Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-03c13645-3b68-460f-a17f-aa529a349ee1

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

O możliwości zastosowania formalizmu Lagrange’a do modelowania cewek o niejednoznacznej charakterystyce

Autorzy Sobczyk, T. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Some possibilities of application the Lagrange formalism for modelling coils with non-unique characteristic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono próbę opisu cewki, dla której strumień skojarzony nie jest jednoznaczną funkcją prądu. Przyczyną takiej niejednoznaczności może być histereza materiału magnetycznego tworzącego obwód magnetyczny, w którym umieszczona jest cewka lub/i przewodnictwo elektryczne tego materiału. Cewki o takich właściwościach nie mogą być modelowane przy zastosowaniu formalizmu Lagrange’a gdyż bazuje on na funkcjach energetycznych typu energia lub koenergia, które muszą być jednoznacznymi funkcjami prądu (koenergia) lub strumienia skojarzonego (energia).W pracy zaproponowano modyfikację opisu strumienia skojarzonego cewki, zakładając, że jest on jednoznaczną funkcją dwóch zmiennych: prądu cewki oraz jego pierwszej pochodnej. Zaproponowano zmodyfikowaną definicję funkcji ko-energii jednoznacznie opisywanej tymi dwoma zmiennymi. Równania obwodu z cewką o takiej charakterystyce otrzymano wykorzystując znany w rachunku wariacyjnym warunek minimum funkcjonału zależnego od funkcji oraz jej pierwszej i drugiej pochodnej. Rozważania zilustrowano na przykładzie opisu prostego obwodu R, C, L z cewka o niejednoznacznej charakterystyce.
EN The paper proposes a new approach to description of a coil with non-explicitly given relation between linkage flux and current. Such effects can appear due to hysteresis or conductivity of magnetic circuit of a coil. Due to that uncertainty the Lagrange formalism cannot be used for description of systems with such coils, which bases on a co-energy function being the explicit function of current. In this paper a modification of coil description is proposed, assuming that the linkage flux of a coli is two-variable function of current and its first derivative. Base on it, a new definition of co-energy of such coil is proposed. It allows to apply the Lagrange formalism for description a system with that coil using the Low of Minimal Action for modified Lagrange function. Considerations are illustrated by an example of simple R, C, L circuit with considered coil.
Słowa kluczowe
PL modelowanie cewki   niejednoznaczność magnetyczna   ko-energia cewki   formalizm Lagrange'a  
EN coil modelling   magnetic uncertainty   coil co-energy function   Lagrange formalizm  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 143--146
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wz.
Twórcy
autor Sobczyk, T.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, Kraków, 31-155, ul. Warszawska 24, pesobczy@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
[1] White D.C., Woodson H.H.: Electromechanical Energy Conversion, New York, J. Willey & Sons, 1959.
[2] Tatarkiewicz K.: Rachunek wariacyjny, cz. I, Warszawa, WNT, 1969.
[3] Puchała A.: Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych, Warszawa, PWN, 1977.
[4] Zimny P.: Metody wariacyjne e elektrotechnice, Gdańsk, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 1999.
[5] Jagiełło A.S.: Przekształcenia niecałkowalne w teorii maszyn elektrycznych, Warszawa, PWN, 2002.
[6] Sobczyk T.J.: Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn elektrycznych, WNT, Warszawa, 2004.
[7] Wach P.: Dynamic and control of electric al drives, Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-03c13645-3b68-460f-a17f-aa529a349ee1
Identyfikatory