PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Spent Bleaching Earth – Obtaining and Directions of Utilization

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zaolejona ziemia bieląca – powstawanie i kierunki zagospodarowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Fat factories both in Poland and in the world produce a great of waste – spent bleaching earth (SBE). This waste is a source of pollution of natural environment. The utilization of SBE is difficult because of complex chemical compounds which change in time. The physicochemical methods used in utilization are non effective because of high energy and costs. The autochthonous lipolytic microorganisms used both in natural or modified environment may be the future alternative methods of fat biodegradation (biostimulation, bioaugmentation).
PL
Zakłady tłuszczowe zarówno w Polsce, jak i na świecie produkują znaczne ilości odpadów pod nazwą zaolejonej ziemi bielącej (ZZB). Odpad ten jest źródłem skażenia środowiska naturalnego. Jest on trudny do utylizacji ze względu na złożony skład chemiczny zmieniający się w czasie. Stosowane fizykochemiczne metody zagospodarowania nie przynoszą spodziewanych efektów i są energo- i kosztochłonne. Perspektywiczną alternatywą są metody biologiczne z wykorzystaniem w warunkach naturalnych (in situ) autochtonicznych mikroorganizmów o aktywności lipolitycznej w procesie samorzutnej biodegradacji i w procesach sterowanych (biostymulacja, bioaugmentacja).
Rocznik
Strony
643--651
Opis fizyczny
Bibliogr. 74 poz.
Twórcy
 • Department of Biotechnology and Molecular Biology, Opole University, ul. kard. B. Kominka 6a, 45–032 Opole, Poland, phone: +48 77 401 60 50, teresak@uni.opole.pl
Bibliografia
 • [1] Beneke K, Lagaly G. Newsletter. 2002;5:57-78.
 • [2] Ming H, Lara Pizarro AV, Park EY. Biotechnol Progr. 2003;19:410-417.
 • [3] Kojima S, Du D, Sato M, Park EY. J Biosci Bioeng. 2004;98(6):420-424.
 • [4] Park EY, Ming H. J Biosci Bioeng. 2004;97(1):59-64.
 • [5] Tsai WT, Chen HP, Hsien MF, Sun H.F, Chien S.F. J Analyt Appl Pyrolysis. 2002;63(1):157-170.
 • [6] Tsai WT, Chen HP, Hsien MF, Lai CW, Lee MS. Resour Conservat and Recycl. 2003;39(1):165-77.
 • [7] Bystram K, Cygańska J, Jakubowski A, Klukowski A, Modzelewska K, Rutkowski A, Szczepańska H. Poradnik Inżyniera. Przemysł tłuszczowy. Warszawa: Wyd Nauk WNT; 1976.
 • [8] Niewiadomski H, Szczepańska H. Produkty uboczne i odpady tłuszczowe. Wykorzystanie i wpływ na środowisko. Warszawa: PWN; 1989.
 • [9] Niewiadomski H. Technologia tłuszczów jadalnych. Warszawa: Wyd Nauk WNT; 1993.
 • [10] O’Neill P. Chemia środowiska. Warszawa–Wrocław: Wyd Nauk PWN; 1997.
 • [11] Płatek T. Tłuszcze Jadalne. 2000;35(1-2):8-27.
 • [12] Janulis J. Tłuszcze Jadalne. 2000;35(1-2):9-14.
 • [13] Mazur T, Malicki M. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1993;409:77-81.
 • [14] Kumider J. Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekologiczne. Poznań: Wyd Akademii Rolniczej Poznań; 1996.
 • [15] Malicka M. Ekologia i Technika. 1997;5:12-18.
 • [16] Krzyśko-Łupicka T. Dynamika zmian mikrobiologicznych i przemian tłuszczu w zaolejonej ziemi bielącej w zależności od jej modyfikacji. Seria Studia i Monografie nr 417, Opole: Wyd Uniwersytetu Opolskiego; 2009.
