Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-03c6fdf5-d42c-486c-9f28-1452386ddfc6

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Badania dynamiczne samochodu ciężarowego w wybranych testach drogowych

Autorzy Kozioł, S.  Zbrowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Dynamic testing of trucks in selected road tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niezbędne do scharakteryzowania reakcji pojazdu na sygnały sterujące generowane przez kierowcę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa badań podczas działania dużych przyspieszeń bocznych zastosowano belkę z kołami podporowymi zabezpieczającą przed przewróceniem samochodu na bok. Badania wykonano dla trzech testów drogowych wykorzystywanych do oceny stateczności i kierowalności pojazdów: jazda po okręgu w warunkach ustalonych, skokowy obrót kierownicy w czasie jazdy na wprost i hamowanie w czasie jazdy po okręgu. Otrzymane wyniki badań pozwalają na wyznaczenie wartości charakterystycznych parametrów opisujących zachowanie pojazdu w poszczególnych testach. Dodatkowym celem badań była praktyczna weryfikacja zbudowanego systemu pomiarowego, który w wyniku przeprowadzonych testów został pozytywnie oceniony pod względem właściwości metrologicznych i adaptacyjnych umożliwiających testowanie pojazdów o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu.
EN The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In order to ensure safety during the tests performed, during heavy lateral acceleration, a wheeled support frame was used, so as to prevent the truck from tipping over to the side. The tests were carried out for three road tests, which are used for the determination and the assessment of the stability and steerability of a vehicle. i.e. steady-state circular driving behaviour, step steering wheel rotation during driving along a straight line, and braking in a turn. The obtained results enabled the determination of the values of the characteristic parameters describing the behaviour of the vehicle in individual tests. The study additionally aimed at the verification of the newly developed measurement system, which during tests was positively evaluated in terms of its metrological and adaptation characteristics facilitating testing of vehicles of different construction and purpose.
Słowa kluczowe
PL ruch pojazdu   wypadek drogowy   test drogowy   badanie dynamiczne   samochód ciężarowy  
EN vehicle movement   road accident   road test   dynamic testing   truck  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 3213--3225
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kozioł, S.
autor Zbrowski, A.
Bibliografia
1. Andrzejewski R., Stabilność ruchu pojazdów kołowych, WNT, Warszawa, 1997.
2. Gidlewski M.: Model do badań kierowalności i stateczności ruchu samochodów z nadwoziami o dużej sztywności. Biuletyn WAT nr 3/4, Warszawa 1995.
3. Gidlewski M.: Analiza wpływu sztywności nadwozia samochodu ciężarowego na jego charakterystyki stateczności i kierowalności. Zeszyty Instytutu Pojazdów 3(15)/95. PW SiMR, Warszawa 1995.
4. Gidlewski M.: Wpływ położenia środka masy na zachowanie się samochodu ciężarowego w ruchu krzywoliniowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 4(16)/95. PW SiMR, Warszawa 1995.
5. Gidlewski M., Kozioł S., Zbrowski A., Metody badań własności jezdnych samochodów z wysoko położonym środkiem masy. Logistyka 6/2011, s. 1103-1114.
6. ISO 14792:2011 “Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses - Steady-state circular tests”.
7. ISO 14793:2011 “Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses - Lateral transient response test methods”.
8. ISO 14794:2011 “Heavy commercial vehicles and buses - Braking in a turn - Open-loop test methods”.
9. ISO 15037-2:2002 “Road vehicles - Vehicle dynamics test methods - Part 2: General conditions for heavy vehicles and buses”.
10.Kozioł S., Pokorski J., Zbrowski A., Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów pożarniczych, Logistyka 3/2012, s. 1141-1147
11.Kozioł S., Zbrowski A., Matras E.: System pomiarowy do rejestracji parametrów ruchu pojazdu bezzałogowego. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 3/2013, s. 533 - 542
12.Kozioł S, Zbrowski A.: System pomiarowy do badań właściwości jezdnych samochodów ciężarowych. TTS Technika Transportu Szynowego 9/2012, s 305 – 314
13.Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.: Modular system for testing the stability and safety of specialised height rescue vehicles. Solid State Phenomena Vol. 199, Mechatronic Systems and Materials V, (2013), s.55– 60.
14.Kozioł S., Matras E., Zbrowski A., Samborski T.: Koncepcja zestawu aparatury do badania stateczności i bezpieczeństwa samochodów z urządzeniami ratownictwa wysokościowego. Logistyka 3/2011, wydanie w wersji elektronicznej, s. 1287 – 1297.
15. Litwinow A., Kierowalność i stateczność samochodu, WKŁ, Warszawa 1976.
16. Prochowski L., Gidlewski M., Jemioł L. , Pokorski J.: „Analiza zagrożeń związanych z eksploatacją sprzętu gaśniczego i ratownictwa technicznego stosowanego w czasie akcji ratowniczych i metody badań samochodów pożarniczych”. PIMOT, Warszawa 2013.
17. Prochowski L., Pojazdy samochodowe, Mechanika ruchu, wydanie 2, WKiŁ, Warszawa 2009.
18. Prochowski L., Kozioł S., Zagrożenia w ruchu pojazdów z wysoko położonym środkiem masy, Problemy Eksploatacji 2011 nr 2, s 297-308.
19. Zbrowski A., Jóźwik W.: Determination of the speed of an unmanned rescue vehicle. 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2013. 01 - 03 July 2013 Vilnius, Lithuania. Abstract book, s. 264-265.
20. Zomotor A., Fahrwerktechnik: Fahrverhalten. VOGEL Buchverlag Würzburg, 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-03c6fdf5-d42c-486c-9f28-1452386ddfc6
Identyfikatory