Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-05cd4fba-0508-467a-89e9-117dd914d15b

Czasopismo

Polish Journal of Management Studies

Tytuł artykułu

Gaining competitive advantage from CSR policy change : case of foreign corporations in Vietnam

Autorzy Tien, N. H.  Hung Anh, D. B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki polityce społecznej odpowiedzialności biznesu : przypadek przedsiębiorstw zagranicznych w Wietnamie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article offers two interrelated strategies to be used facing corporate social responsibility challenges. As integrated strategies, they both recognize non-market and social forces while dealing with traditional business issues and taking into account the reality of the market. Avant-garde advocating for progressive social responsibility policy enables firms, the game-changers to actively or even proactively shape their own strategy by raising barriers to competitors striving to develop identity status. Systematically conforming to current and changing standards of social responsibility set forth by policymakers and supported by policy activists allows firms, the game-followers to adapt to the situation at their own pace. This article presents four case studies in the FMCG industry in Vietnam that highlight how some firms have successfully implemented these strategies while others have not.
PL W artykule przedstawiono dwie powiązane ze sobą strategie, które należy zastosować wobec wyzwań związanych z odpowiedzialnością społeczną. Jako strategie zintegrowane, uznają one siły nierynkowe i społeczne, jednocześnie zajmując się tradycyjnymi problemami biznesowymi i uwzględniając rzeczywistość rynkową. Awangarda opowiadająca się za postępową polityką odpowiedzialności społecznej umożliwia firmom, graczom, na aktywne, a nawet proaktywne kształtowanie własnej strategii poprzez podnoszenie barier dla konkurentów dążących do rozwoju statusu tożsamości. Systematyczna zgodność z obowiązującymi i zmieniającymi się standardami odpowiedzialności społecznej określonymi przez polityków i wspierana przez działaczy politycznych pozwala firmom, graczom, dostosować się do sytuacji we własnym tempie. W niniejszym artykule przedstawiono cztery studia przypadków w branży FMCG w Wietnamie, które pokazują, w jaki sposób niektóre firmy z powodzeniem wdrożyły te strategie, podczas gdy innym się to nie udało.
Słowa kluczowe
PL FMCG   strategia korporacyjna   zmiana polityki   CSR  
EN FMCG   corporate strategy   policy change   CSR  
Wydawca Czestochowa University of Technology
Czasopismo Polish Journal of Management Studies
Rocznik 2018
Tom Vol. 18, No. 1
Strony 403--417
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., rys.
Twórcy
autor Tien, N. H.
autor Hung Anh, D. B.
Bibliografia
1. Arya B., Bassi B., 2009, Corporate Social Responsibility and Broad-Based Black Economic Empowerment Legislation in South Africa: Codes of Good Practice, “Business & Society”, 50(4).
2. Baron D., 1995, Integrated strategy - market and nonmarket components, “California Management Review”, 37(2).
3. Burianová L., Paulík J., 2014, Corporate Social Responsibility in commercial banking - a case study from the Czech Republic, “Journal of Competitiveness”, 1.
4. Briš P., Svoboda J., Brišová H., 2013, The growing importance of the practical application of Corporate Social Responsibility in the management of companies in the Czech Republic, “Journal of Competitiveness”, 2.
5. Carroll A.B., 1979, A three dimensional conceptual model of corporate performance, “Academy of Management Review”, 4(4).
6. Chapple W., Moon J., 2005, Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A seven-country study of CSR reporting website, “Business & Society”, 44(4).
7. Chwistecka-Dudek H., 2016, Corporate Social Responsibility: supporters vs. opponents of the concept, “Forum Scientiae Oeconomia”, 4(1).
8. Czubala A., 2016, Corporate Social Responsibility in marketing, “Forum Scientiae Oeconomia”, 4(4).
9. Davis K., 1973, The case for and against business assumption of social responsibilities, “Academy of Management Journal”, 1.
10. Dytrt Z., 2009, Responsible management and responsible entrepreneurship, “Journal of Competitiveness”,1.
11. Eweje G., 2006, The roles of MNEs in community development initiatives in developing countries, “Business & Society”, 45(2).