 • [17] Lara AV, Park EY. Proc Biochem. 2003;38:1077-1082.
 • [18] Dobrzański Z, Kołacz R, Tronina S. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO ’96; 1996:70-75.
 • [19] Grzelak A, Karleszko P. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO ’96; 1996:99-102.
 • [20] Murray K. Aquaculture engineering technologies for future. Inst Chem Eng UK Symp. 1989;111:329.
 • [21] Kubicka M. Ochrona środowiska w przemyśle tłuszczowym. Warszawa: Wyd FAPA; 1998.
 • [22] Kheang LS, Foon CS, May HY, Ngan MA. Amer J Appl Sci. 2006;3(10):2063-2067.
 • [23] Moise T, Rudish Y. J Phys Chem. A 2002;106(27):6469-6476.
 • [24] Tsai WT, Chang CY, Ing CH, Chang CF. J Colloid Interface Sci. 2004;207(1):72-78.
 • [25] Zschau W. DGF Symposiums iiber Umweltfragen in der Fettindustrie, Vortag. Hamburg, ALLEMAGNE. 1994;96(1):503-505.
 • [26] Grabas K, Steininger M. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO ’96;1996:83-88.
 • [27] Low KS, Lee CK, Lee TS. Environ Technol. 2003;24(2):197-204.
 • [28] Mana M, Quali MS, Lindheimer M, Monorval LC. J Hazard Mat on line 29-02-2008.
 • [29] Mana M, Quali MS, Monorval LC. J Colloid Interface Sci. 2007;307(1):9-16.
 • [30] Giergiczny Z, Oleksowicz S, Weryńska A. Pol Biul Ceram. 1994;46(8):381.
 • [31] Dobrzański Z, Grzelak A, Patorczyk-Pytlik B, Malarz W. Fol Univ Agric Stein. 1999;77:63-68.
 • [32] Dobrzański Z, Kołacz R. Pr Nauk Inst Techn Nieorg Politechniki Wrocławskiej 1996;(26):231-245.
 • [33] Bulewicz EM, Kandefer S. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes AUZO ’96; 1996:236-241.
 • [34] Rzechuła J, Sawicki J. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO ’96;1996:195-199.
 • [35] Krzyśko-Lupicka T, Robak M. Acta Sci Pol Biotechnol. 2011:10(4):29-38.
 • [36] Kasprzak K. Zesz Nauk. AR Kraków. 1998;334(58):11-23.
 • [37] Koh JS, Kodama T, Minoda Y. Agric Biol Chem. 1983;47:207-1212.
 • [38] Tomasik J, Bednarski W, Kowalewska E. Biotechnologia. 1993;3(22):96-207.
 • [39] Jaeger K-E, Reetz MT. Trends Biotechnol. 1998;16(9):396-403.
 • [40] Adamczak M, Bednarski W. Biotechnologia. 1994;4(27):140-153.
 • [41] Reetz MT. Curr Opin Chem Biol. 2002;6:145-150.
 • [42] Mrozik A, Hubert-Kocurek K, Łabużek S. Post Mikrobiol. 2006;45(1):19-26.
 • [43] Yamane TJ. Amer Oil Chem Soc. 1987;64(12):1657-1662
 • [44] Ruis V, Brandt M, Miethe D, Babel W. Chemosphere. 2000;41: 1001-1006.
 • [45] Anthonsen H, Baptista A, Drablios F, Martel P, Petersen S. Biotechnol Ann Rev. 1995;1:315-371.
 • [46] Arpigny JL, Jaeger KE. Biochem J. 1999;343:177-183.
 • [47] Froling M, Berg EO. Proc Int Conf Analysis and Utilisation of Oily Wastes, AUZO ’96;1997:7-13.
 • [48] Piotrowska-Cyplik A. Mikrobiologiczna degradacja kwasów tłuszczowych w odpadach z przemysłu tłuszczowego. Rozprawy Naukowe 420. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2011.
