Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-046129d0-c0fc-4c08-85a8-ae2a335a0668

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Wyniki finansowe polskich spółek publicznych a aktywność ich rad nadzorczych

Autorzy Bohdanowicz, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Firm performance and supervisory board’s activity: evidence from Polish listed companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł porusza problem aktywności rad nadzorczych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem badań w nim przedstawionych było określenie relacji pomiędzy wynikami finansowymi tych spółek mierzonymi wskaźnikiem ROA a aktywnością ich rad. Próba badawcza obejmowała 1611 obserwacji w 356 spółkach notowanych na GPW w Warszawie pomiędzy 2008 i 2015 rokiem. Dane analizowano za pomocą regresji Poissona. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż występują statystycznie istotne i negatywne związki pomiędzy wartościami wskaźnika ROA mierzonymi zarówno w bieżącym, jak i w roku wcześniejszym a liczbą posiedzeń rad nadzorczych. Tym samym rezultaty badania potwierdziły, że organy te stają się aktywniejsze w obliczu pogarszających się wyników finansowych spółek i starają się być efektywnymi mechanizmami łagodzenia konfliktu agencji.
EN This article deals with the supervisory boards’ activity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Its purpose is to determine the relationship between firm performance measured by ROA and this activity. Poisson regression analysis conducted on a sample of 1611 observations in 356 companies between 2008 and 2015 showed that there are statistically significant and negative relationships between the ROA values measured both in the current and previous year and the supervisory boards’ meeting frequency. Thus, the results of the study confirmed that these bodies are becoming more active in the face of the deteriorating financial results of companies and are trying to be effective mechanisms for mitigating the agency's conflict.
Słowa kluczowe
PL rada nadzorcza   teoria agencji   aktywność rad nadzorczych   wyniki finansowe spółek  
EN corporate boards   agency theory   supervisory boards’ acticity   firm performance  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Rocznik 2018
Tom Nr 76
Strony 21--35
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., tab.
Twórcy
autor Bohdanowicz, L.
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Bibliografia
1. Bohdanowicz, L. (2016). Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Brick, I.E., Chidambaran, N.K. (2010). Board meetings, committee structure, and firm value. Journal of Corporate Finance, 16(4), 533-553.
3. Burkart, M., Gromb, D., Panunzi, D. (1997). Large shareholders, monitoring, and value of the firm. Quarterly Journal of Economics, 112(3), 693-728.
4. Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.L., Riley, R.A. (2002). Board characteristics and audit fees. Contemporary Accounting Research. 19(3), 365-384.
5. Conger, J.A., Finegold, D., Lawler, E. (1998). Appraising board performance. Harvard Business Review, January–February, 136-148.
6. Conyon, M., He, L. (2014). CEO Turnover in China: The Role of Market-Based and Accounting Performance Measures. European Journal of Finance, 20 (7-9), 657-680.
7. Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1), 57-74.
8. Fama, E.F., Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.
9. Florackis, Ch., Ozkan, A. (2009). The Impact of Managerial Entrenchment on Agency Costs: An Empirical Investigation Using UK Panel Data. European Financial Management, 15(3), 497-528.
10. Greco, G. (2010). Determinants of board and audit committee meeting frequency: Evidence from Italian companies. Managerial Auditing Journal, 26(3), 208-229.
11. Himmelberg, Ch.P., Hubbard, R.G., Palia, D. (1999). Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance. Journal of Financial Economics, 53, 353-384.
12. Horváth, R.,Spirollari, P. (2012). Do the Board of Directors’ Characteristics Inflence Firm’s Performance? The U.S. Evidence. Prague Economic Papers, 4, 470-486.
13. Jensen, M., (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, 48, 831-880.
14. Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
15. Jeżak J. (2010). Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
16. Jeżak, J., Bohdanowicz, L. (2016). Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse, 14(2/2), 7-20.
17. Koładkiewicz, I. (2013). Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego: Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: Poltext.
18. Lasfer, M.A. (2006). The Interrelationship Between Managerial Ownership and Board Structure. Journal of Business and Accounting, 33(7-8), 1006-1033.
19. Laksamana, I. (2008). Corporate board governance and voluntary disclosure of executive compensation practices. Contemporary Accounting Research 25(4), 1147-1182.
20. Lipton, M., Lorsch, J.W. (1992). A model proposal for improved corporate governance. Business Lawyer, 48(1), 59-77.
21. Mace, M. (1971). Directors: Myth and reality. Boston, MA: Harvard Business School.
22. Menon, K., Williams, J.D. (1994). The use of audit committees for monitoring. Journal of Accounting and Public Policy, 13(2), 121-139.
23. Mizruchi, M. (1983) Who controls whom? An examination between management and boards of directors in large American corporations. Academy of Management Review, 8(3), 426–435.
24. Ntim, C.G., Osei, K.A. (2011). The Impact of Corporate Board Meetings on Corporate Performance in South Africa. African Review of Economics and Finance, 2(2), 83-103.
25. Oviatt, B. (1988). Agency and Transaction Cost Perspectives on the Manager-shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interest. Academy of Management Review, 13(2), 214-225.
26. Sahu, T.N., Manna, A. (2013). Impact of Board Composition and Board Meeting On Firms' Performance: A Study of Selected Indian Companies. Vilakshan, XIMB Journal, 10 (2), 99-112.
27. Słomka-Gołębiewska, A. (2015). Great Expectations from Pension Fund Activism: Insight from Poland. In: S. Boubaker, D. K. Nguyen (eds.). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Emerging Markets Focus. Singapore: World Scientific Publishing.
28. Stiles, P., Tylor, B. (2002). Boards at Work: How directors view their roles and responsibilities. Oxford: Oxford University Press.
29. Tilba, A., McNulty, T. (2013). Engaged versus Disengaged Ownership: The Case of Pension Funds in the UK. Corporate Governance: An International Review, 21(2), 165-182.
30. Tricker, B. (2009). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Oxford: Oxford University Press.
31. Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. Journal of Financial Economics, 53(1), 113-142.
32. Zona, F., Zattoni, A.. Minichilli, A. (2013). A Contingency Model of Boards of Directors and Firm Innovation: The Moderating Role of Firm Size. British Journal of Management, 24, 299-315.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-046129d0-c0fc-4c08-85a8-ae2a335a0668
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.0239-9415.2017.076.02