PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Importance of intellectual capital resources in rural development using the fsQCA method as an example

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to present the context of intellectual capital in rural area development using the example of fuzzy qualitative comparative analysis (fsQCA), which is one of the few methodological innovations of recent decades and which bridges the gap between quantitative and qualitative research. Based on surveys and interviews with local organizations, the study examined the relationships between the results of work and the composition of variables that constitute intellectual capital components. The results, related to intellectual capital, were divided into three variables representing human capital (education, experience-years of work, language skills), structural capital (presence of IT system in an organization, the number of procedures and processes) and relational capital (the number of cooperating organizations, the number of NGOs in the community, the level of trust in the manager). The research outcomes showed that different combinations of intellectual capital components led in practice to the same result; nevertheless, human capital was an indispensable element of the combination.
Rocznik
Tom
Strony
1799--1810
Opis fizyczny
Bibliogr. 47 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Institute of Agricultural Engineering and Computer Science, University of Agriculture in Krakow Balicka 116b, 30-149 Krakow, urszula.ziemianczyk@urk.edu.pl
 • Institute of Agricultural Engineering and Computer Science, University of Agriculture in Krakow Balicka 116b, 30-149 Krakow
Bibliografia
 • Bratnicki, M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa.
 • CBOS – komunikat (2016). Aktywność Polaków w organizacjach, 13/2016.
 • CBOS (2016). Potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, 15/2016.
 • CBOS (2016), Wieś polska - dwadzieścia lat przemian, 155/2013.
 • CBOS (2016) Polacy o swoim przywiązaniu do miejsca zamieszkania i kraju, 165/2015.
 • CBOS (2016). Kto marzy o życiu na wsi, a kto o życiu w mieście? 18/2015.
 • CBOS (2016). Zaufanie społeczne, 18/2016.
 • CBOS (2016). Gotowość do współpracy, 22/2016.
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press.
 • Diagnoza społeczna 2015 http://pts.stat.gov.pl/aktualnosci/diagnoza-spoleczna-2015,28.html (access 04.07.2017).
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Collins,
 • Fedyszak-Radziejowska, B. (2016).Społeczności wiejskie – stabilizacja procesu przemian in: Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • Herbst, J. (2008). Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, in: Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa, 33-75.
 • Holland, J. (2006). Fund management, intellectual capital, intangibles and private disclosure. Managerial Finance, 32(4): 281.
 • Kannan, G., & Aulbur, W. G. (2004). Intellectual capital: measurement effectiveness. Journal of intellectual capital, 5(3): 389-413.
 • Krakowiak-Bal, A., Ziemiańczyk, U. (2016). Rozmyta jakościowa analiza porównawcza (fsQCA) w ocenie transferu wiedzy, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, III/2: 1025-1037, DOI:10.14597/infraeco.2016.3.2.075
 • Kwiotkowska, A. (2014). Jakościowa analiza porównawcza jako koncepcja metodologiczna w naukach o zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340: 65-77, DOI: 10.15611/pn.2014.340.06
 • Lev, B. (2004). Sharpening the intangibles edge. Harvard Business Review, 82(6): 109-116.
 • Mikula, B. (2016a). Customer knowledge management. E-Mentor,(1): 40-48.
 • Mikuła, B. (2012). Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji. In: Metody badania i modele rozwoju organizacji, (red) Stabryła A. Wawak S.,.13-25.
 • Mikuła, B. (2016b). Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. E-Mentor, (1 (63)): 40-48.
 • OECD. (2013). Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation.
 • Paliszkiewicz J.O. (2007). Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja, oceny i modele, SGGW, Warszawa.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2016). Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (46): 438-448.
 • Ragin, C. C. (2008). Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond. Chicago: University of Chicago Press.
 • Ragin, C. C. (1987). The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies. Berkeley: University of California Press.
 • Ragin, C. C., & Davey, S. (2014). Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.5. Irvine, California: Department of Sociology, University of California.
 • Ragin, C. C., & Rihoux, B. (2004). Qualitative comparative analysis (QCA): state of the art and prospects. Qualitative Methods, 2(2): 3-13.
 • Ragin, C. C., Shulman, D., Weinberg, A., & Gran, B. (2003). Complexity, generality and qualitative comparative analysis. Field Methods,,15(4), 323-340.
 • Ragin, C.C. (2006). Set relations in social research: Evaluating their consistency and courage, Political Analysis, 14(3): 291-310.
 • Ragin, C.C. (2000).Fuzzy set social science, University of Chicago Press, Chicago.
 • Schneider, M. R., Schulze-Bentrop, C., & Paunescu, M. (2010). Mapping the institutional capital of high-tech firms: A fuzzy-set analysis of capitalist variety and export performance. Journal of International Business Studies, 41(2): 246-266.
 • Serenko, A., and Bontis, N. (2004),Meta review of knowledge management and intellectual capital literature: citation impact and research productivity rankings. Knowledge and Process Management, 11(3): 185-198.
 • Skrzypek, E. (2009). Nowe podejście do wiedzy w organizacji, in: Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Sitko-Lutek, A., Skrzypek E. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Veugelers, R., Cincera, M., Frietsch, R., Rammer, C., Schubert, T., Pelle, A., Renda A.,, Leijten, J. Montalvo C. (2015). The Impact of Horizon 2020 on Innovation in Europe. Intereconomics,, 50(1): 4-30.
 • Woodside, A. G. (2014). Embrace perform model: Complexity theory, contrarian case analysis, and multiple realities. Journal of Business Research, 67(12): 2495–2503.
 • Woodside, A. G., & Zhang, M. (2012). Identifying x-consumers using causal recipes: “Whales” and “jumbo shrimps” casino gamblers. Journal of Gambling Studies, 28(1): 13-26.
 • Woodside, A.,G. (2010). Case study research: Theory, methods and practice. Emerald Group Publishing.
 • Zieliński, M. (2008). Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie, 47: 63-79.
 • Ziemiańczyk, U., & Krakowiak-Bal, A. (2017). Learning organisations as a part of the process of building the competitiveness and innovativeness in rural areas. International Journal of Business and Emerging Markets, 9(1): 19-32.
 • Ziemiańczyk U. (2011). Zarządzanie wiedzą - sposobem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, in: Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego Bylok, F., Słocińska A. (red.). Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Ziemiańczyk, U. (2012). Przedsiębiorczość i innowacyjność na rynku lokalnym – warunki i model rozwoju, in: Przedsiębiorczość, Gostkowska-Dźwig S. (red.). Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Ziemiańczyk, U., Krakowiak-Bal, A., Mikuła, B. (2014). Knowledge Management in the Process of Building Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas. Online Journal of Applied Knowledge Management. 2(2). http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2014/volume2_2/OJAKM_Volume2_2pp43-56.pdf
 • Ziemiańczyk, U., Krakowiak-Bal, A., Mikuła, B., Woźniak, A. (2013). Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/IV: 353-369.
 • Ziemiańczyk, U., Krakowiak-Bal, A., Peszek, A. (2017). Sharing of knowledge as a condition of rural area development - fuzzy-set qualitative comparative analysis approach. Contemporary Economics, 1(4): 471-478.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-04339928-a783-488f-997d-61c8f13042b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.