Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02f3eb02-e208-48d8-a078-c98042cf19a2

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni

Autorzy Oskarbski, J.  Miszewski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Concept for improving the functioning of public transport in Gdynia
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The main direction of development of the public transport system should be to increase the availability of transport services and improve their quality. As the basic objective of introducing the proposed improvements were to increase the availability of transport and the reduction of travel times in areas which were diagnosed with insufficient quality of service. Evaluation of public transport in Gdynia also identified elements that require improvement and verification of the directions of the transport system Gdynia development, resulting from regional and local planning and strategic documents. The service measures analysis led to the identification of areas of Gdynia, where the functioning of public transport needs to be improved. On this basis, the scenarios were proposed, aimed at increasing the efficiency of public transport in the city.
PL Głównym kierunkiem rozwoju systemu transportu zbiorowego powinno być zwiększanie dostępności usług przewozowych oraz poprawa ich jakości. Jako podstawowy cel wprowadzenia proponowanych usprawnień przyjęto zwiększenie dostępności transportowej oraz redukcję czasów podróży w obszarach, w których zdiagnozowano niewystarczającą jakość obsługi. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni umożliwiła wskazanie elementów, wymagających usprawnień oraz weryfikacji kierunków rozwoju systemu transportowego Gdyni, wynikających z regionalnych i lokalnych dokumentów planistycznych i strategicznych. Przeprowadzona analiza wskaźników obsługi pozwoliła na identyfikację obszarów Gdyni, w których funkcjonowanie transportu zbiorowego wymaga poprawy. Na tej podstawie zaproponowano warianty rozwiązań mające na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie miasta.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   system transportu   system kierowania ruchem   pojazdy transportu zbiorowego  
EN public transport   transport system   traffic control system   transport vehicles  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 4888--4895
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Oskarbski, J.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej; 80-233 Gdańsk; ul. Narutowicza 11/12
autor Miszewski, M.
  • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Dział Inżynierii Transportu; 81-364 Gdynia; ul. 10 Lutego 24,
Bibliografia
1. Miszewski M.: Analiza funkcjonowania i możliwości usprawnień transportu zbiorowego w Gdyni z zastosowaniem programu VISUM. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska 2012.
2. Oskarbski J., Miszewski M.: Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu VISUM, AUTOBUSY Technika Eksploatacja Systemy Transportowe, nr 3/2013.
3. Visum 10.0. Podręcznik użytkownika, PTV Vision, Karlsruhe 2007.
4. Szarata A.: Prognozowanie podróży Park & Ride metodą modelowania. Transport Miejski i Regionalny, 7-8/2007, s. 11-16
5. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Gdyni w latach 2004 – 2013, przyjęty przez Radę Miasta Gdyni 25 lutego 2004r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02f3eb02-e208-48d8-a078-c98042cf19a2
Identyfikatory