Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-03763996-f32f-46db-ab69-a5f1a3686118

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych

Autorzy Piasta, W.  Budzyński, W.  Góra, J. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN The effect of coarse aggregate on the strains of high performance concrete in uniaxial compression
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości i współczynnik Poissona osiągnęły największe wartości w przypadku betonów z kruszywa bazaltowego i dolomitowego. Natomiast najgorsze właściwości miał beton z kruszywa granitowego. Godne podkreślenia jest podobieństwo wpływu rodzaju kruszywa na mechaniczne właściwości tak wysokowartościowego jak i zwykłego betonu.
EN In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as on strains in uniaxial compression. The compressive strength, modulus of elasticity and Poisson's ratio were the highest in the case of basalt and dolomite aggregates. However, the worst properties has the concrete of granite aggregate. The similarity of the mechanical properties changes with the type of aggregate in the case of HPCs and ordinary concretes is worth to underline.
Słowa kluczowe
PL beton zwykły   beton wysokowartościowy   kruszywo grube   rodzaj kruszywa   właściwości mechaniczne   ściskanie jednoosiowe  
EN ordinary concrete   high performance concrete   coarse aggregate   aggregate type   mechanical characteristics   uniaxial compression  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2013
Tom R. 18/80, nr 6
Strony 378--386
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il., tab.
Twórcy
autor Piasta, W.
  • Politechnika Świętokrzyska
autor Budzyński, W.
  • Politechnika Lubelska
autor Góra, J.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. A. Bentur, M.D. Cohen, Effect of condensed silica fume on the microstructure of the interfacial zone in Portland cement mortars, J. Am. Ceram. Soc. 70, 738–743, (1987).
2. P.J.M. Monterio, J.C. Maso, J.P. Ollivier, The aggregate– mortar interface, Cem. Concr. Res. 15, 953–958, (1985).
3. P.C. Aitcin, Hydratacja cementu portlandzkiego widziana oczyma inżyniera budownictwa, Cement Wapno Beton, 70, 115, (2003)
4. D. Winslow, D. Liu, The pore structure of paste in concrete, Cem. Concr. Res. 20, 227–235 (1990).
5. P.C. Aitcin, The durability characteristics of high performance concrete: a review, Cem. Concr. Comp. 25, 409–420, (2003).
6. Caliskan S, Karihaloo BL, Barr BIG. Study of rock mortar interfaces. Part I: Surface roughness of rock aggregates and microstructural characteristics of interface. Mag Concr. Res., 54, 449-461, (2002).
7. G. Appa Rao B.K. Raghu Prasad, Influence of the roughness of aggregate surface on the interface bond strength, Cem. Concr. Res., 32, 253–257, (2002).
8. M. Saito, M. Kawamura, Resistance of the cement–aggregate interfacial zone to propagation of cracks, Cem. Concr. Res. 16, 653– 661, (1986).
9. E.K. Tschegg, H.M. Rotter, P.E. Roelfstra, U. Bourgund, P. Jussel, Fracture mechanical behavior of aggregate–cement matrix interfaces, J. Mater. Civ. Eng. 7, (4), 199–203, (1995).
10. Y.L. Wong, L. Lam , C.S. Poon, F.P. Zhou, The Properties of fly ash-modified cement mortar-aggregate interfaces, Cem. Concr. Res. 29, 1905–1913, (1999).
11. Sinan Caliskan, Aggregate/mortar interface: influence of silica fume at the micro- and macro-level, Cem. Concr. Comp. 25, 557–564, (2003).
12. M.H. Zhang, O.E. Gjorv, Microstructure of the interfacial zone between lightweight aggregate and cement paste, Cem. Concr. Res. 20, 610–618, (1990).
13. W. Kurdowski, Chemia Cementu i Betonu, Polski Cement i PWN, Kraków, Warszawa, 2010.
14. K. Starzyk, Wpływ rodzaju cementu na właściwości BWW z kruszywa bazaltowego, Cement Wapno Beton, 73, 291-296, (2006).
15. A. Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, Odkształcalność doraźna betonów wysokiej wytrzymałości, XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, t. 4, Poznań-Krynica, 1998.
16. Alexander M. G., Fracture energies of interfaces between cement paste and rock, and application to the engineering behaviour of concrete, Proceedings International RILEM Conference, Noordwijk, Netherlands, E & FN Spon, London, 1991.
17. Mosley B., Bungey J., Hulse R. Reinforced concrete design to Eurocode2. Palgrave MacMillan 2007.
18. Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2012.
19. Kozłowski S., Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986
20. Piasta J., Piasta W. G., Beton zwykły, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994.
21. Piasta W., Budzyński W., Góra J.: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych, Przegląd Budowlany, 7-8, 35-38, (2010).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-03763996-f32f-46db-ab69-a5f1a3686118
Identyfikatory