 • [49] Lara AV, Park EY. Enzyme Microbiol Technol. 2004;4:70-277.
 • [50] Park EY, Mori M. J Mol Catal B: Enzymatic. 2005;37: 95-100.
 • [51] Mat R, Ling OS, Johari A, Mohamed M. Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis. 2011;6(1):53-57. DOI: 10.9767/bcrec.6.1.678.53-57.
 • [52] Mrozik A, Hubert-Kocurek K, Nowak B, Łabużek S. Post Mikrobiol. 2008;47(1):43-50.
 • [53] Weil K. 3-(R) – Hydroxysäuren als produkte selektiven Fettsäureabbaus studien zur ß-oxidation in Stenothrophomopnas maltophilia. Dissertation zur Erlangung des Natuwissenschaftlichen Doktorgrades der Bayerischen Julius-Maximiliams Universität Wiitrzburg. Friedberg, Hessen; 2001.
 • [54] Park EY, Kato A, Ming H. J Amer Oil Chem. Society 2004;8(1):57-62.
 • [55] Jimenez A, Santos MA, Pompeju M, Revuelta JL. Appl Environ Microbiol. 2005;71(10):5743-5751
 • [56] Rymowicz W, Lenart D. Biotechnol Lett. 2003;25:955-958.
 • [57] Rymowicz W, Lenart D. EJPAU Biotechnol. 2004;7(2):1-7.
 • [58] Musiał I, Rymowicz W, Lenart D, Witkowska D. Biotechnologia. 2005;(2):37-45
 • [59] Rymowicz W, Kinal S, Wojtatowicz M, Musiał I, Bodarski R. Biotechnologia. 1997;3(38):70-77.
 • [60] Rymowicz W, Rafałowicz D, Wojtatowicz M, Musiał I. Biotechnologia. 1997;3(38):62-69.
 • [61] Aggelis G, Sourdis J. Antonie van Leeuwenhoek. 1997;72(2):159-165.
 • [62] Papanikolau S, Muniglia L, Chevalot I, Aggelis G, Marc I. J Appl Microbiol. 2002;92:737-744.
 • [63] Antczak T, Krystynowicz A, Galas E. Biotechnologia. 2000;2(49):120-130.
 • [64] Cardenas F, Alvares E, Castro-Alvares M-Soledad, Sanchez- Montero JM, Valmaseda M, Elson SW, Sinisterra JV. J Mol Catal B: Enzymatic. 2001;14(4-6):111-123.
 • [65] Babu J, Ramteke W, Pramod GT, Georg T, Nitisha S. Biotechnol Mol Biol Rev. 2007;2(2):039-048.
 • [66] Dharmsthiti S, Ammaranod P. Biotechnol Appl Biochem. 1997;26(2):111-116.
 • [67] Kakugawa K, Shobayashi M, Suzuki O, Miyakawa T. Biosci Biotechnol Biochem. 2002;66(5):978-985.
 • [68] Bednarski W, Reps A. Biotechnologia żywności. Warszawa: WNT; 2001.
 • [69] Mortimer CE, Niehaus WG. J Biol Chem. 1974;9(249):2833-2842.
 • [70] Akhtar MW, Mirza AQ, Chaughtai MID. Appl Environ Microbiol. 1980;40(2):257-263.
 • [71] Mahadik ND, Gokhale DV, Bastawde KB, Khire JM, Puntambekar US. Process for the preparation of acid lipase. US Patent 6534303; 2003.
 • [72] Oishi H, Morimoto T, Watanabe Y, Tamai Y. Biosci Biotechnol Biochem. 1999;63(1):83-90.
 • [73] Rashid N, Shimada Y, Eazaki S, Atomi H, Imanaka T. Appl Environ Microbiol. 2001;67(9):4064-9.
 • [74] Watanabe N, Ota Y, Minoda Y, Hanada K. Agric Biol Chem J. 1997;8:1353-1358.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-03887562-a861-4340-bb15-618c6bc2084e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.