Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-064d489b-461e-4ab7-b278-6a4bbd7f6cce

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Emisja LZO z tworzyw syntetycznych w komorze 1m3 : istotne źródła niepewności

Autorzy Faber, J.  Brodzik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN VOC emission from polymers in 1m3 chamber : important sources of uncertainty
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono celowość i istotę badań jakości tworzyw syntetycznych stosowanych w motoryzacji do wyposażenia wnętrza kabiny samochodu. Omówiono różne metody badań emisji LZO z tworzyw syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na badania prowadzone w komorze środowiskowej 1m³ na przykładzie komory WKE 1000 (Weiss). Omówiono wymagania stawiane tego typu komorom. Podjęto problematykę walidacji metody badawczej oraz zapewnienia jakości wyników badań pod kątem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
EN This paper presents the purpose and the essence of the research on the quality of polymers used in automotive industry in vehicle interior. Various methods of VOC emissions from polymers are discussed. Particular attention has been paid to studies conducted in the 1m³ environment chamber on the example of the WKE 1000 (Weiss) chamber. The requirements for such chambers are discussed. The problem of test method validation and quality assurance of the test results for compliance with PN-EN ISO/IES 17025:2005 requirements are discussed.
Słowa kluczowe
PL LZO   komora WKE 1000 (Weiss)   norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
EN VOC   WKE 1000 (Weiss) chamber   PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 857--864, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Faber, J.
autor Brodzik, K.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Zakład Materiałoznawstwa
Bibliografia
1. Faber J., Brodzik K., Źródła narażenia użytkowników pojazdów na lotne związki organiczne, „Autobusy” 2016, nr 6, 160-167.
2. Faber J., Brodzik K., Wykorzystanie bezpośredniej metody sensorycznej w ocenie jakości materiałów stosowanych we wnętrzach pojazdów, „Autobusy” 2016, nr 12, 145-151.
3. Brodzik K., Faber J., Gołda-Kopek A., Łomankiewicz D., Impact of multisource VOC emission on in-vehicle air quality: test chamber simulation, “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” 2016, nr 148, 1-9.
4. Faber J., Brodzik K., Air quality inside passenger cars, “AIMS Environmental Science” 2017, nr 4(1), 112-133.
5. Brodzik K., Faber J., Metody badań emisji lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji, „Autobusy” 2017, nr 6, 555-559.
6. ISO 12219-4:2013: Interior air of road vehicles. Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Small chamber method.
7. GS 97014-3:2014: Emissions measurement with air exchange in a testing chamber. Determination of volatile, organic emissions from components, semi-finished products and materials.
8. VDA 276-1:2005: Determination of organic substances as emitted from automotive interior products using a 1 m3 test cabinet. Part 1: Standard-Emission test.
9. PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
10. DA-05 (wyd. 6): Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-064d489b-461e-4ab7-b278-6a4bbd7f6cce
Identyfikatory