Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-04b93bf6-2632-45e2-bb33-f8942022874a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ recyklingu na zmiany oddziaływania środowiskowego procesu produkcji pojazdu

Autorzy Mrozik, M.  Danilecki, K.  Smurawski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of recycling on changes in the environmental impact of the vehicle production process
Konferencja Forum motoryzacji (18 ; 12.06.2015 ; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL System gospodarczy nowoczesnego państwa wymaga sprawnego transportu samochodowego, który spełnia zasadniczą rolę w komunikacji i przewozach towarowych. Tak dynamiczny rozwój motoryzacji pociąga za sobą szereg skutków negatywnych przede wszystkim dla środowiska naturalnego, powodując zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz wzrost ilości produktów odpadowych powstałych podczas eksploatacji i likwidacji pojazdów samochodowych. Głównie ze względu na zagrożenie środowiska naturalnego niezbędne jest pełne zagospodarowanie produktów odpadowych w procesie recyklingu i utylizacji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu recyklingu na zmiany oddziaływania środowiskowego podczas procesu produkcji pojazdu.
EN The economic system of the modern state requires efficient road transport which fulfills an essential role in communication and freight. Such a dynamic development of motorization entails a number of negative effects, especially for the environment, causing pollution of air, soil and water and increase the amount of waste products generated during operation and decommissioning of vehicles. Mainly because of the threat environment is necessary to complete development of waste products for recycling and disposal. The aim of this article is to present the impact of recycling on changes in the environmental impact during the manufacturing process of the vehicle.
Słowa kluczowe
PL proces produkcji   proces złomowania   recykling  
EN production process   process of scrapping   recycling  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 6
Strony 148--151
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mrozik, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Danilecki, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Smurawski, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Bocheński C.: Kompleksowy program zagospodarowania produktów odpadowych wytworzonych podczas eksploatacji środków transportu. Wydawnictwo: P.P.–H. „Drukarnia” Sp. z o. o., Sierpc 2001.
2. Bocheński C., Merkisz J.: Recykling a problemy XX wieku. Problemy recyklingu. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Rogów 2001.
3. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2014.
4. Chłopek Z.: Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
5. Chamier-Gliczyński N.: Środowiskowe aspekty transportu. Recykling w cyklu życia pojazdów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2010, 49, 5, 26-27.
6. Mrozik M.: Metody recyklingu tworzyw sztucznych uzyskanych podczas demontażu pojazdu samochodowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, Nr 5/2012.
7. Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18September 2000, On end-of-life vehicles. Official Journal L 269, 21 de Octubrede 2000.
8. Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council, On the type-approval of motor vehicles with regard to their re-usability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC. 26 November 2005, Official Journal L 310.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-04b93bf6-2632-45e2-bb33-f8942022874a
Identyfikatory