12. Formankova S., Hrdličková A., Kučerová R., Skýpalová R., 2017, Evaluation of the applicability CSR standards in the praxis of tertiary education institutions, “Forum Scientiae Oeconomia”, 5(1).
13. Freeman R.E., 1984, Strategic management - a stakeholder approach, Boston MA, Pitman Publisher.
14. Fremeth A.R., Richter B.K., 2011, Profit from environmental regulatory uncertainty - Integrated strategies for competitive advantage, “California Management Review”, 54(1).
15. Griffin J., Mahon J.F., 1997, The corporate social performance and corporate financial performance debate, “Business and Society”, 36(1).
16. Hillman A.J., Keim G.D., 2001, Shareholder value, stakeholder management and social issues - what is the bottom line? “Strategic Management Journal”, 22(2).
17. Husted B.W., Allen D.B., 2006, Corporate social responsibility in the multinational enterprise: strategic and institutional approaches, “Journal of International Business Studies”, 37(6).
18. Ite U.E., 2004, Multinationals and corporate social responsibility in developing countries: a case study of Nigeria, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, 11(1).
19. Jamali D., 2010, The CSR of MNC subsidiaries in developing countries: Global, local, substantive or diluted? “Journal of Business Ethics”, 93.
20. Jankalová M., Jankal R., 2017, The assessment of Corporate Social Responsibility: approaches analysis, “Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues”, 4(4).
21. Kot S., 2014, Knowledge and understanding of corporate social responsibility, “Journal of Advanced Research in Law and Economics”, 5(2).
22. Lojpur A., Draskovic V., 2013, Institutional context of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, “Montenegrin Journal of Economics”, 9(1).
23. Man M., Macris M., 2015, Integration of corporative governance into organization’s social responsibility system, “Polish Journal of Management Studies”, 11(2).
24. Marcus A.A., 1981, Policy uncertainty and technological innovation, “Academy of Management Review”, 6(3).
25. Matten D., Moon J., 2005, Corporate Social Responsibility: Education in Europe, “Journal of Business Ethics”.
26. Miliken F.J., 1987, Three types of perceived uncertainty about the environment state, effect and response uncertainty, “Academy of Management Review”, 12(1).
27. Mizera K., 2008, Social responsibility instruments, “Contemporary Economics”, 7(3).
28. Muthuri J., Gilbert V., 2011, An institutional analysis of corporate social responsibility in Kenya, “Journal of Business Ethics”, 98.
29. Placier K., 2013, The impact of recession on the Implementation of Corporate Social Responsibility in companies, “Journal of Competitiveness”, 2.
30. Rajnoha R., Lesníková P., 2016, Strategic performance management system and Corporate Sustainability concept - specific Parameters in Slovak Enterprises, “Journal of Competitiveness”, 3.
31. Rubin H.J., Rubin I.S., 2005, Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (2th ed.), California: Sage.
32. Simanaviciene Z., Koutauciene R., Simanavicius A., 2017, Assumptions of Corporate Social responsibility as competitiveness factor, “Montenegrin Journal of Economics”,13(3).
33. Šimanskienė L., Župerkienė E., 2014, Sustainable leadership: the new challenge for organizations, “Forum Scientiae Oeconomia”, 2(1).
34. Tien N.H., 2015, Leadership in socially responsible enterprises, Ementon Publisher, Warsaw.
35. WBC, 1998, Corporate Social Responsibility, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Date of access: 11/07/2011, http://www.wbcsd.org/DocRoot/hbdf19Txhmk3kDxBQDWW/CSRmeeting.pdf
36. Wernerfelt B., Karnani A., 1987, Competitive strategy under uncertainty, “Strategic Management Journal”, 8(2).
37. Wiig A., Kolstad I., 2010, Multinational corporations and host country institutions: A case study of CSR activities in Angola, “International Business Review”, 19.
38. Wood D.J., 1991, Corporate social performance revisited, “Academy of Management Review”, 16(4).
39. Yin R.K., 2009, Case Study Research: Design and Methods, (4th ed.), California: Sage.
40. Zdravkovic D., Radukic S., 2012, Institutional framework for sustainable development in Serbia, “Montenegrin Journal of Economics”, 8(3).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-05cd4fba-0508-467a-89e9-117dd914d15b
Identyfikatory
DOI 10.17512/pjms.2018.18.1.30