Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-038b08b4-c7f7-4022-858d-ff8650549af2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie publicznym

Autorzy Solecka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of multi-criteria decision making methods in public transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Planując trasy przejazdu pojazdów transportu publicznego czy zakupując środki transportu publicznego wielokrotnie zastanawiamy się, które rozwiązanie, który wariant będzie najlepszy dla wszystkich interesariuszy. Przy podjęciu ostatecznej decyzji pomocne jest zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Metody te coraz częściej stosowane są do rozwiązywania problemów transportu publicznego. W artykule przedstawiono ogólną ideę wielokryterialnego podejmowania decyzji, klasyfikację metod WWD, a następnie zastosowanie metod szeregowania wariantów w problemach transportu publicznego. Na podstawie tabelarycznego zestawienia metod i problemów w których zostały one zastosowane można zaobserwować, które z nich są najczęściej stosowane w tego typu zagadnieniach.
EN When we are planning the route of public transport vehicles or purchasing means of public transport many times we wonder which solution which option will be best for all stakeholders. During the final decision making, is helpful to use methods of multi-criteria decision making (MCDM). These methods are increasingly being used to solve problems of public transport. This article presents a general idea of multi-criteria decision-making methods of classification of MCDM, and then use methods of ordering variants in the problems of public transport. On the basis of the tabular statement of the methods and problems in which they were applied, you can see which ones are most often used in these types of issues.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   wielokryterialne wspomaganie decyzji   metody WWD   szeregowanie wariantów  
EN multicriteria decision aid   multicriteria decision making (MCDM)   ranking variations  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1853--1857
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Solecka, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Zakład Systemów Komunikacyjnych
Bibliografia
1. Andrzejewska, S., Kamyszek, K., Merkisz-Guranowska, A., Wielokryterialne wspomaganie wyboru środka transportu "Logistyka" 2014, nr 3.
2. Arslan T., A Hybrid Model of Fuzzy and AHP for Handling Public Assessments on Transportation Project, "Transportation" 2009, nr 1.
3. Bonsall P.: Borken J., Are We Moving in the Right Direction?" Transport’s Environmental Impact Assessment with ELECTRE III. W: Jaszkiewicz A. (red.): Advanced OR and AI Methods in Transportation, Poznań, 2005.
4. Ehrgott M., Multicriteria optymization. Springer, Berlin 2005.
5. Fierek Sz., Integracja transportu miejskiego z wykorzystaniem symulacji ruchu wielokryterialnego wspomagania decyzji. Praca doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2013.
6. Fierek S., Szarata A., Żak J., Wykorzystanie symulacyjnych modeli podróży i wielokryterialnej metody rankingowej do projektowania rozbudowy sieci tramwajowej. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały konferencyjne: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Kraków 2012, nr 2.
7. Fierek S., Żak J., Solecka K., Kruszyński M., Multiple criteria evaluation of the mass transit systems in European cities, "Logistyka" 2012, nr 2.
8. Gacek D., Wielokryterialna ocena wariantów przebiegu linii metra w Krakowie, Praca inżynierska, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
9. Gercek H., Karpak B., Kilincaslan T., A Multiple criteria approach for the evaluation of the rail transit networks in Istambul. Presentation of the 8th World Conference on Transport Research, Working paper, Antwerp 1998.
10. Hsu T.H., Public transport system project evaluation using the analytic hierarchy process: a fuzzy Delphi approach, "Transportation Planning and Technology" 1999, nr 22.
11. Kantaruk T., Wielokryterialna ocena lokalizacji parkingów parkuj i jedź w Krakowie. Praca inżynierska. Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
12. Kruszński M., Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarządzania transportem miejskim. Praca doktorska, Poznań 2014.
13. Martin J.,Fajardo W., Blanco A., Requena I., Constructing Linguistic Versions for the Multicriteria Decision Support Systems Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation I and II. "International Journal of Intelligent Systems" 2003, nr 18.
14. Roy B., Decision aid and decision making "European Journal of Operational Research" 1990, nr 45.
15. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji. WNT, Warszawa 1990.
16. Roy B., Huggonard J., Ranking of suburban line extension projects on the Paris metro system by a multicriteria method, "Transportation Research" 1982, nr 16 (4).
17. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, monografia nr 5, z. 71, Kraków, 1999.
18. Saaty, T. How to make a decision: The analytic hierarchy process, "European Journal of Operational Research" 1990, nr 48.
19. Saaty T., Transport Planning with Multiple Criteria: The Analitic Hierarchy Process Applications and Progress Review, "Journal of Advanced Transportation" 1995, vol. 29, nr 1.
20. Słup-Ostrawski O., Wielokryterialna ocena wariantów przebiegu szybkiej kolei aglomeracyjnej w aglomeracji Krakowskiej. Praca magisterska, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
21. Solecka K., Selection of multi-criteria decision making support systems for evaluation of variants of an integrated urban public transport system, "Logistyka" 2014, nr 4.
22. Solecka K., Wielokryterialna ocean wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transport publicznego, Praca doktorska. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
23. Solecka K., Żak J., Wielokryterialna ocena polskich systemów transportu miejskiego., Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast. VII Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu: Problemy Komunikacyjne Miast w Warunkach Zatłoczenia Motoryzacyjnego, Poznań - Rosnówko 2009.
24. Solecka K., Żak J., Wielokryterialna ocena rozwiązań transportowych dla systemu transportu miejskiego, Prace naukowe, "Współczesne wyzwania transportu w logistyce", Politechnika Warszawska, Warszawa 2008, nr 64.
25. Vincke P., Multicriteria decision-aid. John Wiley & Sons, Chichester 1992.
26. Zintegrowane Planowanie Transportu Zrównoważonego Miejskiego Radomskiego Obszaru Metropolitarnego (ROF). Analizy transportowo-przestrzenne na potrzeby zintegrowanego systemu transportu ROF. Rekomendacje dla planowania przestrzennego w ROF i województwie. Kraków, 2014.
27. Żak J., Analiza i wielokryterialna ocena scenariuszy przebudowy systemu komunikacji miejskiej w Częstochowie, Urząd Miasta w Częstochowie, Częstochowa 2000.
28. Żak J., The Comparison of Multiobjective Ranking Methods Applied to Solve the Mass Transit Systems' Decision Problem. W: Jaszkiewicz A., Kaczmarek M., Żak J., Kubiak M. (eds): Advanced OR and AI Methods in Transportation. Poznan University of Technology, Poznan 2005.
29. Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporrcie drogowym. Rozprawa habilitacyjna nr 394, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
30. Żak J., Bożek M., Cieślik R., Wielokryterialna metoda wyboru środka transportowego dla systemu komunikacji miejskiej. Konferencja naukowo-techniczna SITK "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego". Poznań 1997.
31. Żak J., Fierek S., Design and evaluation of alternative solutions for integrated urban transportation system. CD - Proceedings of the World Conference on Transport Research, Berkeley 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-038b08b4-c7f7-4022-858d-ff8650549af2
Identyfikatory