Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-03c2fc20-2b95-480c-bec8-811b70df8ce7

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Influence of Fabric Structure on the Character of Fabric Breakage

Autorzy Kumpikaitė, E. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Wpływ struktury tkaniny na jej wytrzymałość na zrywanie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this article the influence of fabric structure, expressed by the integrated fabric structure factor ϕ, on the breaking force and elongation at break of a fabric is analysed. The weaves were divided into two groups, i.e. weaves, the floats of which are distributed at even intervals throughout the entire surface of the fabric, and horizontally striped weaves. We determined that the character of fabric breakage in the weave groups is different. Based on the analysis of the dependence of the breaking force on the factor ϕ, we can affirm that the dependence between the breaking force and fabric structure is not clearly visible in the woven fabrics tested. Any change in the elongation at break curve of weaves with evenly distributed floats is more intensive in comparison with that of across striped weaves. After evaluation of the dependences of all the weaves, we could see that the dependence determination coefficient is sufficiently high.
PL Badano wpływ struktury tkaniny wyrażonej całkowym współczynnikiem φ na siłę zrywającą i wydłużenie przy zerwaniu tkaniny. Analizowane tkaniny podzieliliśmy na dwie różne grupy. Pierwszą stanowiły sploty, w których przeploty są równomiernie rozłożone w całej powierzchni tkaniny a drugą takie, w których są położone w poziomych pasach. Stwierdziliśmy, że charakter zrywu tkaniny w obydwu tych grupach jest różny. Na podstawie analizy zależności siły zrywającej od współczynnika . możemy potwierdzić, że zależność pomiędzy siłą zrywającą a strukturą tkaniny nie jest jasno widoczna dla badanych przez nas tkanin. Zmiana kształtu krzywej siły funkcji wydłużenia jest w punkcie zrywu bardziej intensywna dla tkanin o splotach z równomiernie rozłożonymi przeplotami w porównaniu do tych, które są rozłożone w pasach. Po zbadaniu wszystkich analizowanych splotów można stwierdzić, że współczynnik . pozwala na stosunkowo dobra ocenę zachowania się tkanin podczas zrywu.
Słowa kluczowe
PL tkanina   zintegrowany współczynnik struktury tkaniny   siła zrywająca   wydłużenie przy zerwaniu  
EN woven fabric   integrated fabric structure factor   breaking force   elongation at break  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2008
Tom Nr 3 (68)
Strony 44--46
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Kumpikaitė, E.
  • Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, Department of Textile Technology Studentu 56, LT-3031 Kaunas, Lithuania, Egle.Kumpikaite@ktu.lt
Bibliografia
1.Milašius V., Milašius R., Kumpikaitė E., Olšauskienė A.. ”Influence of Fabric Structure on Some Technological and End-use Properties”;, Fibers & Textiles in Eastern Europe, vol. 11, No. 2 (41), 2003, pp. 48-51.
2.Nikolic M., Michailovic T., Simovic Lj.. “Real Value of Weave Binding Coefficient as a Factor of Woven Fabrics Strength”; Fibres and Textiles in Eastern Europe, vol. 8, No. 4 (31), 2000, pp. 74-78.
3.Frydrych I., Dziworska G., Matusiak M.; “Influence of Yarn Properties on the Strength Properties of Plain Fabric”, Fibres and Textile in Eastern Europe, vol. 8, No. 2 (29), 2000, pp. 42-45.
4.Wang F., Xu G., Xu B.; “Predicting the . Shearing Rigidity of Woven Fabrics”, Textile Research Journal, 2005, 75(1), pp. 30-34.
5.Witkowska B., Frydrych I.;“A Comarative Analysis of Tear Strength Methods”, Fibres and Textile in Eastern Europe, Vol. 12, No. 2 (46), 2004, pp. 42-47.
6.Szablewski P., Kobza W.; ”Numerical Analysis of Peice‘s Cantilever Test for the Bending Rigidity of Textiles”, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 11, No. 4 (43), 2003, pp. 54-57.
7.Kumpikaitė E.; „Analysis of Dependencies of Woven Fabric’s Breaking Force and Elongation at Break on its Structure Parameters”, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol. 15, No. 1 (60), 2007, pp. 35-38.
8.Newton A.; “The Comparison of Woven Fabrics by Reference to Their Tightness”, The Journal of the Textile Institute, 1995, 86, pp. 232-240.
9.Seyam A., El-Shiekh A.; “Mechanics of Woven Fabrics. Part IV: Critical Review of Fabric Degree of Fabric Tightness and Its Applications”, The Textile Research Journal, 1994, 64, pp. 653-662.
10.Galceran V.; “Technologia del Tejido”, 10. 1961, Terrasa, Spain (in Spanish).
11.Brierley S.; “Cloth Settings Reconside red”, The Textile Manufacturer, 1952, 79, pp. 349-351.
12.Milašius V.; “An Integrated Structure Factor for Woven Fabrics, Part II: Fabrics-firmness Factor”, The Journal of the Textile Institute, 2000, 91, Part 1, No. 2, pp. 277-284.
13.Milašius A., Milašius V.; “New Employment of Integrating Structure Factor for Investigation of Fabric Forming”, Fibers & Textiles in Eastern Europe, Vol. 12, No. 1 (49), 2005, pp. 44-46.
14.Kumpikaitė E., Milašius V.;14. “Analysis of Interrelation between Fabric Structure Factors and Beat-up Parameters. Materials Science (Medžiagotyra), 2003, Part 9, No. 2, pp. 228-232.
15.ISO 13934-1, “Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method”, 1999, p. 16.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-03c2fc20-2b95-480c-bec8-811b70df8ce7
Identyfikatory