Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0657cc81-eba9-4a85-9c86-6a00a191567b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modele symulacyjne zagadnień transportowych w programie Arena

Autorzy Sutowski, P.  Sutowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The simulation models of transport problems solving with Arena software
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono modele symulacyjne zdefiniowane za pomocą programu Arena firmy Rockwell Automation, Inc. Każdy z opisanych w pracy modeli posiada własną strukturę i odpowiada przyjętemu algorytmowi wyboru racjonalnego przydziału trasy transportowej. Kryterium wyboru najlepszego wariantu (i tym samym najskuteczniejszego modelu) był całkowity koszt transportu zamówionego towaru z 6 różnych magazynów hurtowni budowlanej. Przeprowadzona w artykule analiza wykazała przydatność zastosowania modeli komputerowych i przeprowadzania symulacji do rozwiązywania zagadnień transportowych.
EN The paper presents simulation models defined with Arena of Rockwell Automation, Inc. Each of the five models described in the article has its own structure and corresponds to the adopted algorithm to choose the rational allocation of transport routes. The criterion for choosing the best option (and thus the most effective model) was the total cost of transport of goods ordered from 6 different storage of wholesale building materials supplier. Carried out in the article analysis showed the usefulness of the use of computer modelling and simulation to solve transportation problems.
Słowa kluczowe
PL model symulacyjny   analizy transportowe   problem transportowy   Arena   techniki symulacyjne  
EN simulation model   transport analysis   transport problem   Arena   simulation techniques  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 262--266
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., diagramy., tab., wyk.
Twórcy
autor Sutowski, P.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji
autor Sutowska, M.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych
Bibliografia
1. Godsell J., Hoek R., Fudging the supply chain to hit the number: five common practices that sacrifice the supply chain and what financial analysts should ask about them. Supply Chain Management: An International Journal, vol. 14, no. 3, 2009.
2. Hasan M.K., Direct Methods for Finding Optimal Solution of a Transportation Problem are not Always Reliable. International Refereed Journal of Engineering and Science, vol. 1, no. 2, 2012.
3. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research. McGraw-Hill Series, 7 edition, 2001.
4. Hitchcock F.L., The distribution of a product from several sources to numerous localities, MIT Journal of Mathematics and Physics, vol. 20, 1941.
5. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Kukuła K., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
6. Papageorgiou G., Damianou P., Pitsillides A., et al., Modelling and Simulation of Transportation Systems: a Scenario Planning Approach, Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, vol. 50, no. 1–2, 2009.
7. Quddoos A., Javaid S., Khalid M.M., A New Method for Finding an Optimal Solution for Transportation Problems, International Journal on Computer Science and Engineering, vol. 4 no. 7, 2012.
8. Razumikhin B.S., Classical Principles and Optimization Problems, Springer Science+Business Media Dordrecht, 1987.
9. Royston J.P., A remark on algorithm AS181: The test for normality, Applied Statistics, vol. 44, no.4, 1995.
10. Sakarovitch M., Linear Programming, Springer Science+Business Media, LLC. New York, 1983.
11. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2006.
12. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
13. Tylicki H., Gorzelańczyk P., Problemy występujące w logistyce transportu drogowego oraz sposoby ich rozwiązywania, Logistyka, vol. 6, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0657cc81-eba9-4a85-9c86-6a00a191567b
Identyfikatory