
PL
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0681f9b0-cf8e-46da-8a55-dbace7b2e27e
Identyfikatory