Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-043500b3-1e90-4641-915b-d1a145ec9020

Czasopismo

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena ruchu paliwa w procesie spalania na podstawie obrazu cyfrowego

Autorzy Pater, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of fuel movement in combustion process based on the digital image
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy sposobu wskazania rodzaju ruchu przy pomocy przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego na przykładzie sekwencji przemieszczania się pyłu węglowego. Prezentowane podejście ma poszerzyć perspektywę zastosowania systemów wizyjnych w kontroli procesów spalania, podnosząc tym samym ich efektywność. Wyniki pokazały właściwe odzwierciedlenie rzeczywistego ruchu paliwa na dyskretnej powierzchni pól wektorowych przy zastosowaniu metody przepływu optycznego. Dołączenie metody numerycznej, do analizy pól wektorowych, pozwoliło wyznaczyć sześć rodzajów ruchu. Obserwacje, obejmujące fragmentu badanego zjawiska, wyczerpują wszystkie przypadki oceny przemieszczenia cząstek paliwa.
EN The article refers to the method of indicating the type of movement by means the digital image processing and analysis on the example of a coal dust movement sequence. Presented approach is broaden the perspective of use the vision systems in the combustion processes control, thus increasing their effectiveness. The results showed a correct reflection of the real fuel movement in the discrete surface of the vector fields using the optical flow method. Including a numerical method for vector field analysis allowed to indicate six types of movement. Research, covering a fragment of the studied phenomenon, exhaust all cases of assessing the fuel particles displacement.
Słowa kluczowe
PL analiza ruchu na obrazie   przemysł węglowy   metoda różnic skończonych   pola wektorowe  
EN image motion analysis   coal industry   finite difference methods   vector fields  
Wydawca Politechnika Lubelska
Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Rocznik 2018
Tom T. 8, nr 2
Strony 79--82
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Pater, Ł.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki Mechatroniki i Systemów Sterowania, Zakład Systemów Wizyjnych i Teorii Sterowania, lukasz.pater@pwr.edu.pl
Bibliografia
[1] Altawell N.: Co-Firing Issues. Wiley-IEEE Press, 2014.
[2] Barron J.L., Fleet D.J., Beauchemin S.S., Burkitt T.A.: Performance of optical flow techniques. Proceedings 1992 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Champaign, IL, 1992, 236–242 [DOI: 10.1109/CVPR.1992.223269].
[3] Branning R.L., Peizer M.J.: Profiting from pulverising. Power Engineer 21(1)/2007, 28–33.
[4] Bruce D.L., Takeo K.: An iterative image registration technique with an application to stereo vision. Proceedings of the 7th international joint conference on Artificial intelligence –IJCAI'81, Vol. 2. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1981, 674–679.
[5] Carter R.M., Yan Y.: Digital imaging based on-line particle sizing of ‘green’ biomass fuels in power generation. 2007 IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference IMTC 2007, Warsaw, 2007, 1-4 [DOI: 10.1109/IMTC.2007.379414].
[6] Coal Facts 2014. IEA Coal Information 2014, BP Statistical Review of World Energy 2014, September 2014.
[7] Duo Sun, Gang Lu, Hao Zhou, Yong Yan, Shi Liu: Quantitative assessment of flame stability through image processing and spectral analysis. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 64(12)/2015, 3323–3333.
[8] Hobson D.M., Carter R.M., Yong Yan, Zhixin Lv.: Differentiation between coal and stone through image analysis of texture features. IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, IST2007, Krakow 2007.
[9] Li Xiao-yu, Yang Xiao-xi, Gong Bo, Feng Hong-qing, Cheng Gang, Liu Xiaojie. Optimal ratio of oil-sludge and coal mixed fuel. International Conference on Materials for Renewable Energy & Environment, Shanghai, 2011, 1650–1653 [DOI: 10.1109/ICMREE.2011.5930650].
[10] Mitchell A.R., Griffiths D.F.: The finite difference method in partial differential equations. Wiley, Chichester [Eng.], New York 1980.
[11] Patel V., Saha B., Chatterjee K.: Fuel saving in coal-fired power plant with augmentation of solar energy. International Conference on Power, Control and Embedded Systems (ICPCES), 2014, 1–5.
[12] World Coal Institute. The coal resource: A comprehensive overview of coal. UK London, September 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-043500b3-1e90-4641-915b-d1a145ec9020
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0012.0717