Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0510864f-ae4d-4908-9d7d-b65a83d7df68

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wielokryterialna ocena systemów komunikacji dla aglomeracji miejskiej z użyciem metody DEMATEL

Autorzy Dytczak, M.  Przybyło, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN DEMATEL-based multi-criteria evaluation of public transportation system alternatives for an urban agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca poświęcona jest wielokryterialnej ocenie perspektywicznych wariantów systemu transportowego dla dużej aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji paliwowo-energetycznej Polski. Analiz dokonano dla dla aglomeracji krakowskiej i stanowią one kontynuacje prac Moryla [5], Moryla i Przybyło [6] oraz Dytczaka i Przybyło [3]. Rozpatrywane są 4 warianty pozwalające na usprawnienie obecnie funkcjonującego, nieefektywnego systemu komunikacyjnego. W obliczeniach wykorzystano metodę DEMATEL (ang. DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory) z uwzględnieniem niektórych ustaleń z oryginalnej pracy [5], w której wykorzystano metodę AHP.
EN The paper deals with multi-criteria evaluation of 4 alternative public transportation systems aimed at the improvement of the operation of existing transportation system in an urban agglomeration. Current strategic fuel-energetic position of Poland is included while evaluating the systems. Data for Cracow district are applied in this regard. DEcision MAking Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) is utilised to make the actual computations. The paper addresses original AHP-based contributions by Moryl [5], and Moryl and Przybyło [6]. It can be also seen as the development of an idea presented by Dytczak and Przybyło [3].
Słowa kluczowe
PL metoda DEMATEL   system komunikacji   aglomeracja krakowska   metoda AHP  
EN DEMATEL   communications system   Krakow agglomeration   AHP method  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 3431--3437
Opis fizyczny Biblioigr. 7 poz., wykr., pełen tekst na CD3
Twórcy
autor Dytczak, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania w Energetyce, Pracownia Zastosowań Metod Wielokryterialnych; 30-067 Kraków; ul. Gramatyka 10, mdytczak@gmail.com
autor Przybyło, W.
  • WAT, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; 00-980 Warszawa; ul. Kaliskiego 2, wp06@o2.pl
Bibliografia
1. Dytczak M., Równoległe zastosowanie metod AHP i DEMATEL w wielokryterialnej ocenie decyzji. W: Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.I, OW PTZP, Opole 2008.
2. Dytczak M. Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Politechnika Opolska, Opole 2010.
3. Dytczak M., Przybyło W.: (2011) Wielokryterialna ocena systemów transportu Krakowa z użyciem metody DEMATEL. Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr 2/2011, s.241-246.
4. Gabus A., Fontela E., World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL. Battelle Geneva Research Centre. Geneva, Switzerland 1972.
5. Moryl J., Wykorzystanie infrastruktury kolejowej dla miejskiej i regionalnej komunikacji zbiorowej na przykładzie Krakowskiego Zespołu Metropolitalnego. Analiza i propozycja rozwiązania. Kraków 1999 (praca niepublikowana).
6. Moryl J., Przybyło W., Modelowanie i i optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej wielkiej aglomeracji na przykładzie aglomeracji krakowskiej. W: Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.II, PTZP, Opole 2010, s.245-255.
7. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0510864f-ae4d-4908-9d7d-b65a83d7df68
Identyfikatory