Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0395c36c-0aec-40ea-8623-949039a0ee39

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wykorzystanie standardowych kodów kreskowych w celu identyfikacji pacjentów - proponowane rozwiązanie

Autorzy Gawrońska-Błaszczyk, A.  Łuczak-Noworolnik, L. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Use of standard barcodes for patient identification
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W nowocześnie zarządzanych szpitalach wykorzystuje się automatyczną identyfikację pacjentów, która ułatwia szybki dostęp do wszelkich informacji osobowych oraz stanu chorego. Celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań prawnych w Polsce, dotyczących kodowania danych pacjenta oraz przedstawienie praktycznych sposobów ich realizacji na tle zidentyfikowanych na drodze obserwacji i badań ankietowych rozwiązań stosowanych przez wybrane podmioty lecznicze w Polsce.
EN In modern hospital automatic identification techniques are used for patient identification, which facilitates access to both personal and medical data of a patient. The aim of this article is to present legal aspects regarding coding of patient data in Poland as well as to illustrate practical ways in the context of observation and surveys regarding solutions used by individual hospitals in Poland.
Słowa kluczowe
PL kodowanie danych pacjenta   standarowe kody kreskowe   automatyczna identyfikacja  
EN coding of patient data   standard barcodes   automatique identification  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 45--47
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Gawrońska-Błaszczyk, A.
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
autor Łuczak-Noworolnik, L.
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
Bibliografia
1. Department of Health, Coding for Success: Simple technology for Safier Patient Care, London 2007.
2. Dercz, M., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz., LEX, 2014.
3. Jones SW, Reducing medication administration errors in nursing practice, Nursing Standard, 2009, 23(50).
4. McKinsey&Company, Strength in unity. The promise of global standards in healthcare, 2012.
5. Pacjent już zakodowany i zaobrączkowany, Rzeczpospolita 2 stycznia 2013, http://archiwum.rp.pl/artykul/1175670-Pacjent-juz- -zakodowany-i-zaobraczkowany.html#.VWIc8877Qsw.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. Nr 12, poz.1098).
7. Sankcje za brak opaski w lecznicy, Rzeczpospolita 17 grudnia 2013, http://archiwum.rp.pl/artykul/1174533-Sankcje-za-brak- -opaski--w-lecznicy.html#.VWIcLc77Qsw.
8. Stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania personelu medycznego z tzw. kartami gorączkowymi http:// www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4654/j/pl/.
9. Świtała, K., Katalog tajemnic związanych z wykonywaniem zawodów medycznych, Monitor Prawniczy 2014, nr 13.
10. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
12. www.gs1.org
13. Wyniki badania ankietowego ”Badanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”, CSIOZ, 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0395c36c-0aec-40ea-8623-949039a0ee39
Identyfikatory