Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-05f4a280-b2b4-4bfa-ae81-122ac38bf18a

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

The accuracy of calculating form deviations of selected free-form surfaces

Autorzy Magdziak, M.  Kawalec, A. 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
PL Dokładność obliczania odchyłek kształtu wybranych powierzchni swobodnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL Wskazano możliwą przyczynę błędów w obliczaniu odchyłek kształtu z wykorzystaniem algorytmu wybranego oprogramowania współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Metoda ta jest dostępna w oprogramowaniu Calypso i bazuje na lokalnych odchyłkach kształtu obliczanych w punktach nominalnych. Analiza została przeprowadzona dla wybranych przykładów powierzchni swobodnych. Przedstawiono wyniki badań numerycznych, które polegały na symulacjach pomiarów współrzędnościowych wybranego przedmiotu. Punkty pomiarowe były generowane z określonymi wartościami rozrzutów względem profili nominalnych analizowanego wyrobu. Symulacje zrealizowano z użyciem 3 wybranych metod obliczania odchyłek kształtu oraz różnych odległości między punktami pomiarowymi. W celu weryfikacji wyników badań symulacyjnych przeprowadzono badania doświadczalne. Badania eksperymentalne zrealizowano z użyciem wybranego współrzędnościowego systemu pomiarowego oraz wybranych parametrów pomiaru. Wyniki pomiarów potwierdzają rezultaty symulacji.
EN The possible reason for the incorrect form deviations calculated using an algorithm available in the selected software of coordinate measuring machine was identified. This method is available in the Calypso software and it is based on local deviations calculated at nominal points. The analysis was made for the selected examples of free-form surfaces. There are presented the results of numerical investigations based on simulations of coordinate measurements of selected object. The measured points were generated with assumed values of scatter in relation to the nominal profiles of the analyzed product. The simulations were made using 3 selected methods for computing the form deviations and various distances between the measured points. In order to verify the results of simulation studies there were made experimental investigations. The experimental investigations were done using selected coordinate measuring system and chosen measurement parameters. The results of performed measurements confirm the simulation results.
Słowa kluczowe
PL współrzędnościowa technika pomiarowa   powierzchnia swobodna   odchyłka kształtu  
EN coordinate measuring technique   free-form surface   form deviation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2017
Tom R. 90, nr 11
Strony 1035--1037
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor Magdziak, M.
  • Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, marekm@prz.edu.pl
autor Kawalec, A.
  • Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, ak@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Li Y., Peihua G. „Free-form surface inspection techniques state of the art review”. Computer-Aided Design. 36, 13 (2004): pp. 1395–1417.
2. Kawalec A., Magdziak M. „The selection of radius correction method in the case of coordinate measurements applicable for turbine blades”. Precision Engineering. 49 (2017): pp. 243–252.
3. Calypso, Carl Zeiss, software documentation. Carl Zeiss Industrielle Messtechnik. Oberkochen, 2010.
4. Magdziak M. „An algorithm of form deviation calculation in coordinate measurements of free-form surfaces of products”. Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering. 62, 1 (2016): pp. 51–59.
5. PN-EN ISO 10360-2:2010 Geometrical product specifications (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) – Part 2: CMMs used for measuring linear dimensions.
6. PN-EN ISO 10360-4:2002 Geometrical product specifications (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) – Part 4: CMMs used in scanning measuring mode.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-05f4a280-b2b4-4bfa-ae81-122ac38bf18a
Identyfikatory
DOI doi.org/10.17814/mechanik.2017.11.172