Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-04caa7d3-8747-45d8-a925-a2c44fed8e05

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Demineralizacja wody naturalnej za pomocą wymieniaczy jonowych

Autorzy Łach, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Demineralization of natura! water with use of ions exchangers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano pięć wskaźników jakości wody naturalnej oraz przedstawiono przepisy analityczne ich oznaczania. W rezultacie, badając poziom wybranych wskaźników jakości wody, możemy określić efektywność demineralizacji wody naturalnej za pomocą wymieniaczy jonowych. Wymieniaczami jonowymi użytymi w doświadczeniach są: kationit wodorowy i anionit wodorotlenowy. Dodatkowo uwzględniono przykładowe reakcje chemiczne zachodzące na jonitach zarówno w trakcie procesu demineralizacji, jak i ich regeneracji. Badania laboratoryjne przedstawiają prace wymieniaczy jonowych ze szczególnym uwzględnieniem demineralizacji wody naturalnej.
EN The article contains information on five indicators of natura! water quality. The effectiveness of natural water demineralization by using ions exchangers was shown. The representatives of ions exchangers used in the experiments are hydrogen cation and hydroxyl anion. The article contains technical parameters of these ions exchangers. Additionally, some chemical reactions which take place in ions exchangers during demineralization and regeneration process are also presented.
Słowa kluczowe
PL wskaźniki jakości wody   oznaczenia analityczne wskaźników   wymieniacze jonowe   demineralizacja wody   reakcje regeneracji jonitów   kationit wodorowy   anionit wodorotlenowy  
EN indicators of quality of water   analytical symbols of indicators   ion exchangers   demineralization of water   reactions of ions exchangers regeneration   hydrogen cation exchanger   hydroxyl anion exchanger  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 97--101
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Łach, A.
  • Technikum Ochrony Środowiska Zespół Szkól nr 2 im. Grzegorza z Sanoka ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok tel. 134640428, andrzejlach@poczta.onet.pl
Bibliografia
[1] Dojlido J.R.: Chemia wody. Arkady, Warszawa 1987.
[2] Heidrich Z.: Urządzenia do uzdatniania wody. Arkady, Warszawa 1987.
[3] Kowal A.L. i Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
[4] Adamowicz A., Dziedzic J., Mialkowski F. i Petrusewicz W.: Analiza instrumentalna. PZWL, Warszawa 1983.
[5] Klepaczko-Filipiak B. i Koin J.: Pracownia chemiczna - analiza techniczna. WSiP, Warszawa 1994.
[6] Minczewski J. i Marczenko Z.: Chemia analityczna. T. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
[7] Duduś R., Patronik K. i Wojtyla A.: Praca dyplomowa. Policealne Studium Ochrony Środowiska, ZSM Sanok 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-04caa7d3-8747-45d8-a925-a2c44fed8e05
Identyfikatory