Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-05337e49-31bf-4dcf-a6aa-a5cd088a6caa

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Farma miejska jako nowy sposób kształtowania kameralnych przestrzeni mieszkaniowych. Analiza sposobów i barier wdrożenia

Autorzy Kleszcz, J. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Urban farm as a new way of forming intimate residential environment. Analysis of methods and barriers of implementation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.
EN Urban agriculture came to Europe as an answer to the need of closer contact with natural environment for people living in modern cites and urban areas, not only in the passive form, but also active - as a way of creating their own housing environment through producing their own food. Urban farms become, it this specific event, the element connecting city and its "productive" alternative, enabling the possibility to build a residential space of a new quality. Simultaneously with development of city farming, new forms of intimate housing are being created. It bases on rules of sharing space by chosen group or as attractive "extras" to exclusive residential sites in city centres. This type of urban solutions creates an opportunity to develop new urban forms, joining residential space with recreational function of the city, as a place for cross - species integration. An example of Almere shows the way of forming intimate residential environment basing on coexistence with nature in macro scale - through building whole district farms, as in the example of Almere Oosterword. In comparison to these examples Poland falls flat. Analysis of the same legal conditions revealed the existence of barriers which make the development of national urban farms sized as we know from the European examples practically impossible.
Słowa kluczowe
PL przestrzeń międzygatunkowa   farma wertykalna   agrokultura miejska   zamieszkanie ze zwierzętami  
EN interspecific area   vertical farming   urban agriculture   living with animals  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 159--167
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Kleszcz, J.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra; tel. 68 328 23 08, j.kleszcz@aiu.uz.zgora.pl
Bibliografia
[1] Howard E.: Garden Cities of To-Morrow, Faber and Faber, Londyn 1946, s. 50-57.
[2] http://www.fondationlecorbusier.fr/ {dostęp 15.05.2016r.}.
[3] http://40years.ktcityfarm.org.uk/ {dostęp 15.05.2016r.}.
[4] http://hackneycityfarm.co.uk/about/history {dostęp 15.05.2016r.}.
[5] Poulsen M., Spiker M.: Integrating Urban Farms into the Social Landscape of Cities. Recommendations for Strengthening the Relationship Between Urban Farms and Local Communities, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore 2014, s. iii.
[6] Ackerman K.: The Potential for Urban Agriculture in New York City. Growing Capacity, Food, Security, & Green Infrastructure. Columbia University, Columbia 2012.
[7] Sroka W.: Definicje oraz formy miejskiej agrokultury – przyczynek do dyskusji, Wieś i Rolnictwo, vol. 164, no. 3, 2014, s. 88.
[8] Mougeot L.J.A.: Urban Agriculture: definition, presence, potential and risks. [w:] Bakker N.: Growing Cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. A reader on Urban agriculture, German Foundation for International Development (DSE), Feldafing 2000.
[9] Dubbeling, M., Merzthal G.: Sustaining urban agriculture requires the involvement of multiple stakeholders, [w:] Van Veenhuizen (red., Cities farming for future, Urban Agriculture for green and productive cities, RUAF Foundation, IDRC and IIRP, ETC-Urbanagriculture, Leusden 2006, s. 20-51.
[10] Jansma, J.E., Visser, A.J., Dekking A., Veer E.: Urban Agriculture: How to Create a Natural Connection between the Urban and Rural Environment in Almere Oosterwold (NL), REAL CORP 2013: PLANNING TIMES, Holandia 2014, s.1373-1382.
[11] Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2013 poz. 1399.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-05337e49-31bf-4dcf-a6aa-a5cd088a6caa
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